Hyppää pääsisältöön
Jouni Riikola seisoo talotekniikkakohteessa työvaatteissa. Hän katsoo kameraan, ja hänellä on päässään suojakypärä. Kuva on artikkelin kansikuva, joten se rajautuu siten, että Jounista näkyy ainoastaan ylävartalo.

ARE:n projektijohtaja Jouni Riikola opiskelee Taitotalossa johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoa. Opinnoissaan Riikola tarkastelee vaativan talotekniikkahankkeen johtamista allianssimallilla.

Tulevaisuudessa rakennusala tarvitsee entistä enemmän uudenlaista muutosjohtajuutta ja moderneja yhteistoimintamalleja.

Liminkalainen Jouni Riikola on työskennellyt ARE:ssa 22 vuotta. ARE on Suomen suurin talotekniikkatalo. Se tarjoaa ratkaisuja ja palveluita kiinteistön koko elinkaarelle aina uudiskohteiden talotekniikkaurakoinnista, ylläpitoon, huoltoon, modernisointiin ja korjausrakentamiseen. ARE panostaa erityisesti asiakkaisiinsa ja älykkääseen talotekniikkaan, jolla se varmistaa mahdollisimman energia- ja kustannustehokkaat ratkaisut.

– ARE on taustaltaan perheyhtiö, ja se näkyy johtamisessa. Asioita tarkastellaan pitkäjänteisesti eikä pelkästään kvartaaleittain, Riikola sanoo.

Pitkän työuransa ARE:ssa Riikola aloitti projektihoitajan tehtävistä. Sittemmin hän on työskennellyt myös aluejohtajana ja projektipäällikkönä. Se, että johtajat luottavat alaisiinsa, tekee ARE:sta hyvän työnantajan. Riikola on pohjakoulutukseltaan LVI-insinööri. Hänen johtamisotteensa on koulutus- ja kehitysmyönteinen. Koska Riikolan johtamisfilosofiaan kuuluu oman osaamisen kehittäminen ja päivittäminen, hän päätti opiskella työn ohella Taitotalossa johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon.

– Olin jo pidempään miettinyt itselleni sopivia opintoja. Vaikka minulla on paljon kokemusta, opinnoista on ollut hyötyä. Taitotalon kouluttajat ovat ammattilaisia ja heillä on vankka kokemus johtamisesta.

Oppilaitoksen valinta oli Riikolalle helppoa, sillä Suomen suurimpana ammatillisena aikuiskouluttajana Taitotalo tarjoaa opintoja valtakunnallisesti. Lisäksi opinnot ovat olleet hyvä mahdollisuus verkostoitua kollegoiden kanssa. Samassa ryhmässä nimittäin opiskelee arelaisia eri paikkakunnilta.

– Toimimme koko Suomessa, ja meitä on yli 2 600 ja koko konsernissa noin 3 300.

”Perinteiset mallit eivät vastaa nykyajan haasteisiin”

Rakennusala on jatkuvassa muutoksessa. ARE:n kokoisessa yrityksessä kehitys ei etene hiljalleen, vaan isoin harppauksin. Muutos edellyttävät hyvää johtajuutta. ARE on ollut Taitotalon kumppani jo vuodesta 2008. Koulutusyhteistyö on satsaus osaavaan henkilöstöön ja jatkuvaan projektijohdon ja johtamisen kehittämiseen.

– Työelämässä puhutaan jatkuvasta oppimisesta. Se, että johtajakin opiskelee, viestii henkilöstölle, että ARE:ssa työn ohessa opiskelu on mahdollista kaikille.

Vaikka kestävä kehitys, vihreä siirtymä, digitalisaatio ja automatiikan kehitys muuttavat rakennusalaa vauhdilla, Riikola ajattelee, että alalla on usein käytössä varsin perinteiset johtamisopit ja sopimuskäytänteet.

– Perinteiset mallit eivät vastaa nykyajan haasteisiin, Riikola sanoo.

