Koulutusyhteistyö mahdollistaa urakehityksen – ISS:llä jokainen voi löytää oman polkunsa Taitocase

ISS Palvelut Oy ja Taitotalo ovat olleet kumppaneita jo pitkään. Koulutuskumppanuuden ytimessä on kouluttaa ISS:läisiä heidän työuransa elinkaaren eri vaiheissa.

6.6.2023

Vasemmalta oikealle Taitotalon oppilaitosjohtaja Jarkko Paananen, asiakkuuspäällikkö Markku Rekinen, Jaana Junell, Head of Learning, Development ja Talent, ja Elli Velling Manager, Learning and Development, Kari Kaihonen koulutus Johtaja ja Nuutti Manninen asiakkuusjohtaja.

Monipuoliset kouluttautumismahdollisuudet tukevat henkilöstön osaamista ja urakehitystä sekä ISS:n tavoitetta työyhteisölle, jossa jokainen voi löytää oman polkunsa.

Koulutusmyönteiseltä ISS:ltä Jaana Junell, Head of Learning, Development and Talent, ja Elli Velling, Manager, Learning and Development, kertovat, että määrätietoinen ja suunnitelmallinen osaamisen kehittäminen mahdollistaa henkilöstölle sujuvia siirtymiä roolista ja työtehtävästä toiseen.

– Uskomme, että jokaiselle löytyy yhteisöstämme paikka ja että jokainen voi olla ISS:llä oma itsensä, Velling sanoo.

ISS on Suomen johtava kiinteistö- ja toimitilapalveluyritys ja noin 8000 ISS:läisen voimin yksi Suomen suurimmista yksityisistä työnantajista.

– Samalla olemme varmasti yksi Suomen monikulttuurisimmista työpaikoista. Meillä on töissä 100 eri kansallisuutta, Velling sanoo.

”Henkilöstömme monimuotoisuus on rikkaus”

Junell korostaa, että ISS:llä voi olla monella tapaa oma itsensä. Monimuotoisuuden johtaminen perustuu siihen, että kun jokainen saa olla työpaikalla oma itsensä, on mukavaa ja turvallista tulla töihin sellaisena kuin on, jolloin sitoutuminen ja työtyytyväisyys kasvaa.

– ISS:llä työskennellään turvallisessa ja arvostavassa ympäristössä. Henkilöstö on henkilöstötutkimuksen tulosten mukaan tyytyväistä ja kokee pystyvänsä vaikuttamaan omaan työhönsä, Junell sanoo.

Velling kertoo, että esihenkilöissä on suhteessa tasapuolisesti sekä miehiä että naisia, naisia hieman enemmän. Sukupuolinen tasa-arvoisuus on ISS:llä tärkeä osa monimuotoisuutta. Myös henkilöstötutkimuksessa pilotoitiin ensimmäistä kertaa mahdollisuutta valita muu sukupuoli.

– Henkilöstömme monipuoliset taustat ovat rikkaus ja osa voittavaa ja monimuotoista yrityskulttuuriamme, Velling sanoo.

ISS on mukana erilaisissa monimuotoisuutta edistävissä tapahtumissa. Se on esimerkiksi Helsinki Priden virallinen yhteistyökumppani.

Jaana Junell ja Elli Velling
Jaana Junell ja Elli Velling

Koulutussektori kasvaa, koska nykymarkkinasta ei hakeudu riittävästi koulutettua työvoimaa

ISS:llä panostetaan henkilöstön koulutukseen sekä rahallisesti että ajallisesti. Velling kertoo, että ISS ja Taitotalo kouluttavat yhteistyössä ISS:läisiä työuraelinkaaren kaikissa vaiheissa. Koulutuksia on työpaikkasuomi-koulutuksesta johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintokoulutukseen.

Koulutusyhteistyöhön Taitotalon kanssa kuuluu esimerkiksi erilaisia perustutkinto-, ammattitutkinto- ja erikoisammattitutkintokoulutuksia. Sen lisäksi yhteistyössä järjestetään täsmä- ja pätevyyskoulutuksia, kuten hygieniapassi- ja allasveden vesityökorttikoulutuksia.

