Heikki Mäkinen

Heikki Mäkinen

kehitysvastaava

Kehitän Taitotalon tiedonhallintaa ja laadunhallintaa.  Molemmissa tehtävissä korostuu vahvasti lainsäädäntö ja Taitotalon viranomaistehtävä ammatillisen koulutuksen järjestäjänä. 

Tiedonhallinnan keskiössä on tiedonhallintamallin kehittäminen ja asianhallinnan automatisointi. Laadunhallinta painottuu tutkintokoulutuksen prosessien ja toimintamallien kehittämiseen sekä arviointiin. Talotasoisesti vastaan Taitotalon sertifioitujen laatujärjestelmien ISO9001:2015, ISO14000:2015 ja ISO45000:2018 ylläpidosta ja kehittämisestä osana laaturyhmää.