Taitotalon Strömberginkuja - kestävän kehityksen mallioppimisympäristö

Strömberginkujan kilvet
Strömberginkuja 3 sai uuden elämän Taitotalon käytössä

Tarve vuonna 2012    

Isännöitsijä Sakari Räsänen sai kesällä 2012 Hiomotie 6:n vuokranantajalta tylyn kirjekuoren: Ami-säätiön vuokrasopimus irtisanottiin. Tämä tarkoitti Sakarille kiireisiä aikoja, hänen piti nopealla aikataululla selvittää korvaavia tiloja Pitäjänmäen alueelta. Lähes 20 erilaisen vaihtoehdon joukosta säätiö päätyi ostamaan Strömberginkuja 3:ssa sijaitsevan kiinteistöosakeyhtiön (Wahad Oy) koko osakekannan.

Tontilla sijainnut rakennus oli tarkoitus peruskorjata aikuisopiskeluun soveltuviksi oppimisympäristöiksi palvelemaan Hiomotieltä siirtyviä yksiköitä: kiinteistöpalveluita, talotekniikkaa, ohjaavaa ja kotokoulutusta. Peruskorjattaviin tiloihin tuli rakentaa ensisijaisesti näitä aloja palvelevat erityisoppimisympäristöt. Kaiken kaikkiaan tilojen tuli tukea avoimuutta ja läpinäkyvyyttä, mahdollistaa uudet ja tulevat pedagogiset ratkaisut sekä tarjota hyvät mahdollisuudet käden taitojen oppimiseen.

Alakatto ja LVIS-kuilu
Strömberginkujan tilat ovat itsessään oppimisympäristö

Strömberginkujan kolmas elämä edustaa vastuullista ja kestävää kehitystä

Strömberginkuja 3 valmistui aikanaan keväällä 1993 Martelan pääkonttoriksi, Martela House. 1990-luvun alku oli Suomen taloudessa suurten myllerrysten aikaa, ja pian Martela halusi muuttaa n. 7.000 kerrosneliön pääkonttorista pienempään. Tilojen seuraava käyttäjä löytyi silloinkin aivan naapurista. ABB Service House näki päivänvalon 15.10.2001 pienten korjaustöiden jälkeen.

Kunnes sitten Ami-säätiö iski silmänsä erinomaisten joukkoliikenneyhteyksien varrella olevaan kiinteistöön syksyllä 2012. Päädyttiin valmiin oppilaitoksen tai uudisrakentamisen sijaan kiinteistöjalostukseen. Wahad Oy:n osakekauppa sinetöitiin Ami-säätiön hallituksessa tammikuussa 2013. Alkoi Strömberginkuja 3:n kolmas elämä!

Paljon vanhaa, merkittävästi uutta

Kevät 2013 oli kiivasta suunnitteluaikaa. Säätiö sai kiinnitettyä pääsuunnittelijaksi toivomansa arkkitehti Jyrki Erran, jo Valimotie 8:n arkkitehtisuunnittelusta vastanneen ammattilaisen. Kantavat rakenteet, ulkoseinät, ikkunat, ovet, välipohjat, katto ja osa väliseinistä säilytettiin. Samoin kaikki muut käyttökelpoiset rakennusosat. Sen sijaan LVIS-tekniikka uusittiin lähes kokonaan, ainoastaan lämmitysverkosto säilytettiin lähes ennallaan. Uusi vesikatolle asennettava IV-konehuonepaketti edellytti vesikaton vahvistamista ao. alueella.

Työhuone- ja oppimistilojen käytävän puoleiset seinät tehtiin pääosin läpinäkyviksi tai ikkunallisiksi. Tilojen viihtyvyyteen ja turvallisuuteen kiinnitettiin erityistä huomiota. Läpinäkyvyys oli kantava teema myös alas lasketuissa katoissa sekä esim. LVIS-kuiluissa, myös ne rakennettiin läpinäkyviksi. Näin pääosa tekniikasta on näkyvissä myös LVIS-alaa ja kiinteistönhoitoa opiskeleville. 

Kierrätetty IV labrakoje
Opetuskäytössä on paljon kierrätettyä

Syksyllä 2014 upeisiin peruskorjattuihin tiloihin

Urakkamuodossa päädyttiin kokonaisurakkamalliin. Tarjouskilpailun voitti Peab Oy, urakka-aika lokakuusta 2013 elokuuhun 2014. Urakkasumma jäi alle 7 miljoonan euron, kokonaiskustannukset nousivat rakennuttajan erillishankintojen kanssa n. 9 miljoonaan euroon. Peruskorjaus oli siis hintava, mutta noudattaa hyvin kestävän kehityksen periaatteita: muutetaan ja korjataan välttämätön, säilytetään se, mikä voidaan. Voisi jopa sanoa, että olemme olleet ympäristövastuullisen rakentamisen edelläkävijöitä.

Miten rakennus on palvellut?

Kiinteistöpalvelut, talotekniikka ja kotoutumiskoulutus ovat olleet tiloihin tyytyväisiä. Pienten alkumurheiden jälkeen tilat ovat olleet kovassa käytössä; erityisoppimisympäristöjä on kehitetty lisää ja tilojen muunneltavuus on osoittautunut hyväksi. Energiatehokkuutta on lisätty mm. asentamalla vesikatolle aurinkopaneeleita. Erityiskiitosta ovat saaneet oppimisympäristöjen läpinäkyvyys ja moderni ilme, jossa on kuitenkin kunnioitettu rakennuksen alkuperäistä henkeä. Parhaiten tämän huomaa ravintola Picanten Aalto-henkisessä ruokasalissa sekä 1990-luvun alun Ruotsin laivojen kävelykantta mukailevassa ala-aulassa. 

Ruokasali
Ravintola Picanten ruokasali

 

Ja mikä parasta, vasta 30-vuotta vanhalla rakennuksella on jo menossa kolmas elämä – mihinkä se vielä ehtikään toivottavasti pitkän elinkaarensa aikana? Jo nyt se kelpaa Taitotalon strategian vuoden 2024 mukaiseksi esimerkiksi – vaikutamme vastuullisesti.