Hyppää pääsisältöön
Taitotalon kouluttaja etäopettaa keittiön pöydän ääressä

Taitotalossa opetus siirrettiin etäopetukseksi muutamassa päivässä.

Poikkeustilanne vaati Taitotalossa muiden organisaatioiden tapaan nopeita liikkeitä. Työsaleissa, luokissa ja yritysten tiloissa tapahtuva koulutus siirrettiin mahdollisuuksien mukaan muutamassa päivässä etäopetukseksi.

Koska opetus siirrettiin pääasiassa teknologiavälitteiseksi opetukseksi, voidaan samalla puhua myös työntekijöiden massiivisesta digiloikasta. Etäopetuksessa ollaan käytetty muiden muassa Teams-sovellusta, joka toimii hyvin myös älypuhelimella. Teamsin ohella etäkoulutusten toteutuksessa on hyödynnetty lisäksi esimerkiksi BBB:tä ja Taitoforumia. Opetusvideoiden laatimisessa on käytössä omat sovellukset, ja näitä ohjelmia kouluttajat käyttävät aktiivisesti koulutusmateriaalin laadinnassa. Taitotalossa on panostettu siihen, että sovellusten ja järjestelmien käyttöön löytyy tarvittavat ohjeet, ja näitä myös testataan yhdessä opiskelijoiden kanssa.  

– On ollut yllätys havaita, että olemme pystyneet siirtämään miltei kaikki koulutukset näiden poikkeusjärjestelyn tapoihin. Sellaisiinkin koulutuksiin, jotka toteutetaan työsalissa kädentaidoin, on pystytty rakentamaan erilaisia tukikoulutuksia. Hyvänä esimerkkinä tästä on muun muassa teknillinen koulutus, jossa kouluttajamme striimaavat esimerkiksi lämmönjakohuoneesta kertoen, miten tekniset laitteet toimivat. Myös muun muassa painesiteen tekeminen potilaalle ja vastaavia muita käytännön harjoitteita tehdään kaikilla toimialueilla opettajien ohjauksessa reaaliajassa, Taitotalon oppilaitosjohtaja Jarkko Paananen kertoo.

Uusi tilanne vaatii totuttelua ja järjestelyä myös työmäärän suhteen. Ennen kuin uuteen työnteon tapaan totutaan, saattaa työmäärä helposti kasvaa kohtuuttomankin suureksi erilaisen ajankäytön vuoksi. Myös työn tekeminen on tullut erilaiseksi: kun normaalisti luokassa on ollut yksi kouluttaja, tarvitaan nyt etäopetukseen kaksi kouluttajaa toisen vetäessä koulutusta ja toisen seuratessa esimerkiksi chat-keskustelua.

Muutokset ovat olleet isoja, mutta tavoite on mielestäni saavutettu hyvin: ne oppimistulokset, joita tällä lyhyellä ajalla pystytään mittaamaan, ovat olleet hyviä, ja opiskelijat ovat olleet pääsääntöisesti tyytyväisiä näihin tapoihin, joilla koulutukset toteutetaan.

Vaikka uusi tilanne on aiheuttanut muutoksia päivittäiseen työntekoon, ei tämä ole lannistanut Taitotalon työntekijöitä, päinvastoin: ilmapiiri on ollut hyvin kannustava, ja hyväksi todettuja käytäntöjä tuodaan esille muun muassa Yammerissa toistenkin hyödynnettäväksi. Viestintä, erityisesti sisäinen viestintä, on Taitotalon sisällä lisääntynyt valtavasti.  

Jarkko Paananen
Oppilaitosjohtaja Jarkko Paananen.

 

Niin sanotut virallisemmat palaverit järjestetään niin ikään teknologiavälitteisesti, mutta virallisempien palaverien oheen on syntynyt erilaisia kahvi- ja lounastilaisuuksia, epävirallisempia ”porinatuokioita”, joissa ihmiset pääsevät kohtaamaan toisiaan, nyt kun työpaikkojen yhteiset lounas- ja kahvitauot ovat jääneet pois.

– Pyrimme auttamaan toisiamme ja olemme keksineet sellaisia toimintatapoja, joita emme ole aiemmin edes miettineet, kuten vaikkapa hitsauksen kuvaaminen. Viesti leviää meillä hyvin, ja työntekijät ovat olleet etäopetuksesta jopa innoissaan: nekin, jotka ovat käyttäneet opetuksessaan teknologiaa verrattain vähän, ovat keksineet upeita vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa opetusta. Kenties isoin arvo ja rikkaus tässä tilanteessa ovat meidän asiantuntijat, joilla on uskomaton kyky soveltaa ja tehdä uusia asioita ja levittää näitä toimintatapoja Taitotalon sisällä toimialueelta toiselle, Paananen kiittelee. 

Taitotalossa ollaan varauduttu siihen, että opetuksen poikkeusjärjestelyt saattavat jatkua vuoden loppuun asti.
– Tilanne elää päivittäin. Olemme tehneet suunnitelmia pitkälle, mutta niitä täytyy pystyä tarvittaessa myös muuttamaan nopeasti. Olemme täällä kuitenkin positiivisin mielin ja uskomme, että tästä selvitään. Taitotalon palvelut toimivat yhtä laadukkaasti kuin ennen poikkeustilaakin, Jarkko Paananen vakuuttaa. 

Teksti: Katriina Lius, Pisa Marketing Oy  
Kuva: AEL  
Video: Minna Moshnikoff
Julkaistu 22.4.2020

Kysy lisää.

Jarkko Paananen
Jarkko Paananen
oppilaitosjohtaja, vararehtori
040 723 9641