Raimo Pihlaja

Raimo Pihlaja

kouluttaja: sähkö- ja automaatioalan tutkinnot, automaatioasentaja

Toimin kouluttajana sähkö- ja automaatiolalla. Työtehtäviini kuuluu kouluttamisen lisäksi näyttöjen arviointi, koulutusten suunnittelu, opiskelijoiden ohjaaminen ja henkilökohtaistaminen.

Vastuullani ovat sähkö- ja automaatioalan perustutkinto, sähkö- ja  automaatioalan ammattitutkinto.

Teollisuusautomaation yrityskoulutukset.