Heikki Romppainen

Heikki Romppainen

kouluttaja

Toimin pääkouluttajana ja  ammatillisena S2-kouluttajana maahanmuuttajille suunnatuissa koulutuksissa. Työtehtäviini kuuluu kouluttamisen lisäksi koulutusten suunnittelu, opiskelijoiden ohjaaminen ja henkilökohtaistaminen.