Taitotalo esittäytyi perussuomalaisille Uutinen

Perussuomalaisten koulutuspoliittinen asiantuntija Erkki Seppänen vieraili Taitotalolla. Vierailunsa aikana hän tutustui Taitotalon Valimotien kampukseen ja kävi keskustelua toimitusjohtaja Leena Munterin ja rehtori Jarkko Paanasen kanssa.

4.6.2024

Erkki Seppänen vieraili Taitotalossa

Taitotalon koulutustiloihin tutustumisen yhteydessä keskusteltiin kädentaitojen oppimisen tärkeydestä ammatillisen koulutuksen aikana. Myös koulutuksen skaalautuvuus puhutti. On tärkeää, että koulutuksen järjestäjä tunnistaa opiskelijan yksilönä ja järjestää hänelle tarvittavaa tukea. Aiemmin hankittu osaaminen tulee myös tunnistaa ja tunnustaa. Nämä vaikuttavat opiskelijan opiskeluaikaan.

Työelämän muuttuvat koulutustarpeet

Erkki Seppänen oli vaikuttunut Taitotalon kyvystä pysyä kartalla muuttuvien työelämätarpeiden maailmassa. Taitotalo esimerkiksi sai vuonna 2023 opetus- ja kulttuuriministeriön ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon. Se myönnettiin verkostomaisen toimintakulttuurin ja kumppanuuksien ansiosta. Aktiivinen keskustelu muun muassa työelämän kanssa auttaa Taitotaloa pysymään työelämätarpeiden aallonharjalla.

Jatkokouluttautumisesta ja henkilökohtaistamisesta

Aikuisopiskelijoilla voi olla tarve jatkokouluttautua. Käytännössä jatkokoulutus voi olla esimerkiksi toinen samantasoinen tutkinto. Toisen tutkinnon tuen loppumisesta on käyty keskustelua julkisuudessakin. Esimerkiksi tekniikan alalla tapahtuu työelämässä koko ajan muutoksia, jotka edellyttävät uudelleenkouluttautumista yrityksen kilpailukyvyn takaamiseksi.

Aikuiskoulutukseen kuuluu, että opinnot lain mukaan henkilökohtaistetaan. Tämä takaa sen, että opiskelija on koulussa juuri sen ajan, kun on tarve – ei pidempää, muttei myöskään vähempää. Opiskelijan osaaminen varmennetaan ja hän saa tarvittaessa tukea.

Taitotalo sai kutsun tulla esittäytymään perussuomalaisten sivistysvaliokunnan kansanedustajille. Yhteistyömme jatkuu ja uskomme sen olevan puolin ja toisin hedelmällistä.


Kuvassa perussuomalaisten koulutuspoliittinen asiantuntija Erkki Seppänen (punainen takki), vasemmalta Taitotalon toimitusjohtaja Leena Munter, rehtori Jarkko Paananen, toimialajohtaja Jaana Gabrielsson ja koulutuspäällikkö Taina Rekunen.

 

Teksti ja kuva: Kimmo Auvinen

Lisätietoja

Leena Munter, toimitusjohtaja
050 336 0842, leena.munter@taitotalo.fi 

Jarkko Paananen, rehtori
040 723 9641, jarkko.paananen@taitotalo.fi