Hyppää pääsisältöön

Huomioimme koulutuksissamme vallitsevan koronatilanteen. Olemme päivittäneet omat toimintatapamme vastaamaan tämän hetken turvallisuusvaatimuksia.

Lisäksi olemme kehittäneet prosessin, jolla pidämme toimintamme ajan tasalla ja noudatamme valtakunnallisia ohjeistuksia. Haluamme, että asiakkaamme sekä me pysymme terveinä. Terveenä pysyminen on toiminnassamme tällä hetkellä tärkein painopiste laadukkaan koulutuksen järjestämisen rinnalla.

Oppiminen siirtyy verkkoon

Olemme muokanneet ison osan lähiopetuksesta verkkokoulutuksiksi. Verkossa koulutus hoituu kätevästi ja turvallisesti esimerkiksi Microsoft Teamsillä.

Kouluttajamme ovat tehneet kovasti töitä, jotta saavat myös verkkokoulutuksen pedagogisesti laadukkaaksi. Paljon työtä on vielä jäljellä, mutta hiljalleen verkkokoulutuksen tekeminen alkaa siirtymään rutiiniksi myös niillä aloilla, joilla vielä ennen koronakriisiä lähes kaikki koulutukset pidettiin lähiopetuksena. Myös opiskelijoiden digi-taidot ovat kasvaneet, joten verkkokoulutuksiin osallistujat eivät pääsääntöisesti enää huolehdi tekniikan toimivuudesta.

Käytännön asioiden opettaminen verkkokoulutuksissa

Olemme aina olleet ylpeitä siitä, että koulutuksemme ovat käytännönläheisiä. Käytännön kuljettaminen opetuksessa mukana on haastavaa verkossa, mutta käytämme tässä apuna esimerkiksi videoita, joita teemme harjoitustiloissamme. Tätä varten meillä on sisäinen digitiimi, joka auttaa kouluttajia löytämään oikeat keinot ja nykyaikaiset tavat verkkomateriaalin tuottamiseen. Toinen puoli ammattitaitoamme on arvioida, milloin koulutus pystytään laadukkaasti toteuttamaan verkkokoulutuksena siten, että käytännön asiatkin tulevat opituksi.

Ammattitaitoamme on arvioida, milloin koulutus pystytään laadukkaasti toteuttamaan verkkokoulutuksena.

Miksi jotkin koulutukset on pakko toteuttaa lähiopetuksena?

Vaikka koulutuksiamme on paljon verkossa, on meillä tiettyjä osa-alueita, joissa mielestämme käytännön oppiminen on suositeltavaa lähiopetuksena. Haluamme, että koulutuksen korkea laatu säilyy ja osallistujat oppivat kuten on tarkoitettu.

Esimerkiksi NDT-koulutukset järjestämme kokonaisuudessaan lähiopetuksena, sillä niissä teoria ja käytäntö nivoutuvat tiukasti yhteen. Koulutus pohjautuu kansainväliseen NDT-henkilöstön pätevöintistandardiin, joka edellyttää valvottua lähiopetusta.

Myös kädentaitoja vaativissa koulutuksissa, kuten esimerkiksi pintakäsittelyssä, sähkötöissä tai vaikkapa lähihoitajan ammattiosaamisessa on asioita, jotka on pakko opetella paikan päällä kampuksella. Näissäkin koulutuksissa toteutamme verkkokoulutuksena teoriaopintoja aina, kun se on mahdollista.

Koulutusten turvallisuusprosessi elää ja tehostuu koko ajan

Meillä on Taitotalossa oma koronaryhmä, joka pitää meidät ajan tasalla turvallisuuteen liittyvistä asioista ja ohjeistuksista. Ryhmä myös kehittää ohjeistusta arvioimalla sen toimivuutta koko ajan. Ryhmää vetää oppilaitosjohtaja Jarkko Paananen, ja siihen kuuluu henkilöitä muun muassa HR:stä.

Taitotalossa on oma koronaryhmä, joka pitää meidät ajan tasalla turvallisuusasioista ja -ohjeistuksista.

Turvallisuuden varmistaminen käytännössä

Ennen jokaista lähiopetustilannetta kouluttaja tekee turvallisuussuunnitelman. Alussa hyväksyimme suunnitelmat keskitetysti koronaryhmässä, mutta nyt olemme kokemuksen kertyessä selkiyttänet prosessia. Tämä on osa koronaryhmän työtä.

