Hoivaa suomeksi on verkkokurssi hoiva-avustajan avuksi Blogi

Sosiaali- ja terveysalalla on työvoimapula ja myös hoiva-avustajien tarve hoitoalalla on valtava. Alalle palkataan paljon maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä, joiden opintoja saattaa hidastaa haasteet suomen kielessä.

15.3.2024

Blogi Maria Valkama ja Bea Wilén

Resurssit suomen kielen opetukseen ammatillisessa koulutuksessa ovat rajalliset, eikä kielen opetusta tunnu olevan koskaan tarpeeksi. Kun hoiva-avustajaopiskelija tulee kysymään suomen kielen opettajalta, mistä voisi opiskella lisää hoiva-alan suomen kieltä, ei ainakaan meillä ole ollut valmista vastausta.

Verkkokurssi hoiva-avustajan työssä tarvittavan suomen kielen opiskeluun

Kaikkien opiskelijoiden tarpeet ovat erilaisia ja yksittäisestä verkko-opiskelusivustosta kertominen ei välttämättä vastaa opiskelijan tarpeisiin. Tähän tarpeeseen Taitotalossa on kehitetty kielellisiä valmiuksia tukeva verkkokurssi hoiva-avustajille. Kurssin nimi on Hoivaa suomeksi, ja sen voi opiskella alusta loppuun tai tehdä tehtäviä tarpeen mukaan sieltä täältä.
 

Hyväksy markkinoinnilliset evästeet katsoaksesi tämän videon.

 

Hoivaa suomeksi -verkkosivusto auttaa opiskelijoita suomen kielessä

Tavallisesti suomen kieli on opiskeluryhmän ainoa yhteinen kieli. Suomenkielinen Hoivaa suomeksi -verkkokurssi alkaa alkeista ja vaikeutuu vähitellen. Kurssilla tutustutaan hoiva-alan keskeiseen sanastoon, lauserakenteisiin ja viestintätilanteisiin.

Englantia osaavat voivat opiskella hoiva-alan sanastoa suomeksi myös englanti apukielenä. Englanti–suomi-sanastopuolen dialogeissa tutustutaan hoivakodin tilanteisiin hoitajien ja asukkaiden kanssa. Englanninkielisen materiaalin tehtävät ovat yksinkertaisia sanatehtäviä, ja suomenkielisellä verkkokurssilla tehtävätyyppejä on monipuolisemmin.

Opettajien lisämateriaali

Verkkosivulta hoivaasuomeksi.fi voi ladata myös opettajan lisämateriaaleja, joista verkkokurssin tehtäviä löytyy myös PDF-muodossa. Verkkosivulla on kurssin sisällysluettelo, josta opettaja ja opiskelija voivat valita opiskelijaa parhaiten tukevat kokonaisuudet. Lisäksi verkkosivulta löytyy materiaaleja kielitietoisen työpaikkaohjauksen tueksi sekä videoina että PDF-tiedostoina.

Verkkomateriaali on kaikkien kiinnostuneiden käytössä

Hoivaa suomeksi -materiaalin avulla hoiva-alan opiskelijat ja alasta kiinnostuneet voivat myös itsenäisesti opiskella alan tilanteita ja niissä tarvittavaa kieltä. Verkkosivusto on jo avoinna, mutta kurssin sisällöt valmistuvat keväällä 2024.

Kurssi auttaa opintojen etenemisessä ja kielen kehittymisessä. Verkkokurssi on toteutettu Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen (Jotpa) rahoittamana hankkeena.

Teksti: Maria Valkama ja Bea Wilén

 

Bea Wilén ja Maria Valkama ovat suomen kielen kouluttajia ja toimivat Hoivaa suomeksi -hankkeessa suomen kielen asiantuntijoina. Heidän vastuullaan on Hoivaa suomeksi -verkkokurssin suunnittelu ja toteutus sekä työpaikkaohjaajien perehdytysmateriaalien suunnittelu ja toteutus. Lisäksi Bea Wilén vastasi eng–fin-materiaalin viimeistelystä.