Johtajuus muutoksessa, muutosjohtajan kyvykkyydet Kurssi

ajattelija

Valmennuksessa keskitytään muutoksiin liittyvän johtamisen rooliin. Pääpaino on yksilöllisissä tekemisissä, mutta tietysti paneudumme myös esimerkiksi tuloksellisen ohjaus-/johtoryhmätyön periaatteisiin ja käytäntöihin. Valmennus kestää yhden työpäivän.

Koulutuksen sisältö

Valmennus on osallistava ja hyvin käytännönläheinen, saat valmiudet viedä oppimasi välittömästi omaan, roolisi mukaiseen arkeen.

Ohjelmassa 

  • Roolien, vastuiden ja velvollisuuksien selkeys
  • Muutosten johdossa olevien itsensä johtamiskyky; mm. ajankäyttö, töiden priorisointi ja oma työhyvinvointi
  • Suorituksen johtaminen
  • Valmentava johtajuus
  • Kommunikaatio ja viestintä, erilaiset persoonat erilaisissa rooleissa
  • Menestyvän ja tehokkaan tiimin johtamisen periaatteet
  • Coaching muutosjohtajan roolissa
  • Muutoksen piirissä olevan henkilöstön työhyvinvoinnin varmistaminen

Valmennus toteutetaan kaksi kertaa vuodessa. Koulutus voidaan toteuttaa myös yhden yrityksen tai muun organisaation omalle henkilöstölle haluttuna ajankohtana. Kokonaishinta määritellään silloin erikseen.

Kenelle koulutus sopii?

Kaikille muutoksissa vastuullisissa rooleissa toimiville, kuten johdolle, projektipäälliköille, esihenkilöille ja asiantuntijoille.

muutosjohtaminen_keskeisetelementit_1365X683.jpg

Asiantuntijat

Sari Herrala

Sari Herrala

koulutusasiantuntija, johtaminen, lean, laatu ja prosessi
Jouni Simonen

Jouni Simonen

koulutusasiantuntija, johtaminen: muutos- ja osaamisenjohtaminen

Inspiroidu

Blogi
Näitä tutkintoja ei voisi jatkossa suorittaa, jos henkilöllä on aikaisemmin suoritettu ammattitutkinto tai korkeakoulututkinto. Tämä kertoo siitä, ettei päättäjillä ole selkeää ymmärrystä tai halua ymmärtää päätösten vaikutuksista lyhyellä ja pitemmällä aikavälillä.
Mikko Gerdt
Blogi
Fasilitoinnin tarkoituksena on auttaa, helpottaa ja tukea työyhteisön toimintaa erilaisissa muutostilanteissa. Se antaa työyhteisölle ja sen jäsenille suuntaa ja energiaa tekemiseen sekä merkitystä työhön. Fasilitointi ei ole pelkästään ryhmätehtävien teettämistä ja niiden läpikäyntiä.
Mikko Gerdt
Blogi
Haetaan uutta suuntaa yrityksen kulttuuriin, syvempää asiakaskeskeisyyttä, ketterämpää innovointia, vahvempaa vastuullisuutta jne. Toisaalta pyritään hienosäätämään ja järkevöittämään olemassa olevia toimintatapoja ja prosesseja.
Mikko Gerdt
Blogi
Sitä hän ei maininnut, että milloin tämä yhteydenotto tapahtuu, tai miten pitkään odotan asennusta. Hän ei todennäköisesti tiennyt, kuinka kauan laitteen asentaminen kestää ja kuinka paljon asennuksia asentajalla on jonossa. 
Blogi Sari Herrala
Lue lisää artikkeleita