Saisiko olla koulutus juuri sinun tarpeisiisi? Blogi

Mieti maailmanlaajuista täytettyjen patonkien ravintolaketjua. Sieltä voit tilata juuri sinun mieltymyksiisi sopivan patongin täytteineen ja se valmistetaan sinulle. Saat mitä haluat, eikä myyjä määrittele, mitä sinä tarvitset.

12.12.2023

Blogi Kimmo Auvinen

Sama asiakaslähtöinen toimintatapa on kaikissa Taitotalon koulutuksissa. 

Koulutus on paljon muutakin kuin pelkkä koulutustilaisuus. Me taitotalolaiset ajattelemme, että keskustelua tulee käydä tilaajan kanssa jo koulutusta suunniteltaessa, jotta koulutuksista tulee vaikuttavia. Meille on tärkeää saada tietoa tilaajalta; millainen on kohderyhmä, mitä tavoitteita koulutukselle asetetaan, paljonko aikaa on käytettävissä, mikä koulutusmuoto on toiveissa, onko sisältö kertaavaa vai syventävää ja niin edelleen.

Tarvitsemme tietoa organisaatiosi tarpeista, jotta pystymme räätälöimään juuri yrityksesi henkilöstölle parhaiten soveltuvan koulutuksen. 

Toisaalta koulutus on vastavuoroista ja me janoamme palautetta pidetyistä koulutuksista. Näin ollen voimme tehdä seuraavasta koulutuksesta, jos mahdollista, edellistä vaikuttavamman.

Mitä koulutuksen räätälöinti tarkoittaa?

Räätälöinti on vastaamista organisaation koulutustarpeisiin ja sen vaatimuksena on vuoropuhelu. Koulutuksen tulee olla vaikuttavaa ja sen tulee vastata asetettuja tavoitteita. Vaikka koulutuksella olisi sama otsikko, sisältö ja kesto voivat olla hyvinkin erilaisia. On eri asia kouluttaa asian x äärellä työskennelleitä pitkän linjan ammattilaisia, kuin juuri työuransa aloittaneita. 

Jollekin ryhmälle koulutus voi olla esimerkiksi kertausluonteinen etäkoulutus ja niin sanottuja kädentaitoja ei välttämättä tarvitse käydä läpi. Toiselle ryhmälle kädentaitojen opetteleminen on tärkeää, koska asiasta ei välttämättä ole aiempaa kokemusta. Koulutusmuoto on luonnollisesti tällöin lähikoulutus. 

Lisäksi opeteltava asia voi olla uutta, jolloin asian kouluttamiseen tulee varata enemmän aikaa kuin kertauskurssille.

Kerrastakin oppii, mutta kaksi aina parempi

Oppiminen on prosessi. Joskus riittää yksi koulutuspäivä tai -hetki. Joskus taas on perusteltua suunnitella koulutuskokonaisuus, jossa koulutusten välillä on aikaa ja osallistuja pääsee prosessoimaan käsiteltäviä asioita rauhassa.

Tunnistat varmaan hetken, kun kysytään, että onko kellään kysymyksiä. Harvoin siinä kohtaa kukaan nostaa kättä. Ehkä jo samana iltana huomaamme, että kysyttävää olisikin, kun alitajunta on raksutellut opittuja asioita. Oppimista parantaa, kun koulutus jaetaan kahtia ja osat pidetään jonkin ajan välein.

Jos koulutus on kertaluonteinen, haluamme kuitenkin olla aina tavoitettavissa. Meihin saa ottaa yhteyttä pidetyn koulutuksen jälkeen.

Vuoropuhelulla parempiin tuloksiin

Älä siis ihmettele, että ottaessasi yhteyttä meihin ja pyytäessäsi tarjousta koulutuksiin saatamme pyytää sinulta tapaamisaikaa. Käytämme sen koulutuksen suunnittelulle ja läpikäynnille jo ennen tarjousta, jotta ”sinunkin täytetty patonkisi olisi juuri sellainen, kuin haluat”.

 

Tämä blogikirjoitus on kaksiosaisen sarjan ensimmäinen osa.

Huomionumero 1

Saisiko olla koulutus juuri sinun tarpeisiisi?

Julkaistu 12.12.2023 (olet tässä)

 

 

 

Huomionumero 2

Saisiko olla ensiapukoulutus juuri sinun tarpeisiisi?
Julkaistu 19.12.2023

 

 

 

Kirjoittaja Kimmo Auvinen työskentelee Taitotalossa sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla koulutusasiantuntijana. Hän on aiemmin työskennellyt erityisnuorisotyössä, ensihoidossa ja kriisityössä. Taitotaloon hän tuli syksyllä 2020 kehittämään Taitotalon ensiapukoulutuksia, ja urakehitys on vienyt hänet kouluttajan työtehtävien kautta koulutusasiantuntijaksi.