Hyppää pääsisältöön
Juha Turunen asennustöissä

Juha Turunen (34) suoritti Taitotalossa sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinnon ja valmistui lukitus- ja turvajärjestelmäasentajaksi.

Turusen tie turvallisuusalalle ei ollut kivetty pelkillä hyvillä aikomuksilla, vaan se sai alkunsa Turusen kyllästyttyä rakennusalaan.

– Raksalla kirvesmiehen hommat tympivät, ja tunsin harrastukseni kautta kaverin, joka työskenteli turvatekniikka-alalla. Otin hänen kanssaan puheeksi, minkälaista osaamista alalle pääsemiseen vaaditaan, Turunen kertoo.

Turusen ystävä korosti, että työt ovat aina opittavissa, ja että asenne ratkaisee. Taustan turvallisuusalalla on oltava nuhteeton. Ala edellyttää ehdotonta luotettavuutta, sillä lukitus- ja turvajärjestelmäasentajilla on työnsä puolesta pääsy moniin paikkoihin ja tietoihin.

Oppisopimusopinnoista sovittiin ennen työsuhteen alkua

Syksyllä 2019 Turunen haki töihin Joensuun BLC Turvalle. Jo ennen työsuhteen alkua Turunen sopi opiskelevansa työn ohessa lukitus- ja turvajärjestelmäasentajaksi.

– Työnantajani on todella koulutusmyönteinen, Turunen sanoo.

BLC Turva on Suomen johtava kiinteistöturvallisuuden asiantuntija. Yhtiö tarjoaa korkeatasoista palvelua muun muassa lukitus- ja turvaratkaisujen suunnitteluun, kiinteistöjen järjestelmien valvontaan ja ylläpitoon, avainhallintaan ja verkonvalvontaan.

Työsuhteensa alussa Turusta mietitytti se, ettei hän osannut juurikaan sähköpuolen työtehtäviä. Pelko osoittautui kuitenkin nopeasti turhaksi.

– Tekemällä oppii kyllä kaiken, jos asenne on kunnossa.

Innotta ei opi

Koska Turusen edellisistä opinnoista oli ehtinyt kulua tovi, paluu koulunpenkille innosti häntä.

– Suoritin rakennusalan perustutkinnon vuonna 2006.

Turunen innostui sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinnon opiskelusta niin paljon, että hän opetteli etukäteen oppitunneilla käsiteltäviä aiheita.

– Haastamalla opettajaa keskusteluun oppimiseni syveni ja syntyi kiinnostavaa vuorovaikutusta muun ryhmän kanssa.

Taitotalon kouluttajaa Turunen muistelee lämmöllä:

– Kouluttaja Jussi Venäläinen on tunnettu guru. Lukitusalan koulutukset henkilöityvät vääjäämättä Jussiin.

Juha Turunen asennustöissä
Juha Turunen työskentelee lukitus- ja turvajärjestelmäasentajana.

Hyvien käytänteiden vaihto lähentää ammattilaisia

Taitotalon opetuslaboratorio on Turusen mielestä optimaalinen lukitusalan koulutuksiin. Opintoihin sisältyvät lähipäivät tarjoavat mahdollisuuden verkostoitua muiden alalla työskentelevien kanssa.

– Käytänteiden vaihto muiden yritysten työntekijöiden kanssa oli hyödyllistä. Oli kiinnostavaa kuulla, mitä muut tekevät, mitä eroja ja yhtäläisyyksiä työtehtävistämme löytyy.

Turusen työnantaja BLC Turva on valtakunnallinen konserni, jolla on yhteensä yli 500 työntekijää usealla eri paikkakunnalla.

– Sattumalta muutama opiskelukaverini työskenteli myös BLC Turvalla, heihin tutustuminen yhteisten opintojen kautta inspiroi.

Työ lukitus- ja turvallisuusalalla on monipuolista

Nykyaikana melkein kaikissa ammateissa on oltava moniosaaja. Lukitus- ja turvajärjestelmäasentajan työssä pitää osata tietotekniikkaa, ymmärtää heikkovirtaa ja osata tehdä mekaanistakin työtä. Lainsäädännön tuntemisen tärkeys kasvaa koko ajan. Alalla työskentelevien on tiedettävä voimassa olevat asetukset ja määräykset sekä osattava toimia niiden mukaan.

