Hyppää pääsisältöön
Miisa Helenius Blogi

Maailmassa on yli 500 ympäristömerkkiä. Kun soppaan lisätään raportointiviitekehykset, toimintajärjestelmät ja standardit, voi monelta mennä sormi suuhun tämän aakkoskeiton äärellä.

Yhä useampi yritys on velvollinen raportoimaan vastuullisuudestaan, joko lain määräyksestä tai kumppaneiden vaatimuksesta. Tämä pakottaa yritykset ottamaan selvää aakkoskeitosta. Aluksi keitto voi tuntua liian sakealta. Siksi olen piirtänyt sinulle yksinkertaisen kartan helpottamaan kulkuasi.

Focal Point Preview Image

Jokainen infograafissa kuvattu viitekehys, malli ja johtamisjärjestelmä auttaa yritystä parantamaan ja arvioimaan omaa vastuullisuustoimintaansa, raportoimaan järjestelmällisesti sekä kommunikoimaan vastuullisuustoimista sidosryhmille ja sijoittajille. Kukin organisaatio valitsee portailta omansa: kokonaisuus muodostaa kehikon vastuullisuusraportoinnille.

Kun ehdotan uuden mallin käyttöönottoa, johtoryhmän yleisin kysymys on: ”Minkä tämä korvaa?” Useimmiten vastaus on, että uusi toimintamalli ei korvaa olemassa olevaa, vaan se on täydennys. Vain kehittymällä säilymme kilpailukykyisinä ja täytämme EU:n tulevat raportointivaatimukset.

Vastuullisuusraportoinnin viitekehykset

Lain vaatimukset
Lain vaatimuksia ovat kansalliset ja EU-tasoiset lait ja määräykset, jotka yritysten on täytettävä raportoidessaan vastuullisuustiedoistaan. Trendi on, että vastuullisuusraportoinnin globaali sääntely kiihtyy lain tasolla. Tässä työssä EU on maailmassa edelläkävijä. Muutos tulee vaikuttamaan jokaiseen suomalaiseen yritykseen suoraan tai välillisesti lähivuosina.

Raportointiviitekehykset
Raportointiviitekehykset ovat erilaisia ohjeistuksia ja kehyksiä, jotka auttavat yrityksiä raportoimaan vastuullisuustiedoistaan yhtenäisellä ja vertailukelpoisella tavalla osana johdon raportointia. Tunnetuimpia ovat Global Reporting Initiative (GRI) ja Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

Toimintajärjestelmät ja standardit
Toimintajärjestelmät ja standardit ovat jatkuvan parantamisen malleja, joiden avulla organisaatiot voivat kehittää ja hallinnoida vastuullisuustoimintaansa. Suomessa paljon käytettyjä standardeja ovat Ekokompassi ja ISO 14001 -ympäristöjohtamisjärjestelmä. Näitä yritykset tarvitsevat myös kerätessään dataa portaikon ylempiin kerroksiin.

Arvostelut ja indeksit
Arvostelut ja indeksit ovat ulkoisen toimijan tuottamia vertailuja ja luokitusjärjestelmiä, joita yritykset ja rahoittajat käyttävät toistensa toiminnan arvioimiseen. Esimerkkejä Dow Jones Sustainability Index (DJSI) ja Corporate Knights Global 100 -listaus.

Maailmanlaajuiset tavoitteet ja sitoumukset
Maailmanlaajuisten tavoitteiden tarkoituksena on ohjata globaalia toimintaa kestävämmän tulevaisuuden saavuttamiseen. Niiden avulla hallitukset, yritykset, kansalaisjärjestöt ja yksilöt voivat suunnitella ja toteuttaa toimenpiteitä kestävän kehityksen edistämiseksi. Ne luovat kivijalan kaikille yllä kuvatuille järjestelmille.

Viitekehysten punainen lanka

Vastuullisuusraportoinnin viidakko selkenee, kun sitä tarkastelee pyramidina tai portaikkona, jonka läpi kulkevana punaisena lankana ovat globaalien tavoitteiden ydinperiaatteet. 

Raportointikehykset on johdettu globaaleista tavoitteista, ja lait ja EU-direktiivit puolestaan ovat tulosta useista eri raportointiviitekehyksestä, joita on yhdistelty. Näin esimerkiksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (UN SDGs) käytettiin ilmastoon liittyvien taloudellisten tietojen työryhmän (TCFD) sekä globaalin ESG-raportoinnin viitekehyksen (GRI) kehittämiseen. Nämä puolestaan ovat EU:n uuden yritysten kestävän kehityksen raportointidirektiivin (CSRD) perusta.

Raportointivaatimukset tiukentuvat

Yhä pienemmät yritykset joutuvat aloittamaan raportoinnin seuraavien vuosien aikana EU-alueella. Nyt on oikea hetki valmistautua tulevaan ja lähteä rakentamaan oman yrityksen vastuullisuusraportointia. Myös jo aloitetun raportoinnin ajanmukaisuus on nyt syytä tarkistaa uusia vaatimuksia vastaavaksi.
 

Kirjoittaja Miisa Helenius vastaa Taitotalossa kehityshanke ja -projektitoiminnasta. Hänen mielestään kestävyyden johtaminen on aikakautemme tärkeintä johtajuutta. Jokainen toteuttaa sitä omalla tavallaan työssään ja elämässään, positiostaan riippumatta.


#vastuullisuusraportointi, #vastuullisuus, #vastuullisuusviestintä, #kestäväkehitys, #kestävyys, #koulutus, #kehitys 

 

Kysy lisää.

Miisa Helenius
Miisa Helenius
kehityspäällikkö, projektit
050 372 5411
1 + 0 = Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.