Vihreiden Atte Harjanne Taitotalon vieraana Uutinen

Taitotalo sai mieluisan vieraan vihreiden kansanedustaja ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanteesta.

9.4.2024

Atte Harjanne, Jarkko Paananen ja Leena Munter

Vierailua isännöivät toimitusjohtaja Leena Munter ja rehtori Jarkko Paananen. Tapaamisen aikana käytiin läpi ajankohtaisia ammatillisen koulutuksen kuulumisia. Tapaaminen pidettiin Taitotalon kongressikeskuksen tiloissa.

Ammatillinen koulutus on tärkeää pitää mukana yhteiskunnallisessa keskustelussa

Yhteiskuntamme tarvitsee osaajia laajasti eri koulutustaustoista. Tutkimus- ja kehittämistoiminta on Suomen valtti globaalistikin. Atte Harjanne toteaa, että koulutus on tärkeää. Ammatillista koulutusta ei saa väheksyä ja se tulee muistaa nostaa esiin yhteiskunnallisissa keskusteluissa. 

– Opiskelu on yhteiskunnallisesti tärkeää, mutta ei pidä unohtaa yksilöä. Parhaimmillaan opiskelu auttaa syrjäytymisen ehkäisyssä ja elämänhallinnassa, kansanedustaja Harjanne sanoo.

Rehtori Jarkko Paananen nosti esiin Taitotalon laajaa osaamista opiskelijan opintojen tukemisessa.

Aikuiset suorittavat ammatillisia tutkintoja siinä kuin nuoretkin

Ammatillinen koulutus nähdään monesti vain nuoria koskettavaksi koulutusmuodoksi. Voidaan kuitenkin todeta, että myös työelämässä jo olevat haluavat päivittää osaamistaan. 

– Tilastojen valossa suurin osa toiselta asteelta valmistuneista on aikuisia, Leena Munter sanoo. 

On tärkeä huomata, että useita vuosia aiemmin suoritettu tutkinto ei enää välttämättä nykypäivänä työllistä. Siksi on tärkeää saada opiskella uusi tutkinto alalla, jossa on hyvät työllistymismahdollisuudet. Taitotalon vahvuutena onkin tunnistaa alat, joilla on työntekijäpulaa, ja kouluttaa sinne osaajia.

Taitotalolla on suuret vuosittaiset opiskelijamäärät ja laaja yritysyhteistyöverkosto. Esimerkiksi vuonna 2023 Taitotalossa oli yli 11 000 ammatillisen koulutuksen opiskelijaa. Koulutustarjontamme on laajaa, tarjonnassamme on eritasoisia koulutuksia 36 eri toimialalle. Taitotalon suunnitelmat tulevaisuuden koulutuksista energia-alalla herätti kansanedustajassa mielenkiintoa.

Työelämäläheisyys on Taitotalon koulutusten yksi kulmakivi

Kansanedustaja Harjanne toi esille, että häntä ovat lähestyneet monet ihmiset aloilta, joilla on työvoimapulaa. Huoli työvoiman riittävyydestä on todellinen.

Taitotalo tarjoaa koulutusta myös työvoimapula-aloille. Leena Munter alleviivasi, että Taitotalo on ketterä organisaatio, joka osaa suunnata toimintansa kulloinkin tarvittavaan suuntaan. Intressimme on kouluttaa osaajia työelämään riittävän nopeasti. Jokaiselle opiskelijallemme taataan riittävä tuki opiskeluun.

– Käymme aktiivista keskustelua työelämän kanssa, Jarkko Paananen sanoo.

Kansanedustaja Harjanne totesi, että oppilaitosten ja työelämän vuoropuhelu on tärkeää. Toistensa tarpeet tulee tunnistaa. Tämän allekirjoitamme täysin Taitotalossa.

Aikuiskoulutustuen lakkauttamisesta

Atte Harjanne nosti esiin tulevat muutokset aikuiskoulutustuessa. Taitotalon opiskelijoilta saadun palautteen perusteella ammattitutkintostipendin lakkautus on harmillinen asia. Tätä viestiä kansanedustaja Harjanne tulee viemään eteenpäin omissa verkostoissaan.

Taitotalo kiittää Atte Harjannetta vierailusta! Vierailu oli antoisa puolin ja toisin ja Harjanne esitti hyviä huomioita esitellyistä asioista. Yhteistyö jatkuu ehdottomasti.

 

Teksti ja kuvat: Kimmo Auvinen

 

Lisätietoja

Leena Munter, toimitusjohtaja
050 336 0842, leena.munter@taitotalo.fi

Jarkko Paananen, rehtori
040 723 9641, jarkko.paananen@taitotalo.fi