– Esimerkiksi valvontakameroita ei saa asentaa pukuhuoneisiin, vaikka asiakas pyytäisi. Ja sen suhteen, kenelle valvontakameroiden nauhoituksia saa näyttää, pitää olla tarkkana.

Vaihtelevat työtehtävät ovat Turusen mielestä rikkaus.

– Huomenna menen tekemään sarjanvaihtoja, eilen tein kulunvalvontaa ja toissa päivänä hälytysjärjestelmiä, hän luettelee.

Uhkana työvoimapula

Lukitusalan työtilanne on hyvä, ja sinne tarvittaisiin enemmän tekijöitä.

– Minua hämmästyttää, ettei alalle ole varsinaisesti tunkua. Työ on kiinnostavaa, ja siihen pääsee kiinni peruskädentaidoilla.

Turvaurakoitsijat ry oli jo vuonna 2010 huolissaan alan henkilöstön eläköitymisestä. Liitto arvioi jo tuolloin, että alalle pitäisi valmistua vähintään noin 50 uutta osaajaa vuodessa.

– Sitä paitsi palkka on ihan hyvä, Turunen vinkkaa.

Luotettava, luotettavampi, lukkoseppä

Lukitusala on sen verran pieni, että alan toimijat tuntevat toisensa. Suomessa lukkosepillä on hyvä maine, ja asiakkaat luottavat turvallisuusalan ammattilaisiin. Taitotalo tekee yhteistyötä kaikkien laitevalmistajien kanssa. Siten varmistetaan koulutuksien pysyminen laadukkaina ja ajanmukaisina. Opetus ei ole tuotemerkkikohtaista, ja mainosarvon antaminen tietylle valmistajalle pyritään välttämään.

– Ala säilyy hyvämaineisena, jos ammattilaiset osaavat neuvoa asiakkaita ja vastata heidän kysymyksiinsä jatkossakin.

Laitevalmistajayhteistyön lisäksi Taitotalo on verkostoitunut lukitusalaa kouluttavien oppilaitosten kanssa.

– Löysin itsekin Taitotalon Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Rivierian avulla, Turunen kertoo ja kiittelee oppilaitosten tahtoa puhaltaa yhteen hiileen.

Supervoimana asiakaspalvelu

Työelämän supervoimakseen Turunen nimeää asiakaspalvelun.

– Minulla on myös myyntipuolen taustaa, ja siksi asiakaspalvelu kiinnostaa minua.

Turunen keskustelee mielellään asiakkaiden kanssa, mutta hänen mukaansa alalla selviävät persoonaltaan hiljaisemmatkin työntekijät. Lukkoasennuksissa asiakas on usein lukkosepän selän takana ja saattaa odottaa sepältä keskusteluseuraa. Maalaisjärjellä ja positiivisella asenteella selättää hankalaltakin tuntuvat asiakaspalvelutilanteet.

– Sitä paitsi olen järkeillyt, että työyhteisössä positiivinen asenne kopioituu pikkuhiljaa yleiseksi toimintamalliksi.

Valopilkku nimeltä Juha Turunen

Tulevaisuudessa Turunen aikoo syventää ammattiosaamistaan kouluttautumalla lisää. Yhtenä vaihtoehtona hän pitää turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto-opintoja.

– Kouluttautumalla turvallisuusalalla voi edetä pitkälle, Turunen iloitsee.

Aikuisopiskelussa parasta ja pahinta Turusen mielestä on se, että vastuu oppimisesta on viime kädessä opiskelijalla itsellään. Pedagogiikan asiantuntijoina Taitotalon kouluttajat tietävät, että ihmisellä on luontainen tarve saada palautetta oppimisensa edistymisestä.

– Se, että kouluttaja kutsuu valopilkuksi, ilahduttaa aikuisenakin, Turunen sanoo.

Juha Turunen asennustöissä
Lukitus- ja turvallisuusalalla työtehtävät ovat vaihtelevia.

 

Haku Taitotalon, BLC Turvan ja Te-palveluiden yhteistyössä järjestämään lukko- ja järjestelmäasentajan rekrykoulutukseen on käynnissä. 

Kysy lisää.

Jussi Venäläinen
Jussi Venäläinen
kouluttaja, lukitus- ja turvallisuusala
050 430 8281