Mitkä toimialat ratkaisevat vihreän siirtymän? – Taitotalo on vahva osaamisen uudistaja Blogi

Vihreä siirtymä ratkaistaan näillä toimialoilla

11.1.2024

Miisa Helenius Blogi

Vihreä siirtymä tarkoittaa muutosta kohti ekologisesti kestävää taloutta ja kasvua, mikä ei perustu luonnonvarojen ylikulutukseen tai fossiilisiin polttoaineisiin. Näitä tavoitteita edistääkseen Suomen valtio on sitoutunut saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä ja pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen vuoteen 2030 mennessä. Suomen tavoitteena on nousta maailman kärkimaaksi vety- ja kiertotaloudessa, päästöttömissä energiajärjestelmissä sekä muissa ilmasto- ja ympäristöratkaisuissa.  

Tämä iso murros ratkaistaan juuri niillä toimialoilla, joilla Taitotalo on vahva toimija ja osaamisen uudistaja.  

Vihreän siirtymän kannalta tärkeimmät toimialat ovat

Rakentaminen 
Sekä nykyisen rakennuskannan energiaremontit että uudet teknologiat ja toimintamallit vähentävät rakentamisen ympäristövaikutuksia ja parantavat asumisen laatua. Näitä ovat esimerkiksi moderni talotekniikka laitteistoineen ja mittareineen, energiatehokkaat rakennukset, puurakentaminen ja älykäs kaupunkisuunnittelu.  

Energia 
Puhdas energiantuotanto, kuten aurinkovoima, tuulivoima, biokaasu ja hukkalämmön talteenotto vähentävät päästöjä ja parantavat energiatehokkuutta ja toimitusvarmuutta. Vetyteknologia on yksi lupaavimmista tulevaisuuden ratkaisuista päästöttömän energian varastointiin ja kuljetukseen.

Teollisuus 
Kiertotalouden ratkaisut ja vähäpäästöiset innovaatiot edistävät luonnonvarojen säästeliästä käyttöä ja jätteen vähentämistä. Uusiutuvat ja kierrätettävät raaka-aineet ja materiaalit, kuten hiilivapaa teräs, sementti ja muovi muuttavat teollisuuden toimintamalleja ja -käytäntöjä.  

Liikenne 
Fossiilittoman liikenteen kehittäminen, synteettiset ja biopolttoaineet, sähköautot ja joukkoliikenteen edistäminen vähentävät liikenteen päästöjä ja ilmansaasteita. Esimerkiksi liikenteen latausinfrastruktuurin toteuttaminen on yksi isoja vihreän siirtymän investointeja ja vihreää työllisyyttä lisääviä hankkeita. Vihreät ja vähäpäästöisemmät logistiikan ratkaisut kiinnostavat kaupan ja teollisuuden toimijoita.

ICT eli tieto- ja viestintätekniikka 
Älykkäillä sähköverkoilla parannetaan energiatehokkuutta. Analytiikan avulla luodaan optimoidumpaa logistiikkaa. Robotiikan, sensoriteknologioiden ja tekoälyn avulla vähennetään päästöjä, tuetaan luonnonvarojen optimaalisempaa käyttöä, vähähiilisempää maataloutta ja ruoantuotantoa sekä kiertotaloutta. Samoin ICT voi edistää vihreän teknologian innovaatioita ja osaamista esimerkiksi avoimella datalla ja virtuaalitodellisuuden ratkaisuilla.

Johtaminen 
Vihreä ja kestävä johtajuus luo innostusta, innovaatioita ja yhteistyöverkostoja yli rajojen. Vihreä siirtymä vaatii johtajilta valmiutta tehdä rohkeita päätöksiä ja investointeja, jotka tukevat vihreitä tavoitteita. Kuten totesin aiemmassa artikkelissani, johtajan tulee osata rakentaa kestävää kilpailukykyä, varmistaa omat ja organisaation taidot, tukea jatkuvaa oppimista ja sekä oman joukkueen muutoksensietokykyä. Vastuullisuus ja kestävyys tulevat seuraavien vuosien aikana myös yritysten raportointivaatimuksiin.


Kaikki edellä kuvattu synnyttä uutta liiketoimintaa, taloudellista kasvua ja työpaikkoja. Vihreä siirtymä tuo mukanaan uudenlaisia vaatimuksia myös työelämässä tarvittaville osaamisille ja taidoille.

Miten kehittää tulevaisuuden osaamista?  

Monin paikoin vihreän siirtymän taidot ovat taitoja, joita päivitetään nykyisen osaamisen ja ammattitaidon päälle. Tällöin osaamista on mahdollista kehittä oikein kohdennetuilla, tutkintoa lyhyemmillä koulutuksilla ja osaamispalveluilla, jotka innostavat työikäisiä ihmisiä jatkuvaan oppimiseen.  

Syntyy myös uudenlaisia ammatteja, joiden osaamisen varmistaminen on ammatillisten oppilaitosten tekemisen ytimessä. Tällöin tarvitaan uudelleen kouluttautumista. Vihreän sektorin työntekijöitä ovat esimerkiksi aurinkopaneelien asentajat, tuulivoimaloiden kunnossapitäjät sekä uusiutuvan energian ja älykkäiden sähköverkkojen osaajat. OKM on ennakoinut, että Suomessa jopa puoli miljoonaa työntekijää tarvitsee uudelleenkoulutusta tai laajaa täydennyskoulutusta lähivuosina.

Taitotalo kulkee mukanasi ja auttaa sinua vihreän siirtymän toimeenpanossa

Taitotalo on sitoutunut tukemaan ja vahvistamaan opiskelijoidensa ja asiakkaidensa vihreän siirtymän osaamista esimerkiksi olemalla mukana rakentamassa ammatillisen koulutuksen vihreän siirtymän tiekarttaa.  

Taitotalon vastuullisuuden ja kestävän kehityksen koulutuksista saat edelläkävijäosaamista vihreään siirtymään ja uusiin raportointistandardeihin.  

Taitotalossa on myös tarjolla esimerkiksi seuraavia tutkintoon johtavia koulutuksia, joissa voit päivittää johtamisosaamistasi:  

 

Artikkelin kirjoittaja Miisa Helenius vastaa Taitotalon kehityshankkeista ja -projekteista. Miisan mielestä kestävyyden johtaminen on aikakautemme tärkeintä johtajuutta. Jokainen meistä toteuttaa sitä omalla tavallaan työssään ja elämässään, positiostaan riippumatta.