Marjukka Pakkanen

Marjukka Pakkanen

kouluttaja

Toimin lähihoitajien ja välinehuoltajien kouluttajana. Tehtäviini kuuluu opetusta, henkilökohtaistamista, työelämässä toimimisen ohjausta ja tutkintosuoritusten arviointeja. Opetan anatomiaa ja fysiologiaa, kansansairauksia, hoitajan kädentaitoja, etiikkaa ja kestävää kehitystä

Lisäksi toimin kestävän kehityksen lehtorina koko oppilaitoksessa.