Kaisa Savelainen

Kaisa Savelainen

kouluttaja, hyvinvointi

Toimin kouluttajana hoiva- ja kasvatus alalla. Koulutan tulevia lähihoitajia ja hoiva-avustajia. Opetan muun muassa lasten- ja kansansairauksia, ravitsemusta ja terveyden edistämistä, etiikkaa ja vuorovaikutustaitoja sekä hoitotyön kädentaitoja. Työtehtäviini kuuluu myös koulutusten suunnittelua, opiskelijoiden ohjaamista ja näytön arviointeja. Toimin hoiva-avustajakoulutuksen tuotevastaavana.