Hyppää pääsisältöön
Blogi TIillanen.png

Yritysvastuu puhuttaa yhä enemmän ja se koetaan tärkeäksi useammissa yrityksissä. Ilmastonmuutos, henkilöstön kohtelu ja kuinka yritystä johdetaan ovat teemoja, jotka kiinnostavat niin työntekijöitä, asiakkaita kuin rahoittajia.

Kiinnostuksen heräämisen seurauksena on alettu miettiä, miten hyvät aikeet saataisiin kytkettyä konkreettisiksi toimiksi ja mitattaviksi tavoitteiksi.

Yrityksien hallitukset ja toimiva johto ovat avainrooleissa vastuullisuuden konkretisoimisessa. Osa yrityksistä on jo sitonut johdon kannustimia ja rahoituksen ehtoja ESG-mittareihin. Erityisesti sijoittajien vaatimukset vastuullisuuden läpinäkyvyydestä on avain vastuullisuuden konkretisoimisessa. Kysymys kuuluu: johtaako ESG yritysten toimintaa kohti konkreettisia vastuullisuuden toimenpiteitä?

ESG – ympäristö, yhteiskuntavastuu ja hyvä hallintotapa

ESG tulee sanoista environmental, social ja governance. Yksinkertaistaen voidaan ajatella ESG:n avulla sitä, miten yritykset kohtelevat planeettaamme (E) ja ihmisiä (S) ja miten yritystä johdetaan (G). Käytännössä ESG tarkoittaa sitä, että sijoituspäätöstä tehtäessä otetaan taloudellisten tekijöiden lisäksi huomioon ympäristölliset, yhteiskunnalliset (sosiaaliset) ja hallinnolliset eli nk. ei-taloudelliset tekijät. ESG toimii sijoittajien apuna yritysten vastuullisuutta arvioitaessa. Sijoittajat arvostavat vastuullisia yrityksiä ja yksinkertaistaen vieraasta pääomasta tulee yritykselle sitä halvempaa, mitä vastuullisempi yritys on. Vastuullisen liiketoiminnan myötä myös potentiaali yrityksen arvonnousulle paranee.

Sama pätee myös henkilöstöön. Mitä paremmin yritykset kohtelevat henkilöstöään, sitä helpompi heidän on rekrytoida uusia ihmisiä. Yrityksen maineesta alkaa ESG-raportoinnin myötä tulla konkreettinen arvon mittari. Julistukset vastuullisuudesta eivät enää tulevaisuudessa riitä, vaan tarvitaan konkreettisia mittareita ja johdonmukaista työtä niiden parantamiseksi.

Vastuullisuus kuuluu kaikille yrityksille

Mittaamista ja kehitystä voi ajatella prosessina. Ensin saadaan kuva omasta toiminnasta ja sen kehityksestä. Seuraavaksi voidaan verrata omaa toimintaa toimialan tuloksiin ja kolmannessa vaiheessa kaikkiin yrityksiin.

Vastuullisuus ei ole tulevaisuudessa vain suurten, listattujen yritysten asia, vaan kaikkien yritysten asia. ESG:n myötä se saa yhä konkreettisempia muotoja. Yritysvastuu 2021 raportin (12/2021) mukaan suomalaisten yritysten vastuullisuustoiminta on entistä strategisempaa, tavoitteellisempaa ja organisoidumpaa (FIBS Finland). Onkin ilahduttavaa, että esimerkiksi Financial Timesin Europe’s Climate Leaders -listalla olevista kolmestasadasta yrityksestä, 15 on suomaisia.

Katse kohti yritysten raportointia

Onkin kiinnostavaa seurata, mitä yritykset raportoivat yritysvastuustaan. Perinteisesti raportoinnissa kiinnitetään huomiota toiminnan kannattavuuteen ja rahoitukselliseen asemaan. Nämä ovat tärkeitä edelleen, mutta riittämättömiä kun huomiomme kiinnittyy yritysvastuuseen.

Yritysvastuun raportointi onkin tullut yhä useamman yrityksen tilinpäätösraportoinnin osaksi. Katse siis kohti kevään tilinpäätösraportointia. Löytyykö sieltä yritysvastuuta?

 

Kari Tillanen on innovatiivinen liiketoiminnan kehittäjä, jolla on ihmislähtöinen lähestymistapa strategiaan, taloudellisuuteen ja tuottavuuteen. Hänellä on vahva liiketalous- ja johtamisosaaminen sekä taito tulkita taloudellisia seurantalukuja ja löytää niistä konkreettisia kehittämistoimia tuloksen parantamiseksi. Hän suhtautuu arvostavasti ihmisiin, mikä näkyy hyvänä asiakaskokemuksena ja -palautteena sekä tutkinnoista valmistumisina.

Kysy lisää.

Kari Tillanen
Kari Tillanen
kouluttaja, johtaminen ja yritystalous
043 827 3119
1 + 2 = Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.