Generatiivinen AI vapauttaa leikilliseen oppimiseen ja monipuolistaa työelämän Uutinen

Tekoäly on täällä jäädäkseen, mutta mitä se todella merkitsee tulevaisuuden työelämälle ja oppimiselle. Tähän kysymykseen tekoälyäkin paremmin osaa vastata Taitotalon verkkopedagogiikan ja digitaalisen työkulttuurin asiantuntija Heidi Paal.

24.10.2023

Generatiivinen AI vapauttaa leikilliseen oppimiseen ja monipuolistaa työelämän

Ihmisälyisen Paalin mukaan tällä hetkellä käytävä tekoälykeskustelu on osin naiivia. Hänen mukaansa keskustelun ei pitäisi pysähtyä siihen, että onko esimerkiksi tekstin tuottaminen tehokkaampaa tekoälyllä. On kapeakatseista keskittyä vain siihen, millaisia kuvia tai tekstejä tekoäly pystyy luomaan, kun generatiivinen tekoäly tulee muuttamaan paljon muutakin.

Uskon, että tekoäly murskaa ja muuttaa noin parin vuoden sisään suunnilleen kaiken, mitä ajattelemme työelämästä, Paal sanoo.

Paal kyseenalaistaa rohkeasti tapamme ajatella oppimista. Hänen mukaansa tekoälyn, robotiikan, virtuaalitodellisuuden, oppimisanalytiikan ja pelillistämisen tulisi olla jo nyt osa jokaisen oppilaitoksen arkea. Ne eivät ole tulevaisuutta, vaan ovat mahdollisia opetusmenetelmiä jo nyt. Oikein käytettyinä ne mullistavat perinteiset opetusmenetelmät ja oppimiskäsitykset.

Tarinalliset tekoälysimulaatiot osana opetusta ja oppimista

Tekoäly luo oppimiskokemuksia, jotka ovat yhtä vuorovaikutteisia ja monipuolisia kuin perinteinen luokkaopetus. Paalin intohimo on tekoälyavusteinen oppimis- ja tulevaisuusmuotoilu. Se tekee oppimiskokemuksen aidosti elämykselliseksi. Paal kertoo, että tekoäly tuo esimerkiksi simulaatiot helposti osaksi koulutusta ja oppimista. Kehitysvastaavana Paalin rooliin kuuluu muun muassa pelillisyyden tuominen osaksi henkilöstön kehittämistä.

Pelillisyys tuo oppimiseen iloa ja syvyyttä, mutta samalla tiedämme, että oikeasti hyvien oppimispelien luominen on aikaa vievää ja kallista.

Paal pyysi ChatGPT:n maksullisen version tekemään tarinallisen simulaation. Ensin hän kuvasi harjoiteltavan tilanteen. Sitten hän pyysi tilanteeseen erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja, joissa valittu ratkaisu vaikuttaa tilanteen etenemiseen. Paal määritteli myös, kuinka monta kierrosta simulaatio jatkuisi ja pyysi, että lopuksi ChatGPT antaisi palautetta valinnoista ja kehitysehdotuksia. Paalin mukaan simulaatio toimi hyvin. Se toimi, vaikka harjoitukseen lisäsi mahdollisuuden avoimeen vastaukseen.

Jos tämä ei ole oppimisen tulevaisuutta, mikä sitten on, Paal kysyy.

Hän kokeili oppimissimulaation luomista seuraaviin tilanteisiin: esihenkilön haastavat tilanteet, asiakaspalvelutilanne puhelinpalvelussa, myyntitilanne, uuden IT-projektin käynnistäminen ja maineenhallintaan liittyvä kriisitilanne.

Ja joka kerta se toimi lähes täydellisesti.

Paalin mukaan tekoälyavusteiset simulaatiot tarjoavat dynaamisen oppimisympäristön. Ne ovat helposti saavutettavia ja yksilöllisesti mukautettavia. Ne yhdistävät innovatiivista, saavutettavaa ja personoitua oppimista. Kun tekniikan ymmärtää ja tuntee opetettavan aiheen, uuden simulaation suunnittelee viidessä minuutissa.

Generatiivien tekoäly on ikkuna mahdollisuuksien maailmaan.
Heidi Paal sanoo, että generatiivinen tekoäly on ikkuna uuteen maailmaan.

Luovuus, hauskuus ja leikkisyys avaavat rajattomasti yhteistyömahdollisuuksia tekoälyn kanssa

Albert Einsteinin väitetään sanoneen kuuluisan sitaatin: "Creativity is intelligence having fun.” Paal pohtiikin, että entä jos leikkisimme tekoälyn kanssa. Löytäisimmekö sen avulla yhteyksiä, joita emme olisi koskaan ajatelleet? Paal korostaa, että tekoälyyn pitäisi suhtautua älykkään järjestelmän leikillisenä tutkimisena. Hän kertoo esimerkiksi itse tuottaneensa leikillistä luovuutta hyödyntäen tekoälyllä materiaalia työpajaan, jonka aihe on ’Mitä jokaisen johtajan tulisi tietää tekoälystä?’

