Janika Turpeinen

Janika Turpeinen

kouluttaja, liiketoiminta

Toimin Taitotalossa liiketoiminnan kouluttajana ja olen mukana ravintola-alaan liittyvissä toteutuksissa. Anniskelupassit kuuluvat myös työtehtäviini. Vahvuuksiani ovat laaja ravintola-alan osaaminen ja henkilöstön johtaminen.

Minulla on vuosien kokemus ravintola-alan esimiestehtävistä ravintolatoiminnan eri osa-alueilta. Ravintola-alan esimiehenä olen tottunut tarkastelemaan yrityksen toimintaa liiketalouden tunnuslukujen kautta, asiakaskokemuksen ollessa kuitenkin vahvasti toiminnan keskiössä.  Vahvaa reilu vuosikymmentä kestänyttä käytännön osaamistani täydentävät opinnoistani Elintarvikealan pt. ja Restonomi AMK.

Koulutuksessani korostuukin käytännönläheisyys ja konkreettiset esimerkit todellisesta liike-elämästä. Opetustyyliini vaikuttaa suuresti monipuolinen käytännön osaamiseni ravintola-alalla ja huomioin hyvin koulutuksissani erilaiset oppimistyylit.  Suhtaudun intohimoisesti alaani ja se näkyy koulutuksissani innostavana sekä mukaansa ottavana opetustyylinä.

Taitotalo- innostuksesta osaamiseen!