Maria Vaparanta

kouluttaja, liiketoiminta

Toimin taloushallinnon kouluttajana liiketoiminnan tutkinnoissa. Työtehtäviini kuuluu kouluttamisen lisäksi näyttöjen arviointi, koulutusten suunnittelu, opiskelijoiden ohjaus ja henkilökohtaistaminen. Teen myös yrityksille räätälöityjä talous- ja palkkahallinnon henkilöstövalmennuksia ja vastaan työhallinnolle toteuttavista palkkahallinnon koulutuksista. Kouluttaminen ja siihen liittyvät työt, talous- ja palkkahallinto, kehittäminen, asiakkaan auttaminen ja uuden oppiminen ovat vahvoja ammatillisia kiinnostuksen kohteitani.

Minulla on pitkä työkokemus palkanlaskijana toimimisesta. Olen käsitellyt paljon erilaisia palkanlaskentaan liittyviä tehtäviä, prosesseja ja mm. työehtosopimuksia ja työlainsäädäntöä. Olen toiminut palkanlaskijana yrityksen sisällä kuin myös tilitoimistomaailmassa. Minulta löytyy työkokemusta myös kirjanpidon ja myynnin alalta. Koulutukseltani olen liiketalouden tradenomi, jossa suuntautumisopintoina minulla oli raha ja talous. Tradenomi opiskeluissa opiskelin myös HR – ja esimiestyön suuntautumisopintojen kursseja. Tämän tutkinnon lisäksi olen opiskellut myös näyttötutkinnolla taloushallinnon erikoisammattitutkinnon ja oppisopimuksella merkonomin tutkinnon. Merkonomin tutkinnossa suuntautumisopintoina minulla oli asiakaspalvelu ja markkinointi.