Taitotalosta korkeakouluun – jokaisella on elämässään omat aikataulunsa ja edistymiskuvionsa Opiskelijatarina

Christian Stenman saavutti tavoitteensa ja sai ammatillisella perustutkintodistuksella opiskelupaikan Metropoliasta. Yhteisten tutkinnon osien hyvät arvosanat voivat avata oven korkeakouluun.

13.10.2023

Christian Stenman seisoo Metropolian ovien edessä.

31-vuotias Christian opiskeli Taitotalossa oppisopimuksella rakennusalan perustutkinnon. Christianin tavoitteena oli saada opinnoistaan niin hyvä todistus, että sillä pääsisi yhteishaussa todistusvalinnalla Metropoliaan opiskelemaan rakennustekniikan insinööriksi.

Ammatillisiin perustutkintoihin kuuluu yhteisiä tutkinnon osia, jotka vahvistavat työssä ja elämässä tarvittavia perustaitoja sekä valmiuksia jatko-opintoihin ja elinikäiseen oppimiseen. Yhteiset tutkinnon osat ovat: viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattisluonnontieteellinen osaaminen ja yhteiskunta- ja työelämäosaaminen. Opintojensa aikana Christian tavoitteli korkeita arvosanoja, jotta hän pääsisi ammattikorkeakouluun. Työ tuotti tulosta, ja Christian sai opiskelupaikan Metropoliasta.

– Vaikka opintoni päättyivät, sain Taitotalosta opinto-ohjausta korkeakoulujen yhteishakuprosessissa, Christian sanoo.

Oppisopimuskoulutus on joustavaa ja tapahtuu työn ohessa

Christianilla ei ole lukiotaustaa, ja hän on peruskoulun jälkeen työskennellyt rakennus-, kuljetus, varasto-, kiinteistönhoito- ja ravintola-aloilla. Peruskoulun jälkeen Christian meni ammattikouluun, mutta työllistyttyään isänsä rakennusalan yritykseen opinnot jäivät kesken. Vuosien varrella Christian on yrittänyt aloittaa muutaman kerran opintoja eri ammattikouluissa, mutta työelämä on toistuvasti vienyt mennessään. 

– Taitotalon rakennusalan opinnot oppisopimuksella työn ohessa sopivat minulle hyvin. 

Christianilla oli ennen opintojen aloittamista rakennusalan työkokemusta yli 10 vuotta. Opintojen aikana Christian oli mukana omakotitalon rakennusprojektissa, jossa hän suoritti tutkintoon kuuluvat ammattiosaamisen näytöt. Opinnot kestivät vuoden.

– Dokumentoin rakennusprojektia, ja kun talo ja autokatos olivat valmiita, Taitotalon kouluttaja tuli katsomaan niitä.

Oppisopimusopintoja Christian suosittelee kaikille, jotka haluavat edetä urallaan ja opiskella aikuisena. Taitotalon kouluttajat ja opinto-ohjaajat ovat ammattitaitoisia ja inspiroivia. Opinnoissa oli joustoa, jos vaikka unohti jotakin, asian sai helposti sovittua.

Hyvä opinto-ohjaus kannustaa ja sitouttaa opintoihin

Christian kertoo, että eniten työtä hänelle teetti yhteisten tutkinnon osien opiskelu. Fysiikkaa ja kemiaa piti opiskella verkkokurssilla, ja ruotsikin palautui mieleen, kun valitsi viikon intensiivikurssin. Christian kertoo saaneensa Taitotalon opinto-ohjaajalta motivoivaa ohjausta, joka auttoi häntä ymmärtämään, että unelma korkeakoulupaikasta on realistinen ja saavutettavissa.

– Hyvä, jatkuva ja päämäärätietoinen opinto-ohjaus kannusti ja sitoutti opintoihin.

Ammattikorkeakoulujen todistusvalinnat painottuvat ylioppilastodistukseen. Esimerkiksi Metropolian rakennustekniikan insinööriopintojen yhteishaussa oli 5 paikkaa, joihin hakija valitaan ammattikoulun todistuksen perusteella, suurin osa todistusvalintapaikoista on ylioppilaille. Christianin todistuksen painotettu keskiarvo oli 4,92, perustutkinnoissa arvosteluasteikko on 1–5, joten hän piti opiskelupaikan saamista melko varmana.

Keskiarvollani sai 137 pistettä, viime syksynä opiskelupaikan sai 115 pisteellä, mutta kevään yhteishaussa pisteraja olikin noussut 135 pisteeseen.

Christian otaksuu, että yhä useampi ammattikorkeakouluun hakija tietää, että ammatillisen perustutkinnon todistuksellakin voi saada opiskelupaikan korkeakoulusta.

Christian Stenman seisoo pakettiauton edessä, pakettiauton kyljessä lukee Saumapojat, joka on yksi Christianin entitistä työnantajista.
Christian Stenman  työskenteli opintojensa ohella rakennusalalla. 

Rakennusalan opinnoilla korkeakouluun

Kun Christian aloitti syksyllä 2023 opinnot Metropoliassa, hänestä tuntui, että aikuisena opiskelemaan lähteminen on ollut yksi parhaimmista päätöksistä, joita hän on tehnyt. Koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa opiskelu.

Insinööriopinnoissa fysiikka, matematiikka ja tekninen laskeminen ovat suuressa roolissa. Koska Christianilla on Taitotalossa tuoreet matematiikan ja fysiikan opinnot takana, hän uskaltaa sanoa olevansa hyvä matematiikassa. Christian on kiinnostunut fysiikasta, ja kantavuuksien sekä kuormituksen laskenta vaikuttaa mielenkiintoiselta.

Christian pääsi ammattikorkeakouluun ammatillisen perustutkintotodistuksen hyvien arvosanojen avulla, ja yhteisten tutkinnon osien huolellinen opiskelu on auttanut häntä menestymään opinnoissa. Taitotalon opinto-ohjaajalta Christian sanoo oppineensa:

Jokaisella on elämässään omat aikataulunsa ja edistymiskuvionsa, eivätkä kaikki etene samalla aikataululla, vaan jokainen edistyy omaa tahtiaan. Aikuisena opiskelu voi olla erinomainen päätös.


Teksti: Johanna Rautio, Taitotalo
Kuvat: Christian Stenman

 

Miia Arppe

i Kysy lisää

Miia Arppe

opinto-ohjaaja, Taitotalosta korkeakouluun -projektipäällikkö, kouluttaja
Ota yhteyttä
Miia Arppe

i Kysy lisää

Miia Arppe

opinto-ohjaaja, Taitotalosta korkeakouluun -projektipäällikkö, kouluttaja
Ota yhteyttä