Saara Hänninen

Saara Hänninen

kouluttaja, sosiaali- ja terveysala

Toimin sosiaali- ja terveysalan kouluttajana Oulun toimipisteessä.  Työtehtäviini kuuluu kouluttamisen lisäksi koulutusten suunnittelu, opiskelijoiden ohjaaminen ja henkilökohtaistaminen.

Minulla on pitkä työhistoria sairaanhoitajana eri toimintaympäristöissä ja hoitotyön kehittäminen on lähellä sydäntäni. Hoitotyö palvelun tuottamisen näkökulmasta on myös tuttua. Olen suorittanut useita eri sairauskohtaisia erikoistumisopintoja ja minulla on ammatillisen opettajan pedagoginen pätevyys.