Taitotalon kylmäasentajaopiskelija on tulevaisuuden energiatekniikan insinööri Opiskelijatarina

Oululainen Petri Pinola työskentelee ARE:ssa kylmäasentajana. Töiden ohessa Petri opiskelee talotekniikan ammattitutkintoa oppisopimuksella. Kylmäala on tulevaisuuden ala, jonka työllisyysnäkymät ovat valoisat.

9.10.2023

Jouko Ronkainen ja Petri Pinola seisovat Taitotalon koulutustiloissa.

Vuonna 2020 sähköasentaja Petri Pinola (37) alkoi haaveilla alan vaihdosta. Hän haki Oulun Taitotaloon opiskelemaan talotekniikan ammattitutkinnon osaa lämpöpumppujen asentaminen ja huoltaminen. Osatutkinnon suoritettuaan ja saatuaan Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesilta e3-pätevyyden Petri toimi hetken aikaa yrittäjänä kylmäalalla. Sitten hän työllistyi AREen ja aloitti oppisopimuksella koko talotekniikan ammattitutkinnon opinnot Taitotalossa, tavoitteenaan y3 pätevyys. Petrin opinnot kestävät noin kaksi vuotta. 

ARE on suomalainen talotekniikkayritys, joka tarjoaa ratkaisuja ja palveluita kiinteistön koko elinkaarelle uudiskohteiden talotekniikkaurakoinnista, ylläpitoon ja huoltoon, huollosta modernisointiin ja korjausrakentamiseen. Taitotalo on Suomen suurin ammatillinen aikuiskouluttaja. Oulun toimipisteessä Taitotalolla on vahva kokemus kylmäalan koulutuksista.

Erityisen tyytyväinen Petri on siihen, että hän on talotekniikan ammattitutkinto-opintojensa aikana suorittanut Oulun ammattikorkeakoulun OAMK Highway -opintoja. Ne ovat polkuopintoja, jotka suorittamalla ammatillisen koulutuksen opiskelijat saavat opiskelupaikan Oulun ammattikorkeakoulusta. Valmistuttuaan kylmälaiteasentajaksi Petri jatkaa opintojaan ammattikorkeakoulussa energiatekniikan insinööriksi.

Ensimmäiseltä koulutukseltaan Petri on elektroniikka- ja sähköasentaja. Tekninen pohjakoulutus antaa hyvän pohjan kylmäalalle, jonka työllisyystilanne on hyvä. ARE on koulutusmyönteinen työnantaja, joka kannustaa henkilöstöään elinikäiseen oppimiseen, kuten esimerkiksi opiskelemaan työn ohessa.

– Halusin vaihtaa alaa, ja kylmäala kiinnosti, Petri kertoo.

Petrin mukaan Oulun Taitotalosta saa opintojen aikana neuvoa ja tukea. Kouluttajat ovat ammattitaitoisia ja osaavia. Petrin mukaan opintoihin sisältyy sopiva määrä lähipäiviä oppilaitoksessa.

– Oppisopimuksella työn ohessa opiskelemalla oppii paljon nopeammin kuin istumalla koulussa teoriatunneilla. Viihdyn asentajan työssä, meillä on hyvä työporukka, Petri sanoo.

Myös Petrin lähikollega on aloittamassa oppisopimusopiskelua Oulun Taitotalossa. Sen lisäksi, että Petri opiskelee työn ohessa kokonaista ammattitutkintoa, kylmäasentajan työhön kuuluu erilaisia pätevöitymis- ja lisäkoulutuksia, jotka ARE tarjoaa henkilöstölleen.
 

Petri Pinola seisoo Taitotalon koulutustilassa. Hänellä on siniset työvaatteet päällä ja vasemmalla puolella on kylmälaitteita, joilla opiskelijat harjoittelevat asennuksia.
Petri Pinola opiskelee Taitotalossa kylmäasentajaksi.

Oulun Taitotalon kouluttajat ovat kylmäalan ammattilaisia

Petri lopetti yhden miehen yrityksensä ja haki ARE:lle töihin, koska hän halusi työskennellä y3-pätevyyttä vaativien kylmälaitteiden parissa. Työkseen Petri tekee esimerkiksi kauppojen kylmälaitehuoltoja. Kauppoihin tehtävillä kausihuolloilla varmistetaan, että kylmälaitteet toimivat luotettavasti läpi vuoden. Mahdolliset ongelmat voidaan havaita huoltojen yhteydessä ja korjata ne ennaltaehkäisevästi. Huolloissa Petrin tehtävänä on muun muassa tarkastaa, että kylmälaitteiden sulatukset toimivat ja että höyrystimet eivät ole jäässä. Kylmäasentajan työhön kuuluu myös vianetsintää. Joskus laitteet korjataan, ja joskus asiakkaalle tarjotaan uusia laitteita rikkoontuneiden tilalle.

