Kestävä kehitys koulutustoiminnassa - Taitotalo julkaisi vastuullisuusraportin Uutinen

Taitotalo on julkaissut ensimmäisen vapaaehtoisen vastuullisuusraporttinsa. Raportti korostaa Taitotalon sitoutumista kestävän kehityksen periaatteisiin ja sitä, että Taitotalo kantaa yhteiskuntavastuuta kouluttamalla osaajia työelämän tarpeisiin.

12.6.2024

Teija Karjalainen ja Miisa Helenius seisovat kesäistä maisemaa vasten. Heidän edessään on violetti Taitotalo kyltti.

Vastuullisuusraportin taustalla on lähes kaksi vuotta kestänyt hanke, johon on osallistunut iso joukko Taitotalon henkilöstöä eri ryhmistä ja koulutusaloilta.  Taitotalon laatu- ja vastuullisuuspäällikkö Teija Karjalainen kertoo vastuullisuusraportin olevan ryhmätyön tulos. Karjalaisen mukaan kiitos valmiista raportista kuuluu jokaiselle Taitotalolaiselle.

Laatutyö antaa hyvän pohjan vastuullisuusraportin laatimiselle – kestävä kehitys edellyttää jatkuvaa parantamista

Nyt julkaistulla vastuullisuusraportilla Taitotalo valmistautuu uuden eurooppalaisen kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) vaatimusten mukaiseen kestävyysraportointiin ESRS-standardin (Europea Sustainability Reporting Standards) mukaisesti.

– Sertifioitu laadunhallinta-, ympäristö- sekä työterveys- ja turvallisuusjärjestelmät luovat hyvän pohjan vastuullisuusraportille, Karjalainen sanoo.

Kehityspäällikkö Miisa Helenius kertoo, että projektin myötä Taitotalolle on luotu johtamisen käytännöt, jotka mukailevat yleisesti käytössä olevaa vastuullisuuden johtamis- ja raportointimallia, sisältäen esimerkiksi olennaisuus- ja nykytila-analyysit, eettiset periaatteet, hiilijalanjälkilaskelman, turvallisemman tilan periaatteet ja erilaiset politiikat, kuten henkilöstö ja tietoturva.

Oppilaitokset ovat suunnannäyttäjiä

Karjalainen ja Helenius korostavat, että vastuullinen toiminta ja siitä raportoiminen ovat erityisen olennaisia asioita oppilaitokselle.

– Oppilaitosten tulee toimia suunnannäyttäjinä, Helenius toteaa.

Karjalainen lisää, että vastuullisuusraportointi tuo läpinäkyvyyttä organisaation toimintaan. Vastuullisuusraportointi tuo esiin myös taloudellisia näkökulmia, esimerkiksi vastuullisuuteen liittyviä kustannuksia, jotka raportoidaan. Vuonna 2023 Taitotalolla oli liki 27 000 työelämässä olevaa opiskelijaa, joten Taitotalo vaikuttaa kestävään kehitykseen ja ilmastovastuullisuuteen yhteiskunnan eri tasoilla.

– Vaikka olemme vastuullisuusraportoinnissa vasta alkumetreillä, julkaistu raportti tekee vastuullisuustyöstämme näkyvää, Karjalainen sanoo.

Koulutus vahvistaa kestävää kehitystä ja luo kilpailuetua

Vastuullisuusraportti kertoo, että Taitotalo on kehittänyt aktiivisesti vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyvää koulutusosaamistaan. Vastuullisuus- ja kestävyyskoulutukset vahvistavat asiakkaiden sitoutumista kestävään kehitykseen ja vastuulliseen liiketoimintaan ja näin kasvattavat Taitotalon kädenjälkeä.

– Taitotalo rakentaa yhdessä opiskelijoiden ja työ- ja elinkeinoelämän kanssa osaamisperustaa ympäristön ja kansalaisten hyvinvointia edistävälle kestävälle taloudelle, Karjalainen sanoo.

Heleniuksen mukaan Taitotalon koulutukset ja valmennukset auttavat tunnistamaan ja hyödyntämään vastuullisuuteen liittyviä mahdollisuuksia, joilla yritykset saavuttavat kilpailuetua.

–Taitotalo seuraa eri toimialojen vihreän siirtymän edellyttämiä osaamistarpeita ja huomioi ne koulutuksessa, Helenius sanoo.

Kehityspäällikkö Miisa Helenius ja laatu- ja vastuullisuuspäällikkö Teija Karjalainen

Vastuullisuus on yhteinen asia – 2020-luvulla kaikki teot ovat ympäristö- ja vastuullisuustekoja

Helenius ja Karjalainen näkevät, että Taitotalossa vastuullisuustyö on dialogista. Taitotalo palvelee globaaleja isoja yrityksiä sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja opiskelijoitaan.

– Yritykset ovat kumppaneitamme. Opimme jatkuvasti liike-elämästä hyviä vastuullisuustekoja ja -käytänteitä, kun yritykset kysyvät raportteihinsa Taitotalon ESG-tekoja, Karjalainen sanoo.

Heleniuksen mukaan on tärkeää oivaltaa, että vastuullisuus on yhteinen asia.  Pienet ja keskisuuret yritykset ovat oleellinen osa vastuullisuuskokonaisuutta. Niiden vastuullisuusosaamista ja -tietoisuutta pitää kasvattaa määrätietoisesti.

– Kestävä ja vastuullinen toiminta tuottaa kilpailuetua Taitotalolle sekä sen asiakkaille ja sidosryhmille. Esimerkin näyttäminen kannustaa opiskelijoita vastuullisuustekoihin, Karjalainen sanoo.

Helenius kiteyttää, että vastuullisuus ei ole päämäärä, vaan prosessi, joka edellyttää jatkuvaa dialogia, oppimista ja kehittymistä.

– Maailma paranee yhdessä toimimalla ja osaamista jakamalla, Helenius sanoo.


Lue Taitotalon vastuullisuusraportti!
 

Lisäksi:
Vastuullisuusraportin tekoaikana Taitotalossa on ollut meneillään kaksi Opetushallituksen rahoittamaa vastuullisuuteen liittyvää hanketta:
1. Kestävän kehityksen strategisen perustan luomisesta konkreettisten toimenpiteiden toteuttamiseen -hanke
2. VASKI- Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus -hanke.


Teksti: Johanna Rautio, Taitotalo
Kuvat: Minna Moshnikoff, Taitotalo