Koulutus on elinvoimaisten verkostojen kasvualusta Blogi

Sisustajien ja sisustajamestareiden koulutusohjelmat ovat startanneet Taitotalossa puolen vuoden sisällä.

18.4.2023

Emmy Lampila-Fränti

Sisustajien ja sisustajamestareiden koulutusohjelmat ovat startanneet Taitotalossa puolen vuoden sisällä. Jo tässä vaiheessa on ollut huikeaa nähdä, miten sisustusala vetää opiskelijoita puoleensa ja minkälaiseen uuden oppimisen ja oman osaamisen kehittämisen innostuneeseen imuun se heidät vie.

Aivan keskiössä Taitotalon sisustusalan koulutuksissa on vahva työelämäyhteistyö ja elävät verkostot. Parhaimmillaan ammatillinen koulutus on elinvoimainen verkostojen kasvualusta, jossa sekä opiskelijat että työelämä pääsevät kukoistamaan. Koulutushenkilöstön tulee hengittää samaa ilmaa työelämän kanssa. On luotava verkostoja ja tuotava yhteen erilaisia tahoja, niin kansallisia kuin kansainvälisiäkin. Niistä koulutus saa potentiaalinsa ja on aidosti sekä ajankohtaista että vaikuttavaa.

Oivallinen esimerkki verkostojen vaikuttavuudesta on sisustajille ja sisustajamestareille viime viikolla Taitotalossa toteutettu seminaaripäivä Sisustusalan ekologisuus ja eettisyys. Päivässä pysähdyttiin opiskelijoiden ja luennoijien kanssa vaativan ja polttavan teeman äärelle eri näkökulmista. Vierailevat asiantuntijat kertoivat kestävän kehityksen megatrendeistä ja vastuullisuudesta eri näkökulmista isosta kuvasta mikroyrittäjien arkeen. Tunnelma tiheni päivän loppua kohti, kun Taitotalon verkostokumppani sisustusalan ekologinen yrittäjä kertoi omasta elämäntehtävästään ja ammatillisista valinnoistaan kestävän kehityksen tiellä.

Koulutus on yhtä vahvaa kuin kykymme tarjota opiskelijoille useita erilaisia tarkastelupisteitä omaan toimialaansa. Näkökulmat ja painotukset ovat omansalaisensa riippuen aina siitä, miten kukin itsensä oman toimialansa kenttään asemoi. Jokaisen meistä on valittava, mikä minulle on tärkeää. Minne minä haluan olla menossa? Mitä juuri minä tarjoan omalla osaamiselleni maailmalle?

Sisustusalan opiskelijoita kannustan: verkostoidu, kokeile, yritä! Mene, näe alaa monesta eri kohtaa ja luo sitä, mikä on ainutlaatuista ja oikeaa juuri sinulle. Usko ja luota, onnistut kyllä. Ota avoimin mielin vastaan kaikki se, mitä kouluttautuminen voi sinulle antaa. Vaihda näkökulmia, laajenna ajatteluasi. Ammenna voimaa verkostoista, luokaa maailmaa yhdessä vielä paremmaksi.

Emmy Lampila-Fränti uskoo ammatilliseen koulutukseen ja sen vaikuttavuuteen. Hän on työskennellyt alalla erilaisissa rooleissa, eri näkökulmista käsin viisitoista vuotta. Tällä hetkellä hän kouluttaa sisustusalaa ja johtamista.