– Taitotalon koulutuksiin osallistuu yli 100 ISS:läistä vuodessa, Junell sanoo.

Vellingin ja Junellin mukaan koulutusyhteistyö on tätä päivää ja tulevaisuudessa pitää olla nykyistä enemmän jatkokelpoisuusväyliä. Koulutussektori kasvaa, koska nykymarkkinasta ei hakeudu riittävästi koulutettua työvoimaa. Saadakseen osaavia työntekijöitä yritysten on koulutettava henkilöstönsä itse.

– On pidettävä sekä asiakaslupaus työn laadusta asiakkaille että työskenneltävä sen eteen, että ihmiset pysyvät ja viihtyvät töissä, Velling sanoo.

Sen lisäksi, että Taitotalo on ISS:n vahva kumppani, jonka kanssa se toteuttaa suunnitelmallista osaamisen johtamista ja kehittämistä, ISS mahdollistaa henkilöstölleen myös jatko-opintoja insinööriksi ja tradenomiksi ammattikorkeakouluissa.

”Tuemme esihenkilöiden osaamista”

ISS:llä tärkeä osa osaamisen kehittämistä on esihenkilöiden kouluttaminen. Hyvä lähijohtaminen on tärkein yksittäinen tekijä henkilöstön sitoutumisessa. Lisäksi esihenkilöiden kouluttamisella tuetaan työuran elinkaarta.

–  Tuemme esihenkilöidemme osaamista erilaisilla esihenkilötyön ja johtamisen valmennusohjelmilla ja koulutuksilla, Velling sanoo.

Esihenkilöiden kouluttamisella voidaan tukea työuran elinkaarta. ISS:llä johtamisjärjestelmän prosessit ovat kunnossa, ja esimerkiksi kehityskeskusteluja ei jää käymättä, vaan esihenkilöt käyvät kehityskeskustelut käytännössä 100 prosenttisesti. Jokaisessa keskustelussa kartoitetaan osaamistarpeita nykytehtävään ja keskustellaan pitkän tähtäimen suunnitelmista.

– Haluamme tarjota jokaisen ISS:läisen uralla kasvumahdollisuuksia. Pyrimme siihen, että meillä viihdytään pitkään, Junell sanoo.

Työyhteisön ikärakenne on osa diversiteettiä

Osa ISS:n työuran elinkaariajattelua ja monimuotoisuuslupausta on se, että ISS haluaa työllistää eri ikäisiä ihmisiä. Nuorille tutkinnon tai tutkinnon osan suorittaminen työn ohessa on iso asia, mutta työn ohella opiskelu mahdollistaa alanvaihdon ja urakehityksen kaiken ikäisille.

– Haluamme olla varteenotettava ja vetovoimainen työnantaja myös alanvaihtajille. Koulutustarpeet eivät tulevaisuudessa ainakaan vähene, ja parhaillaankin käynnissä on kymmeniä oppisopimus- ja pätevöittämiskoulutuksia eri palvelualoillemme koulutuskumppaneidemme kanssa. Lisäksi ISS kouluttaa itse esimerkiksi palvelu- ja johtamiskulttuuria, Junell sanoo.
 

Vuonna 2022 ISS panosti henkilöstönsä osaamisen kehittämiseen noin 2,8 miljoonaa euroa ja koulutustunteja henkilöstölle kertyi yli 60 000.
 

Ryhmäkuva, jossa on Taitotalon ja ISS:n väkeä.
Kuvassa vasemmalta oikealle Taitotalon oppilaitosjohtaja Jarkko Paananen ja asiakkuuspäällikkö Markku Rekinen. Markun vieressä ISS:ltä Jaana Junell ja Elli Velling, taka-alalla Taitotalon toimialajohtaja Kari Kaihonen ja oikeassa reunassa asiakkuusjohtaja Nuutti Manninen.Teksti: Johanna Rautio, Taitotalo
Kuvat: Johanna Katajamäki, Taitotalo