Kerabitin vastuullisuusvisio luotiin Taitotalon fasilitoimassa työpajassa Uutinen

Kerabit, kattorakentamisesta tunnettu rakennusalan toimija, otti merkittävän askeleen kohti kestävämpää tulevaisuutta järjestämällä johtoryhmän työpajan, jonka tavoitteena oli määritellä yrityksen vastuullisuusvisio tuleville vuosille.

4.4.2024

Kerabitin johtoryhmän ryhmäkuva koulutustilasta.

Työpajan vetäjinä toimivat Taitotalon kokeneet valmentajat, jotka ovat erikoistuneet auttamaan organisaatioita kestävän kehityksen strategioiden kehittämisessä ja toteuttamisessa.

Työpajaan osallistuivat Kerabitin johtoryhmä sekä vastuullisuusasioista vastaava päällikkö, jotka kaikki yhdessä loivat perustan yrityksen tulevaisuuden suunnitelmille. Päivän aikana käsiteltiin useita työskentelysessioita, joissa keskityttiin yrityksen nykytilan arviointiin ja ennen kaikkea tulevaisuuden tavoitteiden asettamiseen.

Kerabitin tavoitteena on olla rakennustoimialan johtava toimija, joka ei ainoastaan seuraa kestävän kehityksen periaatteita, vaan myös luo uusia innovaatioita, jotka edistävät koko toimialan kestävyyttä. Työpajan tuloksena syntyi kunnianhimoinen vastuullisuusvisio: “Me Kerabitilla autamme luomaan hiilineutraaleja, kestäviä rakennuksia”. Visio loi innostusta, eikä pelkästään ympäristön kestävyyden, vaan myös henkilöstön ja toimitusketjujen osalta. Kerabitin Sustainability manager Jaana Valjus kertoi, että vastuullisuusvisiosta tehtiin vielä työpajan jälkeen Kerabitilla henkilöstöäänestys, jolloin myös henkilöstö pääsi vaikuttamaan vastuullisuusvisioon ja ehdottamaan omia näkemyksiään. Vastuullisuusvisioksi päädyttiin lopulta valitsemaan henkilöstöstä tullut ehdotus: ”Vastuullisuus mahdollistaa tulevaisuuden – Kerabit.”

Lisäksi työpajassa määriteltiin konkreettisia toimenpiteitä, jotka ohjaavat Kerabitia kohti sen vastuullisuusvisiota seuraavien vuosien aikana. Näitä toimenpiteitä ovat muun muassa uusien kestävämpien materiaalien käyttöönotto, energiatehokkuuden parantaminen kaikissa toiminnoissa ja kestävyyskoulutuksen järjestäminen kaikille työntekijöille.
 

Kerabitin johtoryhmän työpajaan osallistuivat muun muassa Janne Papula, Ville Lindholm, Riku Myllyniemi, Perttu Jauhiainen, Janne Hautala, Risto Haanpää, Esa Mäki, Sari Tanskanen ja Jaana Valjus.

Kerabitin toimitusjohtaja Esa Mäki korosti työpajan päätteeksi, että Kerabitin vastuullisuusvisio ei ole pelkästään yrityksen sisäinen tavoite, vaan se on myös sitoumus koko rakennusalaa ja yhteiskuntaa kohtaan.

– Olemme sitoutuneet olemaan muutoksen eturintamassa edistämässä kestävää kehitystä kaikessa, mitä teemme, Mäki sanoo.

Taitotalon valmentajat Kari Tillanen ja Miisa Helenius olivat tyytyväisiä työpajan tuloksiin ja Kerabitin sitoutumiseen vastuullisuuteen. Helenius ja Tillanen korostivat, että Kerabitin asettamat tavoitteet ovat sekä kunnianhimoisia että toteutettavissa.

Me Taitotalossa olemme ylpeitä voidessamme tukea Kerabitia tärkeässä matkassa kohti kestävämpää tulevaisuutta, Tillanen sanoo.

Työpajan jälkeen Kerabit asetti entistä vankemman perustan jo ennalta hyvälle vastuullisuustyölleen. Seuraavat vuodet ratkaisevat kestävyyden uittamisen strategian ytimeen. Yrityksen innovatiivinen lähestymistapa ja sitoutuminen kestävään kehitykseen ovat esimerkki koko toimialalle ja osoittavat, että kestävä menestys on mahdollista saavuttaa vastuullisesti toimien.
 

Taitotalon valmentajat Kari Tillanen ja Miisa Helenius olivat tyytyväisiä vastuullisuustyöpajan tuloksiin.