Hankinnan valmistelu Yrityskohtainen

ihmiskäsiä työpöydän äärellä

Mistä hankintatarpeet muodostuvat? Miten määrittelemme hankintatarpeen? Mitkä ovat hankintakategoriat? Kilpailutus vai kumppanuus? Onko meillä toimittaja vai pitääkö toimittajia etsiä? Miten toimittajan etsintä ja arviointi voisi tapahtua? Kuka tekee, mitä tekee ja miten?​ Koulutuksessa etsimme ja löydämme näihin vastauksia. 

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus suunnattu pk-yritysten hankintatoimintaa suunnitteleville, toteuttaville ja kehittäville, jotka haluavat kehittää käytännön hankintatoimen osaamista ja kokonaisuuden hallintaa ja yhteistä ymmärrystä. Koulutus sopii myös hankinnan tehtäviin siirtyville, osana perehdytystä ja tukena työssä oppimisessa.  ​

Ota yhteyttä

Roskapostitarkistus

Kimmo Viitanen

kouluttaja, johtaminen ja palvelumuotoilu

Inspiroidu

Blogi
Näitä tutkintoja ei voisi jatkossa suorittaa, jos henkilöllä on aikaisemmin suoritettu ammattitutkinto tai korkeakoulututkinto. Tämä kertoo siitä, ettei päättäjillä ole selkeää ymmärrystä tai halua ymmärtää päätösten vaikutuksista lyhyellä ja pitemmällä aikavälillä.
Mikko Gerdt
Blogi
Fasilitoinnin tarkoituksena on auttaa, helpottaa ja tukea työyhteisön toimintaa erilaisissa muutostilanteissa. Se antaa työyhteisölle ja sen jäsenille suuntaa ja energiaa tekemiseen sekä merkitystä työhön. Fasilitointi ei ole pelkästään ryhmätehtävien teettämistä ja niiden läpikäyntiä.
Mikko Gerdt
Blogi
Tarve opintokokonaisuudelle nousi esiin, kun haastattelimme Taitotalon esihenkilötutkinnon suorittaneita. Johtamisen TaitoLABin tapaamisten aiheet on suunniteltu kattamaan kirjon ajankohtaisia ja merkityksellisiä aiheita, jotka ovat olennaisia esihenkilötehtävissä toimiville ja johtamistyötä harjoittaville ammattilaisille.
Blogi Kai Tolvanen
Lue lisää artikkeleita