Taitotalo edistää vastuullista kylmäaineiden talteenottoa yhdessä Eco Scandicin kanssa Uutinen

Yhteisenä tavoitteena on laaja-alaisempi kylmäaineiden talteenotto ja regenerointi suomalaisten kylmäalan yritysten keskuudessa. Regeneroinnilla käytetystä kylmäaineesta saadaan täysin uudenveroista kohtuullisin kustannuksin ja ympäristöystävällisesti.

7.12.2023

Edo Scandic yhteistyö

Taitotalo pyrkii omilla toimillaan edistämään kylmäaineiden talteenottoa sekä regenerointia eli uusiokäyttöä.  Koulutuksissa käsitellään kylmäaineiden kierrätyksen tärkeyttä ja nykyisiä mahdollisuuksia. Yhteistyökumppanina kierrätysasioissa toimii Eco Scandic, joka on Pohjoismaiden ensimmäinen kylmäaineiden regenerointiin eli uudenveroiseksi kierrättämiseen keskittyvä yritys. 

– Käytännön yhteistyötä on kaavailtu muun muassa kylmäaineiden talteenoton koulutuksen osalta, Eco Scandicin operatiivinen johtaja Anna Laukkonen sanoo.

Kylmäaineet ovat neljänneksi merkittävin kasvihuonekaasupäästöjen lähde Suomessa.
 

Eco Scandic potretti
Lokakuussa Eco Scandicin ja Taitotalon edustajat tapasivat Eco Scandicin toimipisteessä Tattariharjulla. Eco Scandicin edustajina olivat kehitysjohtaja Niklas Rinne (toinen vasemmalta) ja operatiivinen johtaja Anna Laukkonen (toinen oikealta). Taitotalosta tapaamisessa olivat mukana koulutusasiantuntija Jesse Laatikainen (oikealla) ja kylmätekniikan kouluttaja Onni Hytti (vasemmalla).

 

Vastuullisuus on tärkeä osa Taitotalon kylmäkoulutuksia

Taitotalo toimii Suomessa merkittävänä kylmäalan kouluttajana. Kylmäasentajia koulutetaan Helsingissä ja Oulussa. Koulutusten kautta henkilö voi saada pätevyyksiä kylmäalan asennus- tai vastuuhenkilön tehtäviin. Taitotalo tarjoaa pidempiä perus- ja ammattitutkintokoulutuksia ja näiden lisäksi erilaisia lyhytkoulutuksia. 

– Laaja-alaisen koulutustarjontamme vuoksi olemme melko suuri toimija kylmäalalla. Siksi uskomme, että kylmäaineiden talteenoton, regeneroinnin ja uusiokäytön korostamisella koulutuksissa on merkittävä vaikutus alalle ja sitä kautta ympäristölle, kylmätekniikan kouluttaja Onni Hytti sanoo.

 

Eco Scandic paineastia
Eco Scandicilla taitotalolaiset tutustuivat tarkemmin regenerointiprosessiin. Työelämäyhteistyö tuo kouluttajille ajantasaista tietoa kylmäaineiden kierrätyksestä. Kuvassa Niklas Rinne esittelee öljynäytteille tarkoitettua paineastiaa. Paineastiassa kylmäaine höyrystyy, jonka jälkeen se saadaan talteen.

 

Eco Scandic kylmänäytteen syöttöjärjestelmä
Kylmäainenäytteen syöttöjärjestelmä kaasukromatografille.

 

Kylmäaineita käsitellään, jotta ne voitaisiin käyttää uudelleen

Eco Scandicilla kylmäaineiden käsittelyn tavoitteena on palauttaa niiden ominaisuudet AHRI 700 -standardin mukaisiin lukemiin. Tämä koskee niitä kylmäaineita, jotka pystytään regeneroimaan. Ne kylmäaineet, joita Eco Scandicilla ei voida käsitellä, toimitetaan asianmukaisesti eteenpäin esimerkiksi hävitykseen tai tislaukseen. 

