Opiskelijamaksut Taitotalossa 2024 Uutinen

Taitotalo yhtenäistää ammatti- ja erikoisammattitukinnoista perittäviä opiskelijamaksuja 1.1.2024 alkaen. Joidenkin tutkintojen opiskelijamaksut laskevat uudistuksen seurauksena, joidenkin nousevat.

17.11.2023

yritys

Laki ammatillisesta koulutuksesta mahdollistaa jopa 25 %:n opiskelijamaksun keräämisen ammatti- ja erikoisammattitutkintojen opintojen kokonaiskustannuksista. Taitotalossa opiskelijamaksut ovat selvästi tätä alempia. Opiskelijamaksu on osa OKM:n ammatillisen tutkintokoulutuksen kokonaisrahoitusta. 

Maksujen muutokset koskevat vain 1.1.2024 jälkeen aloittaneita opiskelijoita

Ennen 1.1.2024 opintonsa aloittaneilla opiskelijamaksut eivät muutu. Tutkintokohtaisten opiskelijamaksujen suuruudet vaihtelevat koulutuksen järjestämiskustannusten ja markkinatilanteen mukaan. Ajantasaiset opiskelijamaksut löytyvät aina Taitotalon www-sivuilta tutkinnon tiedoista.

Perustutkinnoissa ja niiden osissa, tai tutkintotavoitteisessa ammatillisessa työvoimakoulutuksessa, ei peritä opiskelijamaksua.

Opiskelijamaksut ovat tutkintokohtaisia, esimerkiksi opiskelupaikkakunnasta, opiskelumuodosta tai opiskelijan työnantajasta riippumatta. Uudistus kohtuullistaa opiskelijamaksuja ja tarjoaa opiskelijoille useita tapoja huolehtia maksuista.

  • Opiskelijamaksun voi maksaa jopa neljässä erässä.
  • Opiskelija voi valmistuttuaan tietyin edellytyksin hakea Työllisyysrahaston ammattitutkintostipendiä, josta saa lisätietoja Työllisyysrahaston sivuilta.
  • Työnantaja voi halutessaan korvata opiskelijamaksun opiskelijalle verovapaasti, laskua tai maksutositetta vastaan, kun koulutus on työnantajan intressissä. Lisätietoja Verohallinnon sivuilla