Hyppää pääsisältöön
Heidi Paal blogi

Tietoturva- ja tietosuojaosaaminen ovat tärkeitä työyhteisötaitoja modernissa ja digitaalisessa työyhteisössä.

Käsittelemme oppilaitoksessa laajasti henkilötietoja, ja toimintamme perustuu lakien lisäksi vahvaan luottamukseen asiakkaan ja Taitotalon välillä.

Kehitämme Taitotalossa koko henkilöstön tietoturva- ja tietosuojaosaamista pelillistämällä. Aloitimme osaamisen kehittämisen syksyllä 2021 tietoturvan perusteet -pelillä, ja koska se sai hyvää palautetta, teimme toisen pelin tietosuojan perusteista keväällä 2022.

Pelit ovat motivoiva tapa oppia

Peleissä yhdistyy monia osaamisen kehittymisen kannalta tärkeitä asioita. Taitotalossa osa kouluttajista käyttää pelillisyyttä yhtenä opetusmenetelmänä, mutta sisäisissä koulutuksissamme emme olleet pelillisyyttä aiemmin kokeilleet.

Yksi pelien merkittävä ominaisuus on kilpailullisuus, joka kokemuksemme mukaan yleensä motivoi ja sitouttaa oppijoita. Määrittelimme kumpaankin peliin noin kahden kuukauden pituisen pelijakson, jonka aikana oppimiskokonaisuus tuli suorittaa. Jakson päätteeksi palkitsimme parhaat tietoturva- ja tietosuojatietäjät. Myös viestinnässä painotimme palkitsemista, sillä halusimme herättää innostusta ja vahvan motivaation suorittamiselle. Vaikka kummankin pelin aihe oli erittäin painavaa, tavoittelimme hauskaa pelikokemusta.

Kun tietty opiskeltava kokonaisuus muokataan peliksi, aiheen pedagoginen tarkastelu on tärkeää. Mikro-oppimisella tarkoitetaan opeteltavien aiheiden pilkkomista riittävän pieniin kokonaisuuksiin, jotta opiskelu onnistuu kiireisen työpäivän keskellä, esimerkiksi seuraavan kokouksen alkua odottaessa. Digitaalisessa osaamisen kehittämisessä mikro-oppiminen on todettu tehokkaaksi ja joustavaksi tavaksi oppia. Tähän ajatukseen perustuvat myös Taitotalon tietoturva- ja tietosuojapelit. Halutessaan pelin pystyi suorittamaan tehtävä kerrallaan. Koko kokonaisuuden suorittamisajaksi arvioimme puolesta tunnista tuntiin, mutta yksittäisen tehtävän kesto oli lyhyempi, vain 5–10 minuuttia.

Perinteisemmällä itseopiskeltavalla verkkokurssilla oppimiskokemus voi joskus jäädä latteaksi, vaikka sisältö olisi laadukastakin. Monesti haaste liittyy osallistamiseen ja vuorovaikutukseen. Jo yksinkertainen pelimekaniikka tekee oppijasta aktiivisen toimijan, sillä peliä suorittaessa oppija uppoutuu pelin maailmaan intensiivisemmin kuin materiaalissa, joka ei palkitse suorittajaa. Esimerkiksi pelillinen ja visuaalinen käyttöliittymä herättää oppijassa pelaamisen iloa ja ruokkii luovuutta. Pelin ympärille luotu tarina, näkyvillä oleva pisteytys ja positiivinen kilpailu työkaverien kanssa myös vahvistavat osallistumiskokemusta.

Kokemuksiamme ja palautetta

Ensimmäisessä Taitotalon tietoturvapelissä tavoitteena oli oppia tai kerrata perusteet keskeisistä arjen työhön liittyvistä tietoturva-asioista. Peli koostui lyhyistä videoista ja niihin liittyvistä monivalinta- ja pohdiskelutehtävistä. Monivalinnat pisteytettiin automaattisesti ja pohdintatehtävät pisteytimme pienen pelin ohjaajien tiimin kesken pelijakson lopussa.

Tietoturvapelissä käytetty videomateriaali oli yleisellä tasolla olevaa ja käsitteli tietoturvaan liittyviä perusasioita. Jo peliä suunnitellessamme meille oli tärkeää luoda kokemus, jossa peli kytketään osaksi Taitotalon arkea. Tästä syystä laadimme pelin pohdintatehtävät siten, että videomateriaalissa olevia asioita tuli peilata omaan työhön ja yhteisiin käytäntöihimme. Saimme pelin aikana paljon hyviä kommentteja ja kehitysehdotuksia liittyen tietoturvaan Taitotalossa. Julkaisimme kommentteja anonyymisti myös yhteisissä keskustelukanavissa, koska halusimme niiden avulla vahvistaa yhteisöllisyyden kokemusta ja sitoutumista tietoturvalliseen työskentelyyn.

Toisessa pelissä tavoitteena oli tutustua Taitotalon tuoreeseen tietosuojapolitiikkaan ja pohtia henkilötietojen käsittelyä osana opetustyötä. Saimme ensimmäisestä pelistä palautteena, että vaikka asia on tärkeää, materiaali oli osittain liian yleisluontoista. Päätimme siksi tuottaa toiseen peliin muutamia case-videoita, joissa lavastimme tietosuojaan liittyviä tilanteita opetushenkilöstön työssä. Pelissä tehtävänä oli pohtia, mitä tilanteissa tehtiin väärin ja miten niissä olisi pitänyt toimia. Videot saivat pelaajilta erittäin hyvää palautetta. Ne koettiin hauskoina ja ongelmanratkaisua tukevana vaihtoehtona yleisen tason materiaalille. Peli kokonaisuudessaan sai pelaajilta arvosanan 4,07 asteikolla yhdestä viiteen.