Jouni Riikola seisoo työvaatteissa talotekniikkatyömaalla. Hän nojaa tikapuihin ja katsoo kameraan. Päällään hänellä on oranssi huomiotakki ja päässä suojakypärä.
Jouni Riikola työskentelee ARE:ssa projektijohtajana.

Allianssimalli kannustaa yhteistyöhön

Riikola onkin osallistunut jo useampaan allianssimallilla toteutettuun talotekniikkahankkeeseen. Allianssimallissa projektin osapuolet muodostavat yhteisen projektiorganisaation, jossa toimijat vastaavat yhdessä projektin suunnittelusta ja toteutuksesta.

– Malli kannustaa yhteistyöhön, koska projektin onnistumisesta vastataan yhdessä.

Oleellista Riikolan mukaan allianssimallissa ovat yhteiset tavoitteet, jotka ovat samat kaikille projektin osapuolille. Kun yksi onnistuu, kaikki onnistuvat, ja myös epäonnistumisista vastataan yhdessä.

Kuuntelemalla nuoria syntyy uusia ajatuksia

Riikolan mielestä hänen työuransa aikana käsitys työstä on muuttunut. Hän ajattelee kuuluvansa ikäluokkaan, joka on tottunut siihen, että työ on elämässä keskeisessä roolissa. Nykynuoret sen sijaan osaavat ajatella muutakin kuin työtä.

– Johtamistyylini on muokkaantunut ajan mukana. Ymmärrän nuoria, ja sitä, että he haluavat elämältä muutakin kuin työtä. Olen oppinut nuorilta uudenlaista maailmankatsomusta.

Kestävä kehitys näkyy rakennusalalla koko ajan voimakkaammin. Se haastaa yrityksiä kehittämään entistä ekologisempia talotekniikkaratkaisuja. Riikola kannustaakin työntekijöitään ajattelemaan aktiivisesti ympäristönäkökulmaa.

– Näin syntyy kokonaan uusia ajatuksia.

Osaava henkilökunta ratkaisee

Opintoihinsa liittyvässä kehitystyössä Riikola tarkastelee vaativan talotekniikkahankkeen johtamista allianssiurakassa. Hän toimii ARE:n talotekniikan projektijohtajana Lapin keskussairaalan laajennuksessa, hanke toteutetaan allianssimallilla. Riikolan mielestä allianssimalli soveltuu erityisen hyvin esimerkiksi suuriin sairaala- ja infrahankkeisiin. Projektinjohtajan keskeisin tehtävä on löytää hankkeeseen ammattitaidoltaan sopivin osaajajoukko. Ammatilliseen koulutukseen liittyvässä näyttötutkintomaailmassa osaaminen puolestaan osoitetaan ammattiosaamisen näytöillä, jotka korostavat osaamisen tunnistamista ja osatun oivaltamista.

– Sekä opinnoissa että allianssihankkeen johtamisessa tarvitaan osaamisen johtamisista ja tunnistamista.

Riikola tiivistääkin oppimaansa siten, että johtajan on oltava eturintamassa, jos jää taustalle saattaa pudota kärryiltä, mutta ratkaisevinta on osaava henkilökunta. Allianssimalli on Riikolan mielestä dialoginen, kaikki tulevat kuulluksi. Lisäksi se edistää eri tahojen yhteistoimintaa ja on moderni tapa johtaa suurta rakennusprojektia. Esihenkilötyössään Riikola haluaa kehittää työntekijöidensä urapolkuja. Usein ensimmäinen askel urapolulla on lisäkouluttautuminen.

– Kun tulee toimeen erilaisten persoonien kanssa ja haluaa edistää yhteistoimintaa, pärjää ihmisten ja projektien johtajana, Riikola sanoo.

 

Teksti: Johanna Rautio, Taitotalo
Kuvat: Jouni Riikola, ARE

Kysy lisää.

Kati Jussila
Kati Jussila
asiakkuuspäällikkö
020 7461 275
4 + 0 = Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.