Nina Salminen

Nina Salminen

henkilöstöasiantuntija

Tehtäväni on toimia johdon, esimiesten ja työntekijöiden tukena erilaisissa henkilöstöasioissa
ja -prosesseissa niin kehittämisessä, kannustamisessa kuin vaikeissa tilanteissakin.

Vastaan työterveys- ja -turvallisuustoiminnan (TTT) organisoinnista yhdessä suojelujohtajamme kanssa OHSAS 45001 hengessä.

Työsuojelupäällikkönä tehtävänäni on ryhtyä mm. tarpeellisiin toimenpiteisiin työnantajan ja työntekijöiden välisen yhteistoiminnan järjestämiseksi ja ylläpitämiseksi sekä kehittämiseksi.

On mielenkiintoista toimia operatiivisella ja strategisella tasolla sekä vaikuttaa niin prosesseihin kuin ihmisiinkin.