– Osana kylmäaineiden käsittelyprosessia olemme luoneet CTS-systeemin (Cylinder Tracking System), jonka avulla kylmäalan toimijat saavat tarkan raportin heidän regenerointiin toimittamistaan kylmäaineista, Eco Scandicin kehitysjohtaja Niklas Rinne sanoo.

Kaikki alkuaineet voidaan ottaa talteen kylmäaineiden lämpökonversioprosessissa, jossa kloori erotetaan suolahapoksi ja fluori fluorihapoksi. Molempia tarvitaan kemianteollisuuden raaka-aineina.

 

Eco Scandic talteenottopullot
Kaikki kylmäaineet voi toimittaa Eco Scandicin hallille, jossa ne analysoidaan ja ohjataan käsittelyprosessiin. Eco Scandicin palveluihin kuuluu, että se informoi asiakasta, mikäli talteenottopullot vaativat uusimista. Toiminnallaan Eco Scandic edistää asiamukaisten talteenottopullojen käyttöä.

 

Eco Scandic työntekijä
Eco Scandicin pääasialliset toimialueet ovat Suomi ja Ruotsi. Päätoimipiste on Tattariharjulla Helsingissä – Eco Scandicin halli näkyy Lahdenväylältä lännessä Kehä I:n pohjoispuolella. Keräyspisteitä on avattu eri puolille Suomea ja Ruotsia. 

 

Koulutus luo pohjaa kylmäalan ammattilaisten tuleville toimintatavoille

Taitotalon kylmäalan koulutuksessa huomioidaan kylmäaineiden regeneroinnin tärkeys heti koulutuksen alussa. Opetuksessa teroitetaan, että kukin kylmäaine lajitellaan omaan talteenottopulloonsa. Sekoitettujen kylmäaineiden regenerointi ei ole mahdollista ilman energiaintensiivistä tislausprosessia.

– Me kierrätämme tänä päivänä muovit, pahvit, lasit ja metallit. Siksi on luonnollista kierrättää erikseen myös kaikki kylmäaineet kuten esim. R134a, R407c ja R404a, Onni Hytti sanoo.

 

Taitotalo on liittynyt Eco Scandicin CTS-järjestelmään. Järjestelmästä näkee palautettujen kylmäaineiden määrät, tyypit ja palautuksen ajankohdan.

 

Eco Scandic, CTS-järjestelmä graafinen
CTS-järjestelmästä näkee kylmäaineiden palautukset myös graafisesti. 

 

Taitotalo näyttää esimerkkiä kylmäaineiden käytössä

Taitotalon Helsingin toimipisteessä kylmäaineiden käyttö on rajattu kahteen kylmäaineeseen. Ilmalämpöpumpuissa on käytössä kylmäaine R32 ja muissa kylmälaitteissa käytetään vain kylmäainetta R513a. Molemmat kylmäaineet ovat niin kutsuttuja low-GWP kylmäaineita ja alittavat 750 GWP:n tason, jolle f-kaasuasetuksen revisiossa on kaavailtu huoltokieltorajaa.

Taitotalon vanhat opetuskäytöstä poistetut kylmäaineet on toimitettu Eco Scandicille regeneroitavaksi. 

– Meidän tavoitteena on, että työsalissa kylmälaitteistojen ja kylmäaineiden käyttö on moitteetonta, jolloin tarve regenerointipalvelulle olisi jatkossa mahdollisimman vähäistä, koulutusasiantuntija Jesse Laatikainen sanoo.

Maailmanlaajuisesti tavoitellaan, että kaikki kylmäaineet saataisiin kierrätetyksi vastaavalla tavalla kuin muitakin raaka-aineita kierrätetään. Tavoitteena on säästää luonnonvaroja ja hidastaa ilmastonmuutosta.

 

Teksti: Onni Hytti ja Jesse Laatikainen
Kuvat: Minna Moshnikoff