Kylmäala sopii tekniikasta kiinnostuneille henkilöille, jotka tykkäävät tehdä liikkuvaa, monipuolista sekä kädentaitoja vaativaa työtä. Petrin mukaan sähköalan osaamisesta on hyötyä kylmäalalla, koska esimerkiksi vianhaku vaatii erilaisten mittareiden ja työkalujen käyttämistä. Työturvallisuudesta huolehtiminen on tärkeää ja siihen panostetaan niin työelämän ohjeistuksissa kuin koulutuksessakin.

– Kylmäaineita käsiteltäessä pitää olla huolellinen, sillä nestemäinen kylmäaine tekee palovamman kaltaisia paleltumia iholle päästessään, Petri sanoo.

Oulun Taitotalo käyttää omien päätoimisten kouluttajien lisäksi suoraan työelämästä tulevia konsulttikouluttajia. He tekevät päivätyökseen kylmälaiteasennuksia ja huoltoja ja kertovat opiskelijoille aitoja esimerkkejä suoraan työstä.

Hyvä työyhteisö on voimavara

Petri arvostaa sitä, että hän saa työskennellä huoltokohteissa usein työparin kanssa. Vaikka kohteeseen mentäisiin yksin, voi aina tarvittaessa soittaa kaverille ja kysyä neuvoa.  ARE:ssa työkaverit ovat kivoja, oikeanlainen tiimi ja yhteishenki ovat tärkeä osa työhyvinvointia.

– On paljon työtehtäviä, jotka on helpompi tehdä kaverin kanssa, esimerkiksi tarkastukset, Petri kertoo.

Kylmäalaa Petri suosittelee kokeilemaan ja opiskelemaan matalalla kynnyksellä. Energia-ala kehittyy koko ajan. Uusissa järjestelmissä energiaa otetaan talteen ja siirretään lämpönä esimerkiksi kaukolämpöverkkoon. Myös kestävä kehitys kiinnostaa Petriä, talteenotot kehittyvät jatkuvasti, ja koneet muuttuvat koko ajan energiatehokkaammiksi.

Jouko Ronkainen seisoo Taitotalon koulutustiloissa.
Jouko Ronkaisen mukaan esihenkilön tärkein tehtävä on järjestää henkilöstölle mahdollisimman hyvät olosuhteet työsuorituksen tekemiseen.

”Jos asentajat ovat tyytyväisiä, työnjälki on parasta”

Jouko Ronkainen työskentelee ARE:ssa Petrin esihenkilönä. Hän kouluttaa työnsä ohella Oulun Taitotalossa kylmätekniikkaa. Taitotaloa Jouko kehuu joustavaksi ja monipuoliseksi koulutuksen järjestäjäksi. Hän on hankkinut ARE:lle myös erilaisia täsmäkoulutuksia Taitotalosta, kuten esimerkiksi hiilidioksidilaitteiston tekniikkaan liittyvää koulutusta.

Jouko opiskelee itsekin Oulun Taitotalossa lähiesimiestyön ammattitutkintoa. Hänen mukaansa esihenkilön tärkein työtehtävä on järjestää henkilöstölle mahdollisimman hyvät olosuhteet työsuorituksen tekemiseen. 

– Jos asentajat ovat tyytyväisiä, työnjälki on parasta, Jouko sanoo.

Jouko on työskennellyt kylmäalalla yli 20 vuotta ja esihenkilönä 8 vuotta.

– Ensimmäinen kosketukseni kylmäalaan oli itse asiassa jo vuonna 1996, kun olin työharjoittelussa kodinkonehuollossa. Jokin alassa kiinnosti jo silloin, Jouko muistelee.

ARE järjestää yhdessä Oulun Taitotalon ja TE-palveluiden kanssa työvoimakoulutuksia, jotka ovat hyvä reitti kylmäalan töihin. Joukon mukaan kylmäala sopii hyvin esimerkiksi alanvaihtajille, joilla on jonkin toisen alan tekninen koulutus. Työvoimakoulutukset ovat hyvä vaihtoehto myös työelämään ensikertaa tuleville.

 

Teksti: Johanna Rautio, Taitotalo
Kuvat: Petteri Löppönen, Lumo Image