Luovuus, hauskuus ja leikkisyys avaavat rajattomasti yhteistyömahdollisuuksia tekoälyn kanssa.

Paal on laatinut tekoälyllä myös ruokaohjeita, kauppalistoja, vinkkejä ajanhallintaan ja itsensä johtamiseen. Tämän artikkelin kansikuvaksi Paal pyysi tekoälyltä kuvituskuvaa itsestään. Häntä puhuttelee se, että kuvassa on hippiaatetta ja anarkismia.

Tekoäly ei ole vain teknologiaa, se on haasteiden ja mahdollisuuksien sekamelska

Heidi Paal on inspiroiva esimerkki siitä, miten tekoälyä kannattaa lähestyä rohkeasti ja avoimesti. Paalin näkemys tekoälyn mahdollisuuksista ja leikkisä suhtautuminen ovat johtaneet muun muassa siihen, että hänen tekoälykäyttövinkkiensä avulla voimme saada tekoälyltä yksilöllistä palautetta ja kehitysehdotuksia toiminnastamme. Kun tekoälyä käytetään laadukkaan pedagogiikan rinnalla oppimisen edistämisen välineenä, se avaa uusia mahdollisuuksia sekä oppijoille että opettajille.

Tekoäly ei ole uhka perinteiselle opettamiselle, vaan se on sen kumppani. Se voi tuoda opettamiseen lisää vuorovaikutteisuutta, personointia ja innovatiivisuutta. Oppijalle uusi teknologia tarjoaa mahdollisuuden oppia, tutkia ja kokea asioita aivan uudella tavalla sekä rajattoman määrän toistoja opetella.

Tekoälyavusteiset oppimiskokemukset täydentävät sitä, miten opimme ja ymmärrämme maailmaa.

Kun pohdimme tekoälyn ja oppimisen tulevaisuutta, meidän kannattaisi ottaa mallia Heidi Paalin innovatiivisesta asenteesta. Tekoäly on kiistatta osa oppimisen ja työelämän tulevaisuutta. Paalin mukaan koulutuksen järjestäjien tehtävä on oppia ja opettaa hyödyntämään tekoälyn mahdollisuudet parhaalla mahdollisella tavalla.

Tekoäly ei ole vain teknologiaa, se on haasteiden ja mahdollisuuksien sekamelska.

Paal korostaa, että oppimisen ammattilaiset ovat vastuussa myös siitä, että ihmiset saavat tietoa tekoälyn vinoumista, eivätkä vahvista niitä tietämättään. Jos tekoälyltä pyytää kuvaa johtajasta, kuvassa on useimmiten miesoletettu.

Generatiivisen tekoälyn käyttömahdollisuuksien tutkiminen on hyödyllisintä, mitä voin työajallani tehdä

Sen lisäksi, että tekoäly muuttaa käsityksemme oppimisesta ja opettamisesta, se mullistaa ja monipuolistaa liiketoimintaa ja työelämää monilla tavoin. Paal muistuttaa, että parhaimmillaan generatiivinen tekoäly on yhdenvertaisuustekijä. Sen avulla kaikenlaiset yritykset ja ihmiset pääsevät käyttämään samoja ratkaisuja, esimerkiksi tällä hetkellä luovan sisällön tuottaminen on mahdollista ilman kalliita laitteita.

Tekoäly on valtava mahdollisuus niin liiketoiminnalle kuin luovalle potentiaalillekin, mutta samalla siihen liittyy myös riskejä. Paal mainitsee uhkakuviksi esimerkiksi sen, että mihin tulevaisuudessa tarvitaan tiettyjen alojen opetusta, jos useimmat asiat on helppo opetella yksilöllisesti edullisilla tai ilmaisilla tekoälyratkaisuilla. Tarvitaanko kohta sisällöntuotantoa lainkaan ihmisten toimesta tai ylipäätään johtajia, jos tekoäly tekee paremmat suunnitelmat, strategiat ja visiot ja vielä lisäksi simuloi niiden variaatiot ja vaikutukset.

Totta kai Paalkin on miettinyt, viekö tekoäly hänen työnsä, mutta sen osan työstä, jonka tekoäly osaa tehdä, hän antaa mielellään pois. Se avaa hänelle mahdollisuuksia olla inhimillisempi ja käyttää omaa osaamistaan luovemmin ja laajemmin.

Tekoälyn käyttömahdollisuuksien tutkiminen ja niistä viestiminen ovat hyödyllisintä, mihin voin työaikani käyttää, Paal sanoo.

 

Teksti: Johanna Rautio, Taitotalo
Kuvat: Heidi Paal, Taitotalo