Digitaalinen osaamismerkki tekee osaamisen näkyväksi

Kummallekin pelille löytyi pisteytyksen jälkeen voittajat, jotka myös palkittiin hienosta pelisuorituksesta. Halusimme kuitenkin korostaa myös sitä, että pelin huolellinen suorittaminen ja siitä kerätty osaaminen ovat tärkeitä saavutuksia työnantajan näkökulmasta. Siksi laadimme Taitotalolle tietoturva- ja tietosuojaosaamisen liittyvän osaamismerkkien sarjan palkinnoksi pelien hyväksytyistä suorituksista.

Osaamismerkit ovat digitaalinen väline osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Organisaatio voi asettaa niiden kautta tavoitteita, rakentaa oppimispolkuja tai motivoida opiskelijoita ja työntekijöitä. Tässä tapauksessa osaamismerkit tekevät näkyväksi pelin kautta saadun tietoturva- ja tietosuojaosaamisen, ja merkin saaneet voivat jakaa niitä esimerkiksi sosiaalisen median palveluissa. Merkkejä voidaan myös hyödyntää digitaalisena ansioluettelona.

Peleistä saadut osaamismerkit herättivät Taitotalossa paljon innostusta. Ne ovat toimineet myös innoittajina osaamismerkkien hyödyntämiselle laajemminkin osana koulutuksia. On ollut ilahduttavaa huomata, miten uusien asioiden leviämistä voidaan edistää positiivisten esimerkkien kautta.

Pelillisyys osana arkea Taitotalon osaamisen kehittämisessä

Pelillisyys on tullut jäädäkseen osaksi Taitotalon osaamisen kehittämisen arkea. Hyvät kokemuksemme pelillisestä oppimisesta ovat vahvistaneet käsitystämme siitä, että pelillisyyttä kannattaa hyödyntää sekä opetustyössä että henkilöstömme osaamisen kehittämisessä jatkossa. Pelillisyys sopii erinomaisesti menetelmänä myös erilaiseen työpajatyöskentelyyn ja olemme hyödyntäneet sitä esimerkiksi innovaatiotoiminnassamme.

Tietoturva- ja tietosuojapelit ovat edelleen käytössä ja hyödynnämme niitä osana uusien työntekijöiden perehdytystä. Perehdytys on muutenkin mielenkiintoinen pelillistämisen mahdollinen tuleva kohde laajemminkin. Lisäksi Taitotalon tutkinto-opiskelijat ovat pelanneet hieman kehitettyä versiota tietoturvapelistä osana opintojaan.

Seuraavat koko henkilöstön pelit ovat suunnitteilla syyskaudelle 2022. Jatkamme tietoturva- ja tietosuojaosaamisen kehittämistä ja olemme alustavasti pohtineet ottavamme pelillisyyden osaksi myös tulevan vuoden vuosisuunnittelua. Jo tehtyjen pelien palautteeseen perustuen toteutamme tulevat pelit pienryhmäpeleinä, jotta oppimisen sosiaalinen ulottuvuus ja yhteistyö pelien avulla myös toteutuvat.

Tärkeä oppi pelien käyttöön osaamisen kehittämisessä on ollut suunnittelun ja oppimismuotoilun tärkeys. Kun oppimistavoitteet ovat selkeitä ja peli saadaan osaksi arjen toimintaa, se koetaan motivoivaksi. Samalla oppiminen tapahtuu ikään kuin vahingossa. Tärkeää on myös tuntea pelaajien lähtötaso ja toimintaympäristö, jotta peli voidaan toteuttaa oikealla tasolla. Kaikki tämä vaatii suunnittelutyötä sekä systemaattista ja kannustavaa viestintää. Lisäksi kannattaa panostaa siihen, että kokemus on asian painavuudesta huolimatta suorittajalle miellyttävä. Näistä olemme saaneet paljon kokemusta jo toteutettujen pelien myötä, minkä ansiosta pelien suunnittelu on jatkossa sujuvampaa. Olemme myös oppineet paljon siitä, mikä toimii hyvin oppimispeleissä, ja kehitymme tässä jatkuvasti. Kun perusasiat ovat kunnossa, peli voi parhaimmillaan olla yhteisöllisyyttä ja yhteistä kulttuuria vahvistava jaettu kokemus.

 

Heidi Paal on verkkopedagogiikan asiantuntija ja digikulttuurin kehitysvastaava Taitotalossa. Heidin kiinnostuksen kohteita ovat hyvä etäopetus, tekoäly, robotiikka, oppimisanalytiikka ja pelillistäminen. Lisäksi Heidiä inspiroi viestintä, oppimismuotoilu sekä käyttäjäkokemuksen parantaminen opetuksessa. Ja aina kannattaa muistaa myös yksisarviset ja sateenkaaret.

Kysy lisää.

Heidi Paal
Heidi Paal
kehitysvastaava, viestintä ja kulttuuri
020 7461 299