Taitotalo ja Metropolia Ammattikorkeakoulu yhteistyöhön: Toisen asteen opiskelijoille väylä ammattikorkeakouluopintoihin Uutinen

Taitotalo ja Metropolia Ammattikorkeakoulu ovat tehneet yhteistyösopimuksen väyläopinnoista. Yhteistyö sujuvoittaa toisen asteen opiskelijoiden siirtymistä korkeakouluun.

17.6.2024

Metropolian rehori Riitta Konkola istuu portailla

Väyläopintoyhteistyössä toisen asteen ammatilliseen tutkintoon sisällytetään ammattikorkeakoulutasoisia opintoja.

Suomen suurimman ammatillisen aikuiskouluttajan Taitotalon rehtori Jarkko Paananen ja Metropolia Ammattikorkeakoulun toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola allekirjoittivat yhteistyösopimuksen kesäkuussa 2024.

Metropolia on pääkaupunkiseudulla toimiva kansainvälinen ja monialainen Suomen suurin ammattikorkeakoulu, joka kouluttaa kulttuurin, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan asiantuntijoita ja kehittäjiä. Vuositasolla Metropoliassa on yhteensä noin 30 000 opiskelijaa, joista tutkinto-opiskelijoita on 17 000 ja muita opiskelijoita 13 000. Taitotalossa oli vuonna 2023 liki 28 000 opiskelijaa.

Metropolian toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola korostaa, että Metropolian toimintaideologia perustuu jatkuvan oppimisen eetokseen. Metropolia kouluttaa kaiken ikäisiä tulevaisuuden osaajia ja räätälöi yksilöllisiä oppimisratkaisuja elämän eri tilanteisiin.

–  Väyläopintoyhteistyö Taitotalon kanssa saa ammattikorkeakouluopinnot osaksi toisen asteen opiskelijan arkea, jolloin siirtyminen korkeakouluopiskelijaksi sujuvoituu, Konkola sanoo.

Taitotalon rehtori Jarkko Paanasen mukaan ammatillisessa aikuiskoulutuksessa opiskelee paljon opiskelijoita, jotka ovat kiinnostuneita korkeakoulussa opiskelusta.

– Toisen asteen tutkinnon aikana suoritettavat väyläopinnot ovat aikuisopiskelijoille hyvä väylä korkeakouluun, Paananen sanoo.

Taitotalon rehtori Jarkko Paanasen mukaan väyläopintoyhteistyö Metropolian kanssa sujuvoittaa toisen asteen opiskelijoiden siirtymistä korkeakouluun.

Yhteistyön keskiössä koulutuksen saavutettavuus ja monimuotoisuus sekä opiskelijoiden tulevaisuuskyvykkyys

Yhteiskunnallisesti Taitotalon ja Metropolian yhteistyön tavoitteena on lisätä korkeakoulutettujen määrää. Konkola kertoo, että Metropolian opiskelijajoukko monipuolistuu koko ajan, joten opiskelijalähtöistä pedagogiikkaa on päivitettävä jatkuvasti.

– Yhteistyö toisen asteen oppilaitoksen kanssa lisää ammattikorkeakoulutuksen monimuotoisuutta ja saavutettavuutta, Konkola sanoo.

Taitotalossa opiskelee paljon maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita, joilla on omassa kotimaassaan suoritettu korkeakoulututkinto. Paanasen mukaan Taitotalon ja Metropolian yhteistyö voi esimerkiksi nopeuttaa korkeakoulutettujen maahanmuuttajien osaamispotentiaalin tunnistamista ja pääsyä työelämään.

Metropolian uuden strategian painopisteitä ovat muun muassa kestävä kehitys ja kasvu sekä digitalisaatio. Oppilaitosyhteistyö tarjoaa toisen asteen opiskelijoille mahdollisuuden perehtyä uudenlaiseen oppimisteknologiaan ja esimerkiksi erilaisiin tekoälyratkaisuihin.

– Oppilaitosten välinen yhteistyö on vastuullista ja inhimillistä, Konkola sanoo.

Paananen korostaa, että nykytyöelämässä toisen asteen opiskelijat tarvitsevat entistä enemmän joustavia ja monialaisia oppimispolkuja. Jatkuva oppiminen on yksi tulevaisuuden työelämän tähtikyvykkyyksistä.

– Taitotalon opiskelijoiden tulevaisuuskyvykkyys paranee, kun he pääsevät kehittämään osaamistaan ammattikorkeakoulutasoisissa opinnoissa, Paananen sanoo.

Metropolian rehtori-toimitusjohtaja Riitta Konkola sanoo, että yhteistyö Taitotalon kanssa lisää ammattikorkeakoulutuksen monimuotoisuutta ja saavutettavuutta.  Kuva: Kanerva Mantila, Metropolian mediapankki.

 

Lisätietoja:
Taitotalo: Miia Arppe, Taitotalosta korkeakouluun projektipäällikkö, yhteiset palvelut, miia.arppe@taitotalo.fi, 050 382 6149
Metropolia: Taru Ruotsalainen, päällikkö, jatkuva oppiminen, taru.ruotsalainen@metropolia.fi, 050 370 1878


Teksti: Johanna Rautio, Taitotalo
Kuvat: Taitotalon mediapankki & Kanerva Mantila, Metropolian mediapankki.
 

Miia Arppe

i Kysy lisää

Miia Arppe

opinto-ohjaaja, Taitotalosta korkeakouluun -projektipäällikkö, kouluttaja
Ota yhteyttä
Miia Arppe

i Kysy lisää

Miia Arppe

opinto-ohjaaja, Taitotalosta korkeakouluun -projektipäällikkö, kouluttaja
Ota yhteyttä