Jarkko Paananen

Jarkko Paananen

rehtori

Rehtorina vastaan Taitotalon koulutuspalveluista sekä asiakkuus- ja markkinointi toiminnoista. Koulutuspalveluissa toteutetaan ammatillisia koulutuksia ja näyttöjä, kursseja- ja seminaareja, tutkintokoulutuksiin valmentavia koulutuksia, kotoutumiskoulutuksia, yrityskohtaisia- ja omaehtoisia- sekä lupa- ja sertifikaattikoulutuksia. Yhteisien palveluiden keskiössä on opiskelijoiden ohjaus ja tukitoimet. Johtoryhmän jäsenenä vastaan Taitotalon strategiasta sekä toimin myös Taitotalon suojelujohtajana, jossa vastuulleni kuuluu työterveys- ja turvallisuus asiat.

Mielenkiinnon kohteena minulla on aikuiskoulutuksen muuttuva rooli yhteiskunnassa ja erityisesti ammatillisen koulutuksen asema ja vaikuttavuus työ- ja elinkeinoelämässä.

Työmatkapyöräily ja muu kuntoliikunta kuuluu jokapäiväiseen toimintaani.