Taitotalo sosiaalidemokraattien eduskuntaryhmän vieraana eduskunnassa Uutinen

Toimitusjohtaja Leena Munter ja rehtori Jarkko Paananen vierailivat eduskunnassa. Isäntinä toimivat sosiaalidemokraattien kansanedustaja Saku Nikkanen ja hänen avustajansa Sami Peltola. Tapaaminen oli antoisa puolin ja toisin.

25.3.2024

SDP:n kansanedustajat Tuula Väätäinen ja Saku Nikkanen, Taitotalon toimitusjohtaja Leena Munter ja rehtori Jarkko Paananen.

Toimitusjohtaja Leena Munter esitteli Taitotalon toimintaa. Taitotalon aiemmin saama opetus- ja kulttuuriministeriön vuoden 2023 ammatillisen koulutuksen laatupalkinto sai positiivista palautetta osallistujilta. Taitotalon koulutuspainotus huoltovarmuusaloille koettiin vahvasti positiivisena asiana.

Rehtori Jarkko Paananen nosti esille kiitoksen lainsäätäjiä kohtaan. Nykyinen ammattikoulutusta säätelevä laki mahdollistaa työelämälähtöisen ja skaalautuvan koulutuksen järjestämisen, jos kaikkia sen mahdollisuuksia hyödynnetään. Paananen toivoo tietynlaista työrauha alalla toimiville oppilaitoksille. Lisäksi hän korostaa, ettei kaikkia toimintoja tarvitse muuttaa, sillä osa niistä on todettu hyviksi ja tehokkaiksi.

Rahoituksesta ja kohtaanto-ongelmista

Jarkko Paananen kertoi puheenvuorossaan aikuiskoulutukseen liittyvästä rahoitushaasteesta. Taitotalolla olisi potentiaalia vastata eri alojen työntekijäpulaan, mutta rahoitus toimintaan on rajattua. Työelämän nopeat muutokset edellyttävät nopeasyklistä sekä proaktiivista toimintaa. Alueelliset eroavaisuudet sekä kehitystarpeet tulisi huomioida vahvemmin ammatillisen koulutuksen rahoituksessa.

Leena Munter korostaa, että kohtaantohaasteisiin on ratkaisu. Taitotalo on ketterä organisaatio, joka pystyy kouluttamaan osaajia eri aloille, kunhan rahoitusperusta on kunnossa.

Tutkintojen horisontaalisuus

Eduskuntaryhmän sivistyspoliittinen asiantuntija Jarmo Ailio nosti esille, että opiskelijan olisi tärkeää voida suorittaa horisontaalisesti samanarvoinen tutkinto. Ihmisellä saattaa olla tutkinto alalla, jossa työllistyminen on haastavaa, tai henkilökohtaiset syyt eivät alalla työskentelyä mahdollista.

Tämän asian Taitotalokin on omissa opiskelijoissaan huomannut. Opiskelu on käytännössä aina tarvelähtöistä.

Yksilö ja opintojen henkilökohtaistaminen

Kansanedustaja Tuula Väätäinen nosti esille, että koulutuksessa tulee huomioida opiskelija yksilönä.

– On monesti niin, että tahmeasti etenevät opinnot ovat parempi, kuin ei opintoja lainkaan, Väätäinen sanoo.

Väätäinen korostaa, että parhaimmillaan opiskelu auttaa kiinni elämänsyrjään.

Ylpeänä saimme todeta, että Taitotalossa opiskelija on aina keskiössä. Hänelle tarjotaan tukitoimia ja opinnot aidosti henkilökohtaistetaan lain vaatimin edellytyksin.

Yleissivistävien aineiden opiskelusta aikuisten ammatillisissa tutkinnoissa

Tapaamisen aikana keskustelua herättivät ammatillisten perustutkintojen yhteiset tutkinnon osat eli yto-opinnot. Nykyisin toisen asteen perustutkintoihin kuuluu yto-aineita tietty määrä. Pohdintaa herätti, olisiko perusteltua eriyttää aikuis- ja nuorisopuoli yto-asiassa? Yleissivistävät aineet ovat tärkeitä, ja etenkin nuorille niitä tulisi jopa lisätä tarpeen mukaan. Aikuisopiskelijat usein syventävät ammattiopinnoissa ammatillista osaamistaan. Heidän tavoitteensa eivät välttämättä ole korkeakouluopinnoissa. Tällöin pakollisten yto-aineiden opiskelu voi vanhemmilla aikuisilla olla este tutkinnon suorittamiseksi loppuun.

Yhteistyö jatkuu

Sosiaalidemokraattien eduskuntaryhmä ja Taitotalo sopivat aktiivisen kanssakäymisen jatkamisesta. Sovimme myös, että toimitamme kansanedustajia kiinnostavaa taustamateriaalia, jotta he voivat edistää asiaamme erilaisissa keskusteluissa. Olemme Taitotalossa aina valmiita tuomaan kentän ääntä päättäjille. Suuret kiitokset vierailusta!

 

Pääkuvassa vasemmalta SDP:n kansanedustajat Tuula Väätäinen ja Saku Nikkanen, Taitotalon toimitusjohtaja Leena Munter ja rehtori Jarkko Paananen.

 

P.S. Oppilaitoksena saimme iloksemme huomata, että sosiaalidemokraattien eduskuntaryhmä on vahvasti mukana työssäoppimispaikkojen järjestämisessä. Tapasimme korkeakouluopiskelija Miikka Roslöfin, joka on korkeakouluharjoittelussa eduskuntaryhmässä. Hän opasti meitä eduskuntatalon käytänteissä ja johdatti meidät tapaamiseen. Hän kertoi, että harjoittelu on ollut todella antoisa, ja tuonut hyvää kokemusta ja pohdintaa tulevien opintojen suuntauksia varten.

 

Teksti ja kuvat: Kimmo Auvinen

 

Lisätietoja

Leena Munter, toimitusjohtaja
050 336 0842, leena.munter@taitotalo.fi

Jarkko Paananen, rehtori
040 723 9641, jarkko.paananen@taitotalo.fi