Hyppää pääsisältöön
Kuvassa kukkia ja tekstin kirjoittaja Johanna Rautio

Suomen suurin ammatillinen aikuiskouluttaja Taitotalo viettää huhtikuussa syntymäpäiviään.

Vaikka ammatillinen aikuiskoulutus on yhteiskunnallisesti merkittävää, yksilölle sen arvo on korvaamaton. Se mahdollistaa urapolulla etenemisen ja uuden ammatin tai taidon opiskelun. Se tarjoaa tilaisuuden ottaa haltuun esimerkiksi erilaisia projektijohtamisen malleja tai esihenkilötaitoja. 

Koska tulevaisuuden työelämä vaatii jatkuvaa uudistumista ja osaamisen päivittämistä, jokaisen on löydettävä intohimonsa ja omaksuttava elinikäisen oppimisen tärkeys. Ammatillinen koulutus avaa ovia uusille mahdollisuuksille. Uhmaikäinen Taitotalo rohkaiseekin kaikkia kokeilemaan siipiään ja astumaan pois mukavuusalueeltaan, sillä epämukavuusalue on paikka, jossa kasvu ja kehitys tapahtuvat.   

Koulutus on tutkitusti avainasemassa ihmisen kehityksessä ja hyvinvoinnissa, mutta se on keskeistä myös koko yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta. Se avaa laajemman näkökulman maailmaan ja auttaa esimerkiksi ymmärtämään erilaisia kulttuureita ja ihmisiä. Opiskelu kehittää kriittistä ajattelua, ja sen avulla löytää ratkaisuja monimutkaisiin ongelmiin. Koulutuksen tärkeys korostuu erityisesti tänä päivänä, jolloin yhteiskunnalliset muutokset tapahtuvat nopeasti. 

Ammatillinen koulutus saa organisaatiot kukoistamaan 

Taitotalo muistuttaa, että ammatillisen koulutuksen merkitys ei rajoitu vain yhteiskunnan ja yksilöiden kehitykseen, vaan se saa myös organisaatiot kukoistamaan. Kun henkilöstö voi päivittää taitojaan jatkuvasti, organisaation toiminta tehostuu ja innovatiivisuus lisääntyy. Monet Taitotalon yritysasiakkaat ovatkin todenneet, että hyvinvoiva työntekijä on paras kilpailuetu ja että koulutus lisää henkilöstön tyytyväisyyttä. 

Taitotalo työskentelee tarmokkaasti ammatillisen aikuiskoulutuksen saavutettavuuden puolesta. Sen missio on palvella aikuisia oppijoita ja elinkeinoelämää ja kouluttaa rohkeita työelämän osaajia. Taitotalon päämäärä on, että Suomessa on jatkossa riittävästi osaavaa ja tietotaitoista työvoimaa. Se toteutuu lisäämällä ammatillisen koulutuksen saatavuutta. 

Taitotalossa jokainen voi menestyä ja saavuttaa unelmansa 

Ainutlaatuisen koulutuksen järjestäjän Taitotalosta tekee se, että se elää oppimisideologiansa todeksi. Vuonna 2023 Taitotalossa panostetaan erityisesti voittavaan kulttuuriin. Voittava kulttuuri olisi helppoa jättää epäkonkreettiseksi strategiapuheeksi, mutta Taitotalolle voittava kulttuuri tarkoittaa tekoja. Se on sitoutumista yhteisiin päämääriin, tehokasta kommunikointia ja vuorovaikutusta. Se edellyttää luottamusta ja kunnioitusta toisia kohtaan. Lisäksi se vaatii avoimuutta ja rohkeutta kohdata haasteita ja epäonnistumisia.  

Voittavaan kulttuuriin satsaaminen innostaa Taitotalon henkilökuntaa ja opiskelijoita tulemaan parhaaksi versioksi itsestään. Koska organisaatiokulttuuriin investoidaan, Taitotalossa jokainen voi menestyä ja saavuttaa unelmansa. 

Onnea kolmevuotiaalle Taitotalolle, sen henkilöstölle ja kaikille siellä opiskeleville!
 

Kirjoittaja, Johanna Rautio, työskentelee sisältöasiantuntijana. Hän kirjoittaa Taitotalon opiskelija- ja asiakastarinat. Työssään hän miettii pilkkusääntöjä ja vapaa-ajallaan sitä, kirjoittaako ihminen ylös näkemänsä vai kuulemansa. 

Kysy lisää.

Johanna Rautio
Johanna Rautio
sisältöasiantuntija, kirjoittaminen
043 827 1081