Hyppää pääsisältöön
Jarkko Paananen

Arvoisat ammatilliseen tutkintoon ja tutkinnon osiin valmistuneet, hyvät juhlavieraat ja Taitotalon väki.

Olemme tänään kokoontuneet juhlistamaan ammatillisiin tutkintoihin ja tutkinnon osiin valmistuneita Taitotalon historian toisissa virtuaalivalmistujaisissa. Ensimmäiset virtuaalivalmistujaiset vietettiin 11. kesäkuuta 2021 ja nyt tänään 10. joulukuuta 2021 on jälleen juhlan aika. Pääosassa olette te, ammatilliseen tutkintoon ja tutkinnon osiin valmistuneet.

Kesällä 2021 pidetyissä valmistujaisissa keskustelimme koronan vaikutuksista ammatilliseen koulutukseen sekä siitä suuresta muutoksesta, jonka pandemia aiheutti. Keskusteluissa opiskelijoiden ja sidosryhmien kanssa kävi selvästi ilmi, että toiveissa oli tilanteen normalisoituminen tai paluu ainakin jossain määrin entiseen. Tänään 11. joulukuuta olemme tilanteessa, että pandemian vaikutus on edelleen vahvasti läsnä ja syksyn myötä olemme joutuneet turvallisuuden takaamiseksi palaamaan osittain takaisin tiukempiin varotoimenpiteisiin. Opintojenne aikana olette kokeneet ammatillisen koulutuksen historian suurimman muutoksen, joka on konkretisoitunut vahvasti etäpainotteisena opiskeluna sekä itseopiskelun määrän merkittävänä kasvuna. Olette kaikesta huolimatta menestyneet erinomaisesti opinnoissanne ja sen vuoksi tämäkin tilaisuus on mahdollistunut. Kiitos tästä kuuluu teille ammatillisen koulutuksen tutkintoihin valmistuneille, Taitotalon ammattitaitoiselle henkilöstölle sekä työ- ja harjoittelupaikkojen edustajille.

Ammatillisessa koulutuksessa korostuvat yksilölliset ja joustavat opintopolut, joihin sisältyvät yksilöllisesti määritelty tuki ja ohjaus. Laki ammatillisesta koulutuksesta määrittelee koulutuksen tavoitteeksi väestön ammatillisen osaamisen tason kohottamisen ja ylläpitämisen. Koulutuksen tarkoituksena on myös kehittää työ- ja elinkeinoelämää ja vastata sen osaamistarpeisiin, edistää työllisyyttä, antaa valmiuksia yrittäjyyteen ja työ- ja toimintakyvyn jatkuvaan ylläpitoon sekä tukea elinikäistä oppimista ja ammatillista kasvua.

Arvoisat valmistuneet, teidän toiminnallenne koulutuksen jälkeen on asetettu myös yhteiskunnan taholta merkittäviä ja laajoja odotuksia. Me Taitotalolaiset tiedämme, että te valmistuneet olette valmiita ja motivoituneita vastaamaan näihin yksilöllisiin ja yhteiskunnallisiin odotuksiin. Osana opintojanne olette joutuneet suoriutumaan mitä moninaisimmista haasteista niin harjoituksien, erilaisten tehtävien kuin näyttöjenkin sekä oman elämän järjestämisestä poikkeustilanteen vaatimien järjestelyjen mukaisiksi. Näin jälkikäteen voisi ajatella, että kaikki nämä haasteet ovat olleet konkreettista valmentautumista ja lisäosaamisen keräämistä tuleviin ja nykyisiin työtehtäviin sekä elämäntilanteisiin.

Työn rooli ja merkittävyys ovat muutoksessa. 2030-luvulla työelämään tulevan sukupolven työelämäodotukset saattavat poiketa merkittävästi nykyisten työelämäsukupolvien odotuksista. 2000-luvulla syntyneet ovat tottuneet käyttämään digitaalisia välineitä osana kaikkea toimintaa ja yhteiskunnan eri toimien muodostumisen odotukset saattavat olla hyvinkin erilaisia kuin nykyiset tavat ja menetelmät ovat. Strukturoidut työajat, pelkistetyt työkykyvaatimukset, työn rooli elämässä ja uusiutuvat työympäristöt voivat muokkautua nopeallakin aikataululla uusien sukupolvien astuessa työelämään. Tulevaisuus tuo tullessaan aina muutosta, ja jokainen sukupolvi ohjaa toimintaansa omalla tavallaan.

Hyvät valmistuneet, ammattitaitoa ja osaamista on ylläpidettävä jatkuvasti, koska työtehtävien sisällöt ja osaamisvaatimukset ovat jatkuvassa muutoksessa. Työtehtävien edellyttämät ydinosaamiset sekä painotukset muuttuvat ja täysin uusia ammatteja syntyy työelämän nopean muutoksen myötä. 

Työelämän uudistuneet ydinosaamiset ja ammatteihin liittyvät erikoisosaamiset ovat edelleenkin merkittävässä roolissa työelämässä menestymiseen ja myös kädentaitojen osuus korostuu monissa ammateissa. Oman työympäristön ja työn sisällön kehittäminen on merkittävässä roolissa uudistuvassa työelämässä ja tämä edellyttää oman osaamisen tunnistamista, kehittämistä ja ajan tasalla pitämistä, sosiaalisia taitoja ja verkostojen hyödyntämistä, ryhmä- ja yhteistyöskentelytaitoja, itseohjautuvuutta sekä erityisesti ratkaisuhakuisuutta ja ongelmanratkaisukykyä.

Olkaa siis aktiivisia ja rohkeita kehittämään omaa osaamistanne sekä tuokaa oma osaamisenne ja näkemyksenne vahvasti esille omassa roolissanne nykyisissä ja tulevissa työ- ja opiskeluyhteisöissä.

Arvoisat ammatilliseen tutkintoon ja tutkinnon osiin valmistuneet, onnittelen teitä saavutuksestanne ja olkaa ylpeitä suorittamastanne tutkinnosta.

Kysy lisää.

Jarkko Paananen
Jarkko Paananen
oppilaitosjohtaja, vararehtori
040 723 9641