EU:n F-kaasudirektiivi edellyttää nopeasti isoja muutoksia kylmälaitetoimintaan Uutinen

Euroopan Parlamentin ja Eurooppa-neuvoston antama uusi asetus EU 2024/573 F-kaasuista ja niiden käytöstä muun muassa kylmälaitteissa astui voimaan 11.3.2024.

4.6.2024

Kylmätekniikka-tilanne

Asetus toi tullessaan suuria muutoksia alan toimijoille. Niistä osa on voimassa jo nyt. 

F-kaasut ovat fluorattuja hiilivetyjä eli kasvihuonekaasuja. Niitä käytetään tällä hetkellä valtaosassa kylmälaitteita. Käyttökohteina esimerkiksi ilmalämpöpumput, ravintoloiden sekä kauppojen kylmälaitteet tai suurten datakeskusten jäähdytyslaitteistot. 

Kylmäluvista tuli määräaikaisia

Kylmälaiteasentajien ja -yrittäjien kannalta suurin muutos on kylmäainelupien muuttuminen määräaikaiseksi.  Nyt lupa on uusittava seitsemän vuoden välein.

Direktiivissä lupien uusimisen takaraja on 11.3.2029. Kansallisessa lainsäädännössä voidaan poiketa tästä. Suomen hallitus on esittänyt takarajaksi vuotta 2027. TUKES on omassa lausunnossaan ehdottanut, että takaraja olisi direktiivin mukainen 2029, koska luvan uusijoita on niin paljon. Suomessa on noin 35 000 kylmäainelupaa.

Lupien määräaikaisuus varmistaa aina ajankohtaisen tiedon välittämisen asentajille. Yrityksille nopea siirtymäaika tuo haasteita ja koulutustaloille kiirettä.

F-kaasudirektiivin tarkoitus on vähentää kasvihuonepäästöjä

Kylmäaineiden sallitut GWP-arvot (Global Warming Potential) tulevat laskemaan asteittain. Ympäristön kannalta pahimmat aineet kielletään direktiivin myötä. Ympäristön kannalta tämä on hyvä asia, mutta tällä hetkellä yleisesti käytössä olevat aineet eivät enää täytä tiukentuvia vaatimuksia. 

Vaihtoehtoisia aineita nyt kielletyksi tulleille on jo olemassa. Normaalissa kylmätekniikassa käytettäväksi jäävät esimerkiksi palavat kylmäaineet propaani ja butaani. Palavina kaasuina niiden käyttöä rajoittavat kuitenkin erilaiset turvallisuuteen liittyvät asetukset ja standardit.

Esimerkiksi kotitalouksissa yleistyneen ilmavesilämpöpumpun toimintaan nämä palavat kylmäaineet tuovat jatkossa muutoksia. Lain mukaan sisätiloissa ei saa käyttää ilmavesilämpöpumpun vaatimaa määrää propaania. Asia voidaan kiertää sijoittamalla propaania sisältävä laitteisto ulkotilaan. Tämä aiheuttaa talvikaudella veden jäätymisongelman, mikäli asiaa ei ole huomioitu asennuksen yhteydessä.

Olemassa olevia F-kaasuja täytyy kierrättää, niin kauan kuin niitä käytetään

Vuoden 2050 jälkeen uusia F-kaasuja ei saa enää tuoda markkinoille EU:n alueella. Tavoitteena on, että jatkossa kaikki käytössä olevat aineet ovat kierrätettyjä. Talteenotolle ja kierrätykselle on jo nyt toimivia järjestelmiä.

Kierrätyksestä huolimatta nykyisin käytössä olevien tehokkaiden kylmäaineiden määrä tulee hiljalleen laskemaan ja jossain vaiheessa ne loppuvat kokonaan. Aineet tullaan korvaamaan joko uusilla pienen GWP:n aineilla tai nykyisillä luonnollisilla kylmäaineilla.

Korjausrakentamisessa direktiivi velvoittaa ottamaan talteen eristemateriaalit, jotka sisältävät F-kaasuja.  Eristemateriaalien talteen ottoa koskeva muutos tulee voimaan 1.1.2025 alkaen.

Päivittynyt direktiivi toi mukanaan laajasti erilaisia muutoksia

Asetus tulee muuttamaan myös vuototarkastusten piiriin kuuluvien laitteiden määrää. Määräävänä tekijänä on kylmäainetäytöksen koko, joka on laskettu GWP-arvosta. Uudessa asetuksessa on GWP-arvon lisäksi kilomääräiset rajat, silloin kun kylmäaine sisältää tiettyjä osakomponentteja. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tarkastusten piiriin tuli suuri määrä kylmälaitoksia lisää.

Tästä lähtien kylmälaitteita koskeva huoltokirjanpito on tehtävä entistä tarkemmin. Tämä koskee huoltoa tekevän liikkeen lisäksi myös laitteen omistajia eli esimerkiksi kotitalouksia. Kirjanpitoa edellytetään, mikäli vuototarkastusten raja-arvot ylittyvät. 

Direktiivi puuttuu nyt myös kylmälaitteiden energiatehokkuuteen. Se edellyttää, että laitteen pitäisi käyttöiän lisääntyessäkin pysyä vähintään samassa energiatehokkuusluokassa, missä se on alun perin ollut. Käytännössä siis kylmälaitteidenkin energiatehokuutta tulisi voida parantaa, mikäli se teknisesti on mahdollista. 

Mitä kuluttajan tulee tietää F-kaasudirektiivistä?

Kuluttajille nyt voimaan tulleet muutokset alkavat näkyä vasta viiveellä. Toki jo nyt on hyvä alkaa perehtyä, mitä laitteiden huoltokirjanpidolla tarkoitetaan käytännössä. Asia on uusi, joten tietoa ei välttämättä ole vielä paljoa saatavilla. Kuluttajien kannattaa edellyttää asennus- ja huoltoliikkeiltä ammattitaitoa ja perehtyneisyyttä edullisen hinnan sijaan.

Koulutustalon rooli tiedon levittäjänä

Taitotalo järjestää elokuussa webinaarin direktiivin tuomista muutoksista. Se on suunnattu kylmäalan yrittäjille, asentajille, työnjohtajille ja suunnittelupuolen ihmisille. 

Lue lisää

F-kaasuasetuksen aiheuttamat muutokset kylmäalan toimintaan -webinaari

 

Teksti: Minna Moshnikoff