Saila Metsämuuronen

Saila Metsämuuronen

kouluttaja, suomi toisena kielenä

Toimin suomen kielen (S2) kouluttajana maahanmuuttajakoulutuksessa pääasiassa kotoutumiskoulutuksen päättövaiheessa ja yleisiin kielitutkintoihin (yki) johtavissa koulutuksissa. Toimin myös yto-tehtävissä äidinkielessä ja S2:ssa.