Työnopastaminen on taitolaji, joka vaatii jatkuvaa osaamisen ylläpitämistä Blogi

Työssäni tapaan vuosittain satoja kokeneita konkareita, jotka osaavat ja hallitsevat työtehtävänsä suvereenisti. Monet heistä toimivat tästä syystä myös työnopastajina.

8.3.2024

Blogi Kari TIllanen

Työnopastaminen vaatii kuitenkin työn substanssiosaamisen lisäksi muun muassa ihmisten erilaisuuden tunnistamista, vuorovaikutusosaamista ja palautteen antamisen taitoa.

Kun kysyn koulutustilaisuuksissa ihmisiltä, mitä he muistavat ensimmäisestä työpäivästä, saan usein seuraavanlaisia vastauksia.

  • Valtaosa ihmisistä vastaa kokevansa jännitystä ja pientä pelkoa. Jännitystä aiheuttavat muun muassa uusi työympäristö (henkilö voi olla ensimmäistä kertaa tehdasympäristössä), uudet ihmiset, uusi pomo ja työtehtävien oppiminen. 
  • Toinen muistikuva liittyy opastukseen. Usein kuvataan ja muistetaan hyvinkin tarkkaan, millainen opastajan persoona oli. Oliko hän kovaääninen, hiljainen, rauhallinen, kiireinen? Ehkä opastusta ei ollut lainkaan? Toisinaan ihmiset muistavat opastajan sanat ”Tuossa on kone, aloita siitä.”
  • Kolmas muistikuva liittyy innostukseen. Moni kertoo, kuinka siistiä ja innostavaa oli päästä työpaikkaan ja aloittaa uusi työ.

Opastaja on uudelle työntekijälle tärkein ihminen uudessa työpaikassa. Hän toimii tukena ja turvana ensimmäisten viikkojen aikana työntekijän tutustuessa uuteen työyhteisöön ja opetellessa uutta työtehtävää. Siksi on tavattoman tärkeää, että opastajat ovat myös taitavia ihmistuntijoita ja palautteen antajia, rohkaisijoita ja tukijoita.

Opastajan tärkeä työkalu on palautteen antamisen taito. Miten antaa korjaavaa ja positiivista palautetta? Osaanko antaa positiivista palautetta vähintään yhtä paljon kuin korjaavaa palautetta? Palaute toimii peilinä oppijalle. Mitä hän on jo oppinut ja missä tehtävän osissa täytyy vielä kehittyä? Usein juuri palautteen antaminen koetaan haasteellisena, ja juuri siksi se vaatiikin jatkuvaa kehittämistä ja harjoittelua. Miten sanoitan palautteen esimerkiksi aralle, hiljaiselle ja varovaiselle oppijalle tai miten sanoitan palautteen henkilölle, joka tekee ensin ja kysyy, kun menee pieleen tai ei silloinkaan?

Yritykset, jotka investoivat kokeneiden konkareiden työnopastustaitojen kehittämiseen ja ylläpitämiseen, ovat saaneet henkilöstökyselyissään uusilta työntekijöiltä selkeästi parempia arvioita työntekijäkokemuksesta kuin aikaisemmin. Hyvä perehdytys kertoo työntekijälle ”Minä olen toivottu henkilö, osaamistani arvostetaan ja minut halutaan osaksi työyhteisöä”. Tämä tunne vahvistaa pitovoimaa sekä yrityksen vetovoimaa työmarkkinoilla.

Taitotalo on ammattilaisten kouluttaja!

Kysy lisää koulutuksistamme.

Kari Tillanen on kouluttaja ja innovatiivinen liiketoiminnan kehittäjä, jolla on ihmislähtöinen lähestymistapa strategiaan, taloudellisuuteen ja tuottavuuteen.