Turvallisuussuunnitelmassa kouluttaja kertoo muun muassa paljonko opiskelijoita ja koulutusväkeä on tulossa paikalle, minne he tulevat, mihin aikaan he tulevat ja milloin lounastavat sekä paljonko kasvomaskeja, suojakäsineitä ja käsidesiä tarvitaan. Kouluttaja ottaa kantaa myös opetusvälineisiin ja joka lähitoteutuksen kohdalla perustelee, miksi opetus on syytä pitää paikan päällä eikä verkkokoulutuksena.

Kokonaisturvallisuus muodostuu pienistä poluista

Lähiopetuksessa kiinnitämme huomiota kaikkiin mahdollisiin seikkoihin, joilla lisäämme turvallisuutta. Esimerkiksi materiaali toimitetaan usein sähköisenä, luokassa noudatetaan turvavälejä, kaikki käyttävät kasvomaskeja ja desinfioivat käsiään. Lisäksi kiinnitämme huomiota ryhmäkokoihin ja huolehdimme siitä, että paikalla oleva opiskelijaryhmä liikkuu talossa hallitusti.

Kaikilla Taitotalon viidellä kampuksella opiskelijoiden, kouluttajien, muun henkilökunnan ja satunnaisten vierailijoiden edellytetään käyttävän kasvomaskia.

Turvallisuussuunnitelman noudattamisesta huolehtii kouluttaja. Opiskelijat ohjeistetaan toimimaan sääntöjen mukaan. Jos jossain kohdassa asioista joudutaan syystä tai toisesta poikkeamaan, se kirjataan ylös, jotta pääsemme arvioimaan tapahtunutta ja ohjeistuksen toimivuutta.

Taitotalossa opiskelijoiden, kouluttajien, muun henkilökunnan ja satunnaisten vierailijoiden edellytetään käyttävän kasvomaskia.

Terveys ja nopea reagointi ovat toiminnassamme tärkeimpiä

Turvallisuusstrategiamme nojaa kahteen tukijalkaan. Tavoitteenamme on pysyä terveenä ja pitää myös asiakkaamme terveinä. Tässä tilanteessa näemme, että tämä on tärkeintä. Toinen tukijalkamme on nopea asioihin reagoiminen. Koronaryhmä tekee päätöksiä tarvittaessa nopeallakin aikataululla. Sisäiset tiedotuskanavamme ovat kunnossa, joten saamme tärkeät ohjeet henkilökunnalle tiedoksi nopeasti.

Katse tulevaisuuteen

Olemme järjestäneet Taitotaloon turvallisen opiskeluympäristön ja turvalliset tavat osallistua koulutukseen joko verkossa tai lähiopetuksena. Katsomme tulevaisuutta realistisesti. Selviämme tästä yhdessä, kun toimimme sovittujen käytäntöjen mukaan ja teemme työtä yhteisen päämäärän eteen. Koulutuksen on muututtava maailman mukana,. Näin me olemme Taitotalossa tehneet. 

Tutustu myös koronakriisin alussa toteuttamiimme etäopiskelusta kertoviin videoihin

Linkit johtavat Youtubeen.

Etäkoulutuksen selviytyjät (julkaistu 14.4.2020)

Suomessa ja maailmalla vallitsevan koronatilanteen vuoksi olemme toistaiseksi siirtäneet ison osan koulutuksistamme etätoteutuksiksi. Tämä tarkoittaa, että sekä opettaja että opiskelijat ovat fyysisesti kotona, mutta opetusryhmä kokoontuu reaaliajassa digitaalisia välineitä hyödyntäen. Kouluttajat ovat tehneet paljon töitä tämän eteen ja työ jatkuu edelleen. Videolla kokemuksiaan kertovat talotekniikan kouluttaja Lassi Heiskanen, eläintenhoitoalan kouluttaja Harriet Sandström, sähköalan kouluttaja Jyri Similä ja sosiaali- ja terveysalan sekä Taide ja luova ilmaisu -kouluttaja Miia Arppe.

 

Etäopiskelua Taitotalossa (julkaistu 7.5.2020)

Heidi Salmi valmistui lähihoitajaksi koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan ja kokoontumisrajoituksien aikaan. Valmistumisen aikataulu piti poikkeustilasta huolimatta. Eläinten kouluttajaksi opiskeleva yirttäjä Sara Autelo on järjestellyt töitään, jotta toimeentulo pysyy vakaana poikkeustilan aikana. Opintojen aikatauluihin järjestelyt ovat vaikuttaneet jonkin verran, mutta onneksi opiskelu on vasta puolessa välissä. Molemmat naiset kertovat videolla kokemuksistaan Taitotalossa opiskelusta ja siitä, miten poikkeustila sekä etäily ovat vaikuttaneet asioihin.

Kysy lisää.

Jarkko Paananen
Jarkko Paananen
oppilaitosjohtaja, vararehtori
040 723 9641