Hyppää pääsisältöön
Jarkko Paananen

Vuodet -20 ja -21 ovat olleet hyvin poikkeuksellisia kaikkialla maailmassa ja niin myös meillä Suomessa.

Olemme kokeneet toiminnan rajoituksia ja tavalliseen elämään liittyviä suuria muutoksia. Opiskelussa ja tutkintojen suorittamisessa muutokset ovat olleet myös merkittäviä, luokka- ja työsaliopetukset on toteutettu pääosin verkkokoulutuksena, ohjaukset ja mentoroinnit etävälineillä, myös tutkintojen näytöt on osittain suoritettu ja arvioitu etänä. Koronapandemian aiheuttama nopea muutos toteutettiin maaliskuussa 2020 ja suunnittelu- sekä valmistautumisaikaa ei juurikaan jäänyt opiskelijoille eikä myöskään Taitotalon henkilökunnalle.

Valtioneuvoston suositus etäopetukseen siirtymisestä 18.3.2020 oli historiallinen, mutta erittäin tärkeä meidän kaikkien terveyden varmistamiseksi. Kaikki me olemme varmasti jossain vaiheessa kokeneet epävarmuutta, epätoivoa ja ehkä pelkoakin. Meidän tulee pitää kuitenkin vahvasti mielessä, että yhdessä tekemällä ja yhdessä uskomalla tulevaisuuteen, tämä edelleen akuuttina oleva koronapandemia varmasti voitetaan, ja se voitetaan meidän kaikkien yhteistyöllä.

Olemme kokoontuneet juhlistamaan kaikkia ammatilliseen tutkintoon valmistuneita historian ensimmäisissä Taitotalon etävalmistujaisissa ja tässä tilanteessa voidaan todeta, että te valmistuneet, olette suorittaneet opinnot ja tutkintojen näytöt hyvin poikkeuksellisissa olosuhteissa. Yhteisöllisyys on ollut koetuksella, kun valtaosa ei ole tavannut opettajia, ohjaajia ja erityisesti opiskelukavereita lainkaan kasvokkain ja yhteydenpito on toteutettu pääosin etäyhteyksillä. Olette olleet mukana erittäin suuressa ammatillisen koulutuksen toteuttamisen murroksessa, jossa digitaalisten välineiden osuus osana koulutusta on lyhyellä aikajaksolla nostettu merkittäväksi osaksi henkilökohtaisia koulutuspolkuja ja opiskelumenetelmiä. Tämä muutos on edellyttänyt teiltä opiskelijoina ja tutkinnon suorittajina rohkeutta, joustavuutta, sitoutumista ja erityisesti luovuutta uudenlaiseen kanssakäymiseen ja oppimiseen.

Freudin mukaan luovuus oli mahdollistettu lähinnä taiteilijoille, jotka toiminnassaan jalostivat lapsuudessa kokemiaan leikkejä. Nykyään on onneksemme havaittu, että luovuudella on tärkeä rooli myös ammatillisen identiteetin ja toiminnan kehittymisessä, ja luovuuden tiedostetaan kuuluvan kaikille. Sen hyödyntäminen on elinikäisen oppimisen, ja sitä kautta yhteiskunnan kehittymisen elinehto.

Olen ilolla seurannut, miten opiskelijoiden ja Taitotalon henkilökunnan keskuudessa on syntynyt huomattavia arjen innovaatioita niin koulutuksen järjestämisen kuin yhteydenpidonkin osalta ja vasta aika näyttää, minkälaisia innovaatioita koulutuksen järjestämiseen syntyy ja mihin ollaan tulevaisuudessa menossa. Merkittävästä muutoksesta huolimatta oppimistulokset ovat olleet hämmästyttävän hyviä. Kiitos tästä kuuluu teille ammatilliseen tutkintoon valmistuneet sekä Taitotalon koko henkilökunnalle.

Opintojen päätyttyä ja tutkinnon suorittamisen jälkeen olette nyt yhden projektin päätepisteessä, mutta elinikäinen oppiminen on mukananne myös seuraavassa vaiheessa. Jos olette jo työelämässä tai vasta hakeutumassa sinne, työelämä ja myös muu toiminta edellyttää jatkuvaa oppimista ja uusien asioiden omaksumista. Olkaa myös jatkossa kiinnostuneita opiskelusta ja itsenne kehittämisestä, olkaa aktiivisia ja uteliaita.

Opintojenne aikana Taitotalon hallinnolliset muutokset ovat saattaneet jäädä vähemmälle huomiolle, mutta opiskelijoina olette olleet mukana rakentamassa uutta 1.1.2020 perustettua Taitotaloa. Kaikkien teidän toiminta on ollut merkittävässä roolissa luotaessa uutta Taitotalon toimintakulttuuria ja Taitotalolaisuutta.

Arvoisat ammatilliseen tutkintoon valmistuneet, onnittelen teitä saavutuksestanne ja olkaa ylpeitä suorittamastanne tutkinnosta.

Kysy lisää.

Jarkko Paananen
Jarkko Paananen
oppilaitosjohtaja, vararehtori
040 723 9641
6 + 4 = Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.