Taitotalo generatiivisen tekoälyn tuomassa muutoksessa

Tekoäly ja kehitys
Vuosi 2023 oli Taitotalossa merkittävä generatiivisen tekoälyn hyödyntämisen osalta.

ChatGPT julkaistiin syksyllä 2022 ja jo alusta alkaen oli selvää, että generatiivisten tekoälysovellusten tulo laajaan tietouteen muuttaa opetusta ja oppimista merkittävästi.

Linjaus generatiivisen tekoälyn käytöstä

Taitotalo linjasi maaliskuussa julkisesti ensimmäisenä toisen asteen oppilaitoksena Suomessa generatiivisen tekoälyn käytöstä opetuksessa ja oppimisessa. Tämän linjauksen keskeinen sanoma oli vastuullisuus ja opiskelijoiden tukeminen työelämävalmiuksien kehittämisessä generatiivisen tekoälyn avulla. Päätimme heti, että generatiiviseen tekoälyyn kannattaa suhtautua mahdollisuutena eikä sen käyttöä yritetä estää, jotta opiskelijat eivät joudu eriarvoiseen asemaan.

Tekoälytyöryhmän perustaminen

Keväällä perustimme kouluttajien tekoälytyöryhmän, jonka tehtävänä oli seurata tekoälyn kehitystä ja nostaa esiin sen haasteita ja mahdollisuuksia opetustyössä. Kevään aikana laadittiin myös opiskelijoille ohjeistus tekoälyn vastuulliseen käyttöön, jonka päivitys joulukuussa reflektoi tekoälyn nopeaa kehitystä ja kokemustemme syvenemistä sen käytössä. Ohjeistus myös valisti opiskelijoita tekoälyn mahdollisuuksista ja rajoitteista, luoden pohjan eettiselle ja tietoiselle lähestymistavalle.

Henkilöstön osaaminen keskiöön

Henkilöstön osaamisen kehittäminen oli keskiössä vuonna 2023. Pelillisen oppimiskokonaisuuden avulla kaikki työntekijät saivat perustiedot tekoälystä ja pääsivät itse kokeilemaan generatiivisen tekoälyn käyttöä. Kokemus lisäsi ymmärrystä ja innosti soveltamaan tekoälyä monipuolisesti opetustyössä. Iloitsemme siitä, että opetushenkilöstö on lähtenyt aktiivisesti kehittämään opetusta huomioiden tekoälyn erityispiirteet.

Johtoryhmä ja osa muista henkilöstöryhmistä osallistui syksyllä työpajoihin, joissa käsiteltiin generatiivisen tekoälyn vaikutuksia laajemmin. Keskustelut vahvistivat yhteisymmärrystä tekoälyn tuomasta kulttuurin murroksesta sekä loivat suuntaa tulevalle kehitykselle. Työpajoja jatketaan eri henkilöstöryhmille vuoden 2024 alussa.

Innostusta ja inspiraatiota tekoälyn käyttöön

Joulukuussa julkaisimme vielä henkilöstömme tekemistä jouluisista tekoälykuvista joulukalenterin LinkedIn-tilillämme. Joulukalenterin avulla saimme lisättyä henkilöstömme osaamista ja yleistä tietoutta generatiivisen tekoälyn soveltamisesta.

Vuoden 2024 tavoitteena on nostaa henkilöstön osaamistasoa entisestään, hyödyntäen generatiivisen tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia. Olemme ylpeitä rohkeasta lähestymistavastamme ja sitoutuneet jatkamaan tällä polulla, tavoitteenamme luoda innovatiivinen ja tulevaisuuteen suuntautuva oppimisympäristö Taitotalolle.

Taitotalon tekoälykoulutukset

Taitotalo tarjoaa myös asiakkailleen monipuolisia tekoälykoulutuksia. Teemoja löytyy mm. tekoälyn vaikutuksista viestintään, markkinointiin ja johtamiseen. Tutustu koko tarjontaamme.

Kuva: DALL-E 3

Generatiivinen AI vapauttaa leikilliseen oppimiseen ja monipuolistaa työelämän

Generatiivinen AI vapauttaa leikilliseen oppimiseen ja monipuolistaa työelämän

Generatiivinen AI vapauttaa leikilliseen oppimiseen ja monipuolistaa työelämän

Tekoäly on täällä jäädäkseen, mutta mitä se todella merkitsee tulevaisuuden työelämälle ja oppimiselle. Tähän kysymykseen tekoälyäkin paremmin osaa vastata Taitotalon verkkopedagogiikan ja digitaalisen työkulttuurin asiantuntija Heidi Paal.

Lue lisää Generatiivinen AI vapauttaa leikilliseen oppimiseen ja monipuolistaa työelämän