Taitotalon henkilöstöjohtaja Minna Pohjola: Kulttuurin johtaminen on avain menestykseen ja kestävään kasvuun Uutinen

Sitoutuneet ihmiset ovat yrityksen paras kilpailuetu, ja vain motivoitunut henkilöstö mahdollistaa voittavan kulttuurin syntymisen. Taitotalon strategiapäivässä taitotalolaiset keskustelivat kulttuurin rakentumisesta ja strategian toteutumisesta.

28.2.2023

Minna Pohjola hymyilee Taitotalon taulun edessä. Taulu on osa Taitotalon strategiakuvitusta, ja siitä ilmenevät Taitotalon arvot, jotka ovat yhteistyö, tahto kehittyä, luotettavuus ja merkityksellisyys

Johtamismalleissa korostetaan nykyisin kulttuurin merkitystä organisaation menestykselle. Taitotalossa kulttuuria johdetaan tietoisesti ja aktiivisesti.

– Kulttuurin johtaminen vaatii strategista ajattelua. Se ei ole pehmeää höttöä, vaan perustuu esimerkiksi taloudellisiin ja muihin mittareihin, sanoo Taitotalon henkilöstö- ja viestintäjohtaja Minna Pohjola.

Tutkitusti organisaatiot, joissa on otettu käyttöön positiivisia käytänteitä, menestyvät. Työn tehokkuus ja laatu paranevat, kun henkilöstö on motivoitunutta ja sitoutunutta. Pohjola kertoo, että Taitotalon strategiapäivään osallistettiin koko henkilöstö, jotta koko organisaation potentiaali saataisiin käyttöön.

– On vanhanaikaista ajatella, että organisaatiolla olisi älyttömän viisas johtoryhmä, joka tietää kaiken parhaiten. Osallistavassa strategiapäivässä halusimme kysyä ja kuulla jokaisen taitotalolaisen ajatuksia.

Strategiapäivä toteutettiin hybridinä, eli hyödynnettiin sekä digitaalista että lähiosallistumista. Kaikki osallistujat käyttivät digitaalista oppimisalustaa.

Minna Pohjola pitää Taitotalon strategiapäivässä puheenvuoroa voittavasta kulttuurista. Minna seisoo auditorion etuosassa ja hänellä on edessään läppäri ja takana valkotaulu, johon heijastuu digitaalinen oppimisalusta, jota hyödynnettiin strategiapäivässä.
Henkilöstö- ja viestintäjohtaja Minna Pohjola keskustelemassa strategiapäivässä voittavasta kulttuurista taitotalolaisten kanssa.

Hyvä johtaja tuntee ihmiset ja rakentaa voittavaa kulttuuria

Kulttuurin johtaminen vaatii myös kyvykkyyden tunnistamista. Konkreettisesti se tarkoittaa sitä, että esihenkilöiden on tunnettava työntekijänsä.

– Jotta kulttuuria voi rakentaa, on tiedostettava nykytila ja tunnettava ihmiset.

Taitotalossa jokaisen kyvykkyys otetaan huomioon ja kulttuuri rakennetaan sopimaan asiantuntijaorganisaation henkilöstölle. Hierarkkisuutta vältetään, ja henkilöstöä kannustetaan ottamaan vastuuta ja olemaan luovia.

Pohjola kertoo, että tavoitteena on toteuttaa voittavaa kulttuuria Taitotalon kaikessa tekemisessä. Hyvän organisaatiokulttuurin edellytys on psykologisesti turvallinen ilmapiiri. Se kannustaa henkilöstöä sitoutumaan aidosti yhteisiin tavoitteisiin. Voittavan kulttuurin ansiosta henkilöstö saadaan innostumaan omasta työstään, ja organisaation tulos paranee.

– Tavoitteeni on, että Taitotalon voittava kulttuuri on asiantunteva, osallistava, positiivinen ja kehittyvä.

Pohjolan mielestä on tärkeää, että henkilöstö keskustelee keskenään ja luo yhteyksiä myös eri ryhmien välillä. Ihmiset tekevät ja mahdollistavat kaiken, mitä organisaatiossa tapahtuu. Voittavassa kulttuurissa on kyse myös ryhmädynamiikasta. Jokainen kohtaaminen organisaation sisällä voi joko lisätä energiaa tai vähentää sitä.

– Jos voittava kulttuuri toimii 450 taitotalolaisen välillä, sillä on valtavat kerrannaisvaikutukset. Se on todellinen supervoima, Minna Pohjola sanoo.

 

Teksti: Johanna Rautio, Taitotalo
Kuvat: Heidi Paal, Taitotalo