Kun osaamisen johtaminen on osa strategiaa, työ on laadukasta ja tuottavaa Blogi

Ei tarvitse olla kummoinen työelämän asiantuntija tunnistaakseen, että useilla eri aloilla ja työpaikoilla tuskaillaan työvoiman riittävyyden ja saatavuuden kanssa.

17.2.2023

Blogi Nuutti Manninen

Työn tuottavuuden kehittäminen osaamisen johtamisella ratkaisee osaajapulaa ja tekee työstä tuottavampaa.

Ongelma koskee suurta osaa Euroopan maita ja yhtä lailla Yhdysvaltojakin. Osaavien työntekijöiden kansainvälinen saatavuus Suomeen ei ole kovin helppoa, vaikka meiltä löytyykin joitakin vetovoimatekijöitä. Välillä tosin niiden tunnistaminen loka-helmikuussa on hieman hankalaa. Suomessa väestö ikääntyy niin nopeasti, että huoli työvoiman riittävyydestä on erityisen perusteltua. Työntekijöiden kannalta nykytilanteen voi nähdä suotuisanakin, sillä työntekijän markkinat tarkoittavat mahdollisuutta valita työpaikkansa ja mittauttaa työmarkkina-arvonsa euromääräisesti.

Suomen menestyksen ja hyvinvoinnin kehittämisen kannalta kyse on yksittäistä työntekijää suuremmasta asiasta. Hyvinvointiyhteiskuntamme voi säilyä ja elintasomme kasvaa vain kasvattamalla ”yhteistä kakkua”. Sen lisäksi, että Suomen työllisyysastetta pyritään monin tavoin kehittämään ja ulkomailta rekrytoidaan osaamista, on toinenkin keino – nimittäin työn tuottavuuden kehittäminen. Tutkimusten mukaan tehtyjen työtuntien laatu on ratkaiseva tekijä. Se selittää merkittävän osan yrityksen työn tuottavuudesta. Esimerkiksi uuden teknologian käyttöönotto, selkeät työnkuvat ja tavoitteet, ketterät toimintaprosessit sekä niiden hallinta johtavat automaattisesti parempaan tehokkuuteen.

Kansainväliset asiakkaamme ihailevat poikkeuksetta koulutusjärjestelmäämme, joka mahdollistaa uuden oppimisen kustannustehokkaasti. Suomessa voi esimerkiksi opiskella ammatillisten tutkintojen tutkinnon osia työn ohessa oppisopimuksella tai koulutussopimuksella. Ammatilliset oppilaitokset ovat hyvin verkottuneita, ja esimerkiksi Taitotalo tekee läheistä yhteistyötä muun muassa ELY-keskusten kanssa. Yhteistyö turvaa yritysten henkilökunnan saatavuuden ja osaamisen muuttuvissa tilanteissa. Kun yrityksen toiminnassa, osaamisvaatimuksissa tai toimintaympäristössä tapahtuu muutoksia, voidaan ELY-keskuksen osin rahoittamalla TäsmäKoulutuksella kouluttaa yrityksen nykyistä henkilökuntaa.

Usea suomalainen organisaatio onkin jo löytänyt hyötyä oppilaitosyhteistyöstä. Ammatillisen koulutuksen osalta emme ole kuitenkaan täysin onnistuneet ydinviestissämme yrityksille. Moni yrityspäättäjä ei vielä tunnista, kuinka monipuolisia ja laadukkaita kehittämispalveluita moderni ammatillinen kouluttaja nykyään tuottaa. Sen lisäksi, että tarjoamme esimerkiksi rekrytointia tukevia palveluita, voimme auttaa varmistamaan, että yrityksenne henkilöstöryhmien ydinosaamiset on tunnistettu ja että niitä kehitetään pitkäjänteisesti. Kun yrityksesi kilpailuedut ja asiakaslupaus ovat kirkkaat, henkilöstösi toimenkuvat ajantasaisia, ydinosaamiset tunnistettu ja osaamisen johtaminen on integroitu osaksi liiketoiminnan johtamista, voit olla hyvillä mielin. Silloin henkilöstösi tekemät työtunnit ovat laadukkaita ja tuottavia. Työn tuottavuuden kehittäminen osaamisen johtamisella ei ole pois henkilöstön selkänahasta, vaan se ohjaa tekemään oikeita asioita oikeaan aikaan. Työstä tulee fiksumpaa, ja se tehdään entistä tehokkaammin.

 

Kirjoittaja Nuutti Manninen työskentelee Taitotalossa asiakkuusjohtajana. Hänelle konkreettiset tulokset ja positiivinen asiakaskokemus ovat sydämen asioita. Nuutti keskustelee mielellään osaamisen johtamisesta ja siitä, miten Taitotalo voisi palvella organisaatiotasi.