Sanni Tuominen

Sanni Tuominen

koulutussuunnittelija, puhtausala

Toimin koulutussuunnittelijana Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintojen parissa. Vastaan koulutusten ja tutkintojen suunnittelusta ja toteutumisesta yhdessä kouluttajien kanssa. Hoidan oppilashallintoa ja koulutusten käytännön järjestelyjä.

Vastuullani olevat tutkinnot/tutkintonimikkeet

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto Toimitilahuoltaja, Kodinhuoltaja ja Laitoshuoltaja.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto Toimitilahuoltaja ja Kodinhuoltaja

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto

Lähiesimiestyön ammattitutkinto puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalle