Kari Kaihonen

Kari Kaihonen

toimialajohtaja, kiinteistö ja rakentaminen

Kiinteistö ja rakentaminen toimialajohtajana vastuualueeseeni kuuluvat kiinteistöpalvelujen, talotekniikan ja rakentamisen koulutusalat.

Koulutusalalla olen toiminut vuodesta 2006 koulutuspäällikkönä, liiketoimintapalveluiden johtajana, kehitysjohtajana, projektijohtajana ja toimialajohtajana. Osaamisalueeseeni kuuluvat myös autoala, jälkimarkkinointi ja mm. työnjohdon esimiesvalmennukset.