Heikki Heimo

Heikki Heimo

kouluttaja, prosessiteollisuus ja laboratorioala

Toimin kouluttajana prosessi- ja metsäteollisuus-ryhmässä ja järjestän alan näyttötutkintoja, kursseja ja seminaareja. Keskeinen vastuualueeni kattaa kemianteollisuuden (mukaan lukien lääke-, diagnostiikka- ja Medical Device -teollisuus), elintarvike- ja bioteollisuuden sekä kemian, mikrobiologian ja biotekniikan laboratoriot. Taustaltani olen biokemian FT Turun yliopistosta.