Heka tunnisti heikon signaalin ja sai parannettua työntekijöidensä henkilöturvallisuutta Taitocase

Pari vuotta sitten Helsingin kaupungin asuntojen, Hekan, työhyvinvointipäällikkö Jaana Kannuksen pöydälle tupsahti pyyntö hankkia työntekijöille kaasusumuttimia.

30.3.2022

Helsingin kaupungin asuntojen Jaana Kannus ja Tiina Tuomainen

Tästä lähti liikkeelle tapahtumaketju, joka nyt palkitsee Hekan työntekijöitä parempana henkilöturvallisuutena. Kaasusumuttimet toimivat hyvänä herätyksenä huomaamaan ongelman niiden takana. Siivoojat tunsivat olonsa turvattomaksi työssään. Myös Hekan huollon ja asiakaspalvelun henkilöstö sekä esimerkiksi isännöitsijät kokivat, että heidän työnsä on aika ajoin turvatonta.

– Kaasusumutinpyynnön kohdalla minulla nousi tuntosarvet pystyyn. Ajattelin, että tämä ei voi olla paras mahdollinen ratkaisu, Jaana Kannus sanoo.
 

Heka Oy:n työhyvinvointipäällikkö Jaana Kannus
Helsingin kaupungin asuntojen työhyvinvointipäällikkö Jaana Kannus iloitsee koulutuskumppanuudesta Taitotalon kanssa. – Taitotalon tutkintokoulutuksissa käy paljon meidän siivoojia, kiinteistönhoitajia ja lähiesimiehiä, hän sanoo.

Turvattomuuden tunne työssä koostuu monesta eri tekijästä

Hekan vuokratalojen siivoojien ja huoltohenkilöiden turvattomuuden tunne johtuu siitä, että he tekevät töitä yksin, eikä heillä ei ole kollegan turvaa työtehtäviä suorittaessaan. Työaikaan he kohtaavat rapuissa monenlaisia kulkijoita. Porraskäytävissä nukkuvat ja kaikennäköiset kulkijat on yleisesti tunnistettu pelottaviksi ilmiöiksi.

– Meilläkin pelätään porraskäytävissä nukkujia, Hekan idän toimiston siivoustyönjohtaja Tiina Tuomainen sanoo.

Siivoajat kohtaavat työssään myös päihtyneitä tai huumeissa olevia. Verkkokellareissa, vinteillä tai saunatiloja siivotessa voi törmätä keneen vain. Siivoajan työssä turvallisuusuhkaa aiheuttavat pääasiassa ihmiset, jotka eivät kuulu siivottavaan tilaan.

Myös arjen asiakaskohtaamiset saattavat aiheuttaa turvallisuusuhkaa. Kun ihmiset ovat stressaantuneita, uupuneita ja voivat pahoin, pahaa oloa saatetaan purkaa asiakaspalvelijoihin tai muihin sivullisiin.
 

Helsingin kaupungin asuntojen Jaana Kannus ja Tiina Tuomainen kattoterassilla
Keinutie 2 on Hekan uusi vuokrakohde Helsingin Kontulassa. Talolla on saunaosaston yhteydessä oleva kiva kattoterassi. Terassilta on hienot maisemat alueelle.


– Hekan työvaatteet kertovat henkilön olevan vuokranantajan palveluksessa, ja silloin asukkaalla on matala kynnys alkaa antaa monenlaista palautetta riippumatta siitä, meneekö se oikeaan osoitteeseen, Tiina Tuomainen sanoo. Asukkaan tyytymättömyys tai joskus jopa viha ei kohdistu siivoojaan tai huoltohenkilöön henkilökohtaisesti, mutta hän joutuu ottamaan sen vastaan.

Henkilöturvallisuuskoulutus avuksi turvattomuutta kampittamaan

Turvallisuuskoulutukset ovat hyvä tapa herätellä havaitsemaan ja tunnistamaan henkilöturvallisuuteen liittyviä asioita. Koulutus pohjustaa työntekijöiden asenteita ja toimintatapoja turvalliseen suuntaan. Henkilöturvallisuus on jatkuva prosessi, eikä kukaan ole liian hyvä turvallisuusasioissa. Varautuminen on tärkeää. Lisäksi tietoja ja taitoja on pidettävä yllä.

Jaana Kannus kertoo, että turvattomuusasian ratkaisu lähti keriytymään auki keskustelussa Taitotalon asiakkuuspäällikkö Mirja Kautiaisen kanssa. – Meillä on muutenkin vahvaa yhteistyötä Taitotalon kanssa, sillä Taitotalo on koulutuskumppanimme, Jaana Kannus sanoo.

Hekan siivoojille, huollon ja asiakaspalvelun henkilöstölle sekä isännöitsijöille rakennettiin yhden päivän mittainen koulutus, jonka tavoitteena on antaa henkilöstölle valmiuksia haastavien ja ennalta arvaamattomien tilanteiden kohtaamiseen töissä. Puolet päivästä on teoriaa ja toinen puolikas käytännön harjoituksia tatamilla.

Koulutussisältöjä rakennettaessa huomioitiin Hekan toimiminen kiinteistöalalla. Turvallisuusalan kouluttajamme keskustelivat puhtaus- ja kiinteistöalan kouluttajien kanssa ja rakensivat yhteistyössä juuri Hekan tilanteeseen ja tarpeisiin sopivan koulutuspäivän.

 

Heka Oy:n Siivousytönjohtaja Tiina Tuomainen
Helsingin kaupungin asuntojen siivoustyönjohtaja Tiina Tuomainen on itsekin opiskellut Taitotalossa. Hän on aiemmin suorittanut lähiesimiestyön ammattitutkinnon ja nyt hän opiskelee puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkintoa.


– Meidän siivoojamme ovat olleet todella tyytyväisiä koulutukseen, Tiina Tuomainen sanoo. Koulutuksesta henkilöstö on saanut selkeitä toimintamalleja eri tilanteisiin ja sitä kautta luottamusta työssä pärjäämiseen. Myös huollolta on tullut positiivista palautetta, mutta myös toiveita jatkokoulutukseen ja kertauspäiviin.

– Olemme puuttuneet täällä Hekalla tosi hanakasti siihen, että työntekijöiden ei tarvitsisi pelätä töissä, Tiina Tuomainen sanoo. Myös hän itse lähiesimiehenä kokee saavansa hyvin apua henkilöturvallisuusasioiden hoitamiseen omilta esihenkilöiltään.

Henkilöturvallisuus on osa työhyvinvointia

Työhyvinvoinnin parantaminen on kirjattu Hekan strategiaan jo edellisellä kaudella ja nyt tulevallakin panostetaan työssä viihtymiseen ja jaksamiseen.

 – Henkilöturvallisuuskoulutus ei ollut alun perin suunnitelmissa mukana, mutta se lisättiin sinne, kun sille huomattiin olevan tarvetta, Jaana Kannus sanoo.

Koulutus auttoi ratkaisemaan turvattomuusongelmaa tiedon ja taidon lisäämisellä. Sen ennalta arvaamaton lisähyöty oli se, että siivoojat ja huolto saatiin tutustumaan toisiinsa. Normaalisti he tekevät töitä erillään, eivätkä tunne siksi toisiaan. Nyt kun heidän välillään ollut näkymätön jää tuli murretuksi, on siivoojalla matalampi kynnys soittaa huoltoa avuksi erilaisiin tilanteisiin. Huollosta on tullut siivouksen aisapari ja se lisää turvallisuuden tunnetta molemmin puolin.
 

Avoin keskustelu eri toimijoiden välillä ja työkaverin kohtaaminen on tärkeää. Tiina Tuomainen (vas.) ja Jaana Kannus vaihtavat kuulumisia Keinutie 2:n kattoterassilla.

Epävakaa maailma lisää ihmisten pahaa oloa ja eri alojen työntekijöiden turvattomuutta

Uhkaavat asiakaspalvelutilanteet lisääntyvät koko ajan. Väkivalta ja väkivallan uhka työpaikoilla ovat iso ongelma. Väkivalta ja sen uhka mielletään usein fyysiseksi, mutta sillä voi olla merkittäviä vaikutuksia myös työntekijän henkiseen hyvinvointiin, työssä jaksamiseen ja työhön sitoutumiseen.

Puhtaus- ja kiinteistöala ei ole ainoa, jolla turvattomuutta koetaan. Turvattomuusherkkiä ovat erimerkiksi turvallisuusala, kaupan ala tai sosiaali- ja terveydenhoitoala. Myös muiden alojen kohtaama väkivallan uhka on kasvanut. Millään alalla ei pitäisi tuudittautua turvallisuuden tunteeseen, vaan selvittää oman työn potentiaaliset vaarat ja valmistautua niihin etukäteen.

Pitkä koronakausi on heikentänyt keskimäärin ihmisten henkistä hyvinvointia ja lisännyt kotona vietettyä aikaa. Tämä näkyy hyvin vuokra-asuntojen yhteisten tilojen puhtaudesta ja kiinteistöstä huolehtiville – he työskentelevät lähellä ihmisten koteja. Meneillään oleva Ukrainan tilanne pelottaa ja kauhistuttaa ymmärrettävästi monia ja voi sekin heijastua ihmisten käyttäytymiseen.

Asian voisi kiteyttää, että tavallisen kansalaisen perusturvallisuuden heiluminen heijastuu palvelualoille turvattomuutena. Henkilöturvallisuudesta huolehtiminen on järkevintä tehdä ennalta ehkäisevästi, jotta vahinkoja ei pääse sattumaan. Selkeät ohjeet ja koulutettu henkilökunta ovat tärkeitä ennalta ehkäiseviä tekijöitä.