Veronmaksajille ei ole kohtuullista, että yhteisistä varoista maksetaan koulutuksen järjestäjien päällekkäisiä resursseja Uutinen

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD on julkaissut vuosittaisen koulutusjärjestelmiä vertailevan indikaattorijulkaisunsa Education at a Glancen (EAG). Vuoden 2023 julkaisun painopiste on ammatillisessa koulutuksessa.

12.9.2023

Taitotalon seinä

Raportin mukaan ammatillinen koulutus on Suomessa suositumpaa kuin muualla, mutta valmistuneet opiskelijat työllistyvät keskivertoa huonommin.

Taitotalon vararehtori ja hallintojohtaja Keijo Honkosen mukaan tulevaisuuden työelämässä pedagogiikka ja elinkeinoelämän osaamistarpeet kulkevat käsi kädessä. Ammatillinen koulutus perustuu työelämän tarpeisiin, koulutuksen järjestäjien kyvykkyyteen, asiantuntevaan koulutuspolitiikkaan ja rahoituksen vaikuttavaan käyttöön.

Suomi tarvitsee yhteiskunnan ja työelämän muutoksia ennakoivaa ammatillista koulutusta. Honkosen mukaan ammatillisia oppilaitoksia johdettaessa on huomioitava rahoituksen vaikuttavuus. Veronmaksajille ei ole kohtuullista, että yhteisistä varoista maksetaan koulutuksen järjestäjien päällekkäisiä resursseja, kuten esimerkiksi henkilöstöstä, tiloista, koneista ja laitteista. Koulutusjärjestelmän ja rahoituksen on tuettava monitasoista ja -ammatillista yhteistyötä. Ensiarvoisen tärkeää on resurssien järkevä ja taloudellinen käyttö.

Honkosen mukaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien on oltava kyvykkäitä vastaamaan kasvavaan jatkuvan oppimisen tarpeeseen. Se edellyttää katseen kääntämistä nykyistä voimakkaammin yhteistyöverkostoihin ja osaamiseen. Ammatillisten oppilaitosten on tunnistettava selkeästi roolinsa myös elinkeinoelämän kehittäjinä. Jatkuva oppiminen painottuu aikuiskoulutukseen ja haastaa koulutuksen järjestäjien toimintatapoja.

– Laajennettua oppivelvollisuutta ja jatkuvaa oppimista ei saa missään tapauksessa asettaa vastakkain, vaan väestön ikärakenteesta johtuen aikuiskoulutuksen rooli kasvaa entisestään, Honkonen sanoo.

Lisäksi ammatillisen koulutuksen järjestäjien on tulevaisuudessa huolehdittava entistä paremmin opiskelijoiden hyvinvoinnista ja tarjottava pedagogisesti kestävää ja laadukasta koulutusta.

– Työelämään tulevat ja useita kertoja työuransa aikana alaa vaihtavat opiskelijat edellyttävät erilaisia ja kohdennettuja toimintamalleja, aina koulutukseen hakeutumisesta työpaikan löytämiseen, Honkonen sanoo.

Lisätietoja:
Vararehtori ja hallintojohtaja Keijo Honkonen, 050 383 2963, keijo.honkonen@taitotalo.fi

 

Keijo Honkonen
Keijo Honkonen, vararehtori ja hallintojohtaja